Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Thư Công Bố Năm Thánh Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 Giáo Hội Công Giáo Việt Nam