Thư cám ơn của Hội đồng Giám mục Philippines

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC PHILIPPINES

Số 13-221

21 tháng Mười 2013

Kính gửi:

Đức Tổng giám mục PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC

Tổng giám mục Phó TGP TP. Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam

6 bis Tôn Đức Thắng, Quận I

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thưa Đức cha,

Thay mặt cho Đức Tổng giám mục Jose S. Palma, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines (CBCP), chúng tôi rấtbiết ơn về  thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam (CBCV) bày tỏ sự gần gũi trong lời cầu nguyện đối với tất cảcác nạn nhân của trận động đất gần đây xảy ra trên đất nước chúng tôi.

Lá thư của CBCV sẽ được chuyển đến các giáo phận bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn động đất, cụ thể là giáo phận Tagbilaran (Bohol) của Đức giám mục Leonardo Y. Medroso, giáo phận Talibon (Bohol) của Đức giám mục Christian V.F. Noel và Tổng giáo phận Cebu của Đức Tổng giám mục Palma, Chủ tịch CBCP.

Xin cảm ơn Đức cha về mối quan tâm huynh đệ này và xin gửi đến Đức cha những lời chúc tốt đẹp nhất  những lời cầu nguyện chúng tôi.

Kính ái trong Chúa,

Đức ông Joselito C. Asis

Tổng thư ký CBCP

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Văn phòng Tổng thư ký: 470 Gen Luna St., Intramuros, 1002 Manila

P.O. Box 3601, 1076 Manila, Philippines

ĐT: +632 5274054, 5274138 - Fax +632 5274063 - Website: www.cbcponline.net

Email: cbcpsecretariat@cpcbworld.net

 


Giáo Hội Công Giáo Việt Nam