Văn Thư của Ủy Ban Công Lý & Hòa Bình kêu gọi cầu nguyện cho Hòa bình và Công lý

ConglyHoaBinh-1.jpg

ConglyHoaBinh-2.jpg