Thư chúc mừng của Hội đồng Giám mục Việt Nam
nhân dịp Đức cha Phêrô Chủ tịch HĐGMVN được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Phó TGP Hà Nội


Trở về Trang Mục Lục