Thư cám ơn của Đức Tổng giám mục Chủ tịch HĐGMVN gửi Đức hồng y Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các Dân tộc

 

Thu%20cam%20on%20DHY%20Filoni-Italian

Thu%20cam%20on%20DHY%20Filoni-Vn

 


HDGMVN-Thư Mục Vụ Và Thông Báo