TRUYỀN GIÁO TẠI VIỆT NAM

----------------

 

CHÚA THÁNH THẦN LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH THÀNH QUẢ CỦA VIỆC TRUYỀN GIÁO.

 

 

VÀO ĐỀ

           Trong bài trước với tựa đề  ĐẨY MẠNH VIỆC TRUYỀN GIÁO TẠI VIỆT NAM TRONG HIỆN TẠI & TRONG TƯƠNG LAI tôi có viết:

          ngoài việc hy sinh hãm mình và cầu nguyện cho việc Truyền Giáo, có ba biện pháp mà tôi cho là cơ bản và mang tính quyết định”.  

           Viết như thế không có nghĩa là coi nhẹ yếu tố siêu nhiên. Trái lại là khác. Vì thực sự Chúa Thánh Thần mới là Người quyết định thành quả của việc Truyền Giáo của Giáo Hội.

            Vì thế cần có bài này để tránh ngộ nhận hoặc hiểu sai vấn đề.

 

TRÌNH BÀY:

I. "CHÚA THÁNH THẦN LÀ NHÂN TỐ CHÍNH YẾU TRONG TOÀN BỘ SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO CỦA GIÁO HỘI"

          Lời quả quyết này của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II  đưa tới một hệ luận: nếu chỉ cậy dựa vào yếu tố nhân loại thôi thì công cuộc loan báo Tin mừng đã thất bại ngay từ trong trứng nước! Nó chẳng khác gì “dã tràng xe cát biển Đông”. Đây là những lý do đưa tới hệ luận trên:

          (a) Chính Chúa Thánh Thần mới là chủ thể siêu việt có đầy đủ quyền năng để thực hiện công trình cứu độ trong tâm hồn con người và trong lịch sử thế giới.

 

          (b) Khi trao ban sứ vụ cho các tông đồ: “Như Cha đã sai Thày, Thày cũng sai anh em”, Chúa Giêsu đã ban Thánh Thần cho các ông, để các ông có khả năng rao giảng và ban ơn tha tội cho muôn dân.

 

          (c) Chúng ta còn nhớ ngay từ giây phút đầu tiên của công cuộc khai mở Giáo hội, nhờ Chúa Thánh Thần tác động và đổi mới hoàn toàn, các tông đồ mới hội đủ khả năng để trở thành những chứng nhân và ngôn sứ hầu xây dựng Giáo hội bằng các hoạt động loan báo Tin Mừng đầy khôn ngoan dũng cảm. Sự thành công trên bước đường truyền giáo của các tông đồ cũng như của các thế hệ kế thừa sau đó và cho đến hôm nay trên toàn thế giới đều là hồng ân do Chúa Thánh Thần ban tặng (1).

 

II.  SỐNG VÀ CỘNG TÁC VỚI CHÚA THÁNH THẦN TRONG CÔNG CUỘC TRUYỀN GIÁO

2.1 Cầu nguyện:

       - Chúng ta nài xin Chúa Thánh Thần ban cho cánh đồng truyền giáo nhiều tâm hồn nhiệt thành, bén nhạy với các hoạt động tông đồ. Đó là các ơn gọi truyền giáo, như lời Đức Giêsu dạy: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9,27).

 

       - Cầu xin cho các bậc cha mẹ biết quảng đại đóng góp đặc biệt vào sự nghiệp truyền giáo của Giáo hội bằng cách vun trồng ơn gọi truyền giáo các con trai con gái mình” (2).

 

      - Cầu xin cho các bạn trẻ biết lắng nghe Lời Chúa Kitô nói với họ như nói với Phêrô và Anrê xưa: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4,19), và biết đáp lại lời mời gọi của Chúa như ngôn sứ Isaia: Con đây, lạy Chúa, con sẵn sàng, xin hãy sai con” (Is 6,8).

 

      - Cầu cho những nơi truyền giáo vượt qua mọi khó khăn trở ngại do Satan dàn dựng, để Tin Mừng của Chúa liên tục được loan báo và được lắng nghe.

 

      - Cầu cho những người thành tâm thiện chí được toại nguyện khi muốn kiếm tìm chân lý và số những người như thế cứ mỗi ngày một gia tăng.

 

      - Cầu cho hết mọi người Kitô hũu ý thức sứ vụ ra đi để hăng say nhập cuộc và anh dũng thi hành sứ mệnh.

 

2.2 Hy sinh:

     Chúng ta cũng cần phải dâng lên Chúa những hy sinh tinh thần cũng như thể lý. Nên nhớ rằng Ơn Cứu độ phát xuất từ hy lễ thập giá của Đức Kitô, chính Người là Đấng đã kêu gọi các phần tử trong Thân Thể Mầu nhiệm hãy liên kết với những đau khổ của Người nơi chính thân xác mình.” (Cl 1,24).

      Cuộc sống hằng ngày của chúng ta đầy dẫy những đau khổ.

      Đau khổ tinh thần như khi bị hiểu lầm, bị nghi oan, bị thất bại mà chán nản, thất vọng!

       Đau khổ thể lý như thiếu cơm ăn áo mặc, nhà cửa rách nát, bệnh nạn tật nguyền v.v..

      Chúng ta hãy dâng hết những đau khổ đó cho Chúa để cầu cho các nhà truyền giáo cũng như cho hoạt động truyền giáo của các ngài. Như thế, chúng ta được kể như góp phần trực tiếp vào sứ vụ Loan Báo Tin Mừng” (3).

 

THAY LỜI KẾT

          Vậy thì trước khi và trong khi tìm tòi, vận dụng mọi phương thế thích hợp và hữu hiệu cho việc Loan Báo Tin Mừng thì chúng ta phải chạy đến với Chúa Thánh Thần và lắng nghe sự hướng dẫn, mách bảo của Người. Và trong khi hoạt động Truyền Giáo thì chúng ta phải cùng hoạt động với Người, hoạt động bằng sức mạnh của Người. Chắc chắn chúng ta sẽ thành công hay đúng hơn việc Truyền Giáo sẽ đạt kết quả tốt đẹp như lòng Chúa mong muốn.

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Carthage (MO/USA) ngày 4.8.2006)

 

……………

Ghi chú:

(1) Xem “LOAN BÁO TIN MỪNG” của Lm Antôn (tức cố Lm Nguyễn Hữu Văn) ấn hành nội bộ (2002), trang 38-39.

(2) Tông huấn Đời sống Gia đình, 54.

(3) Xem “LOAN BÁO TIN MỪNG” của Lm Antôn (tức cố Lm Nguyễn Hữu Văn) ấn hành nội bộ (2002), trang 43-45.

 


Trở về Trang Mục Lục