Minh định các thủ tục hành chính xã hội về việc chủng sinh nhập học Đại chủng viện và truyền chức linh mục

 

Thư của Đức cha Tổng thư kí Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục  quí Đức cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, để minh định các thủ tục hành chính xã hội về việc chủng sinh nhập học Đại chủng viện và truyền chức linh mục.

 
HDGMVN-Thư Mục Vụ Và Thông Báo