Trở về lại với Bài Giảng của ĐTC Phanxicô trong Thánh lễ Làm Phép Dầu Thứ Năm Tuần Thánh 2013. Bản dịch mới, có hiệu đính của Lm Phi Khanh Vương Đình Khởi, ofm

 

Đôi lời giải thích

Vào ngày Chủ nhật, 07-07-2013, tôi nhận được thư điện tử của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Đàlạt, với lời yêu cầu: “Xin Cha giải thích câu Cha đã dịch: ‘hương thơm của đoàn chiên’ vì có vài cách dịch khác nhau:

 

hương của đoàn chiên mình’

mùi của đàn chiên mình’

Shepherds living with ‘the smell of the sheep’

Shepherds living with ‘the odour of the sheep’

Des pasteurs avec ‘l’odeur de leurs brebis’ “.

 

Đức Cha Antôn cũng đính kèm hai bài để “đọc thêm”. Đó là lời giải thích của Đức Tân Giám mục An-phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, trả lời  câu hỏi của một phóng viên, tại sao ngài chọn châm ngôn cho mình là “Mang vào mình mùi chiên”. Và một bài viết của Vũ Văn An, Nguồn: vietcatholic.net, trong đó tác giả biểu đồng tình với Stephen White, một chuyên viên nghiên cứu về Công Giáo Học tại Trung Tâm Đạo Đức và Chính Sách Công ờ Washington DC. Trong bài “Eau de Sheep”, Stephen White cho rằng: “sau khi khuyên các linh mục ra khỏi  mình, đem ít dầu thơm Chúa xức cho để làm thơm và giữ thơm cho tín hữu, Đức Phanxicô đã nói với các linh mục hiện diện rằng ‘Cha mời gọi các con điều này: các con hãy là những người chăn chiên có mùi của chiên “.

 

Tôi đã đọc lại thật kỹ nguyên bản tiếng Ý bài giảng Lễ Dầu của ĐTC, đối chiếu với nhiều bản dịch khác và với bài viết của Vũ Văn An. Tôi phải khiêm tốn nhìn nhận rằng khi dịch cụm từ “con l’odore delle pecore” (ở khúc 7) trong bài giảng của ĐTC thành “(Hãy làm những mục tử) với hương thơm của đoàn chiên”, là mình đã không hiểu đúng tư tưởng của ĐTC, do có một cách nhìn hơi quá lạc quan về ý nghĩa của phép xức dầu, mà không chú ý đủ tới góc nhìn rất thực tế của ngài về Dân Chúa và về vai trò của các mục tử ở giữa Dân Chúa. Tôi xin giải thích như sau.

Chắc chắn toàn bộ bài giảng của ĐTC thể hiện một tầm nhìn lạc quan và tích cực về phép xức dầu:

-          Dầu ở đây là “Dầu Thánh (Crisma, mà chất liệu thực tế là dầu ô-liu pha với hương liệu, tức Crisma là một lọai dầu thơm)”; dầu ở đây là “dầu quý (olio prezioso)” (khúc 2 và 4), với mục đích: để “ướp thơm” (profumare) những con người, từ tư tế Aharon xuống đến những người sống ở “những vùng ngoại biên”…(khúc 4).

-          ĐTC nhấn mạnh khi ngỏ lời với các linh mục rằng: “dầu xức không phải để ướp thơm bản thân chúng ta” (cuối khúc 4), nhưng là để xức cho “dân của mình”, “xức bằng dầu hoan lạc”, “bằng cách làm cho Tin Mừng mà chúng ta rao giảng đi vào cuộc sống thường ngày của họ, … giống như dầu xức cho ông A-ha-ron, Tin Mừng chảy xuống tận đường viền của thực tế cuộc sống…”(đầu khúc 5).  

-          Dầu Thánh, dầu quý, dầu hoan lạc ấy chính là “Dầu Thơm hoặc hương thơm (il profumo) của Đức Kitô, Đấng-Được-Xức-Dầu. Dầu ấy đến với Dân qua chúng ta (các linh mục). Dân chỉ ước muốn  được xức bằng dầu thơm, vì họ biết chúng ta có thứ dầu đó. (giữa khúc 5).

-          ĐTC kêu gọi các linh mục hãy “đi ra để trải nghiệm phép xức dầu của chúng ta, trải nghiệm sức mạnh và tính công hiệu mang giá trị cứu chuộc của nó: tại những “vùng ngọai biên”, nơi có đau khổ, nơi có đổ máu, nơi có sự mù lòa đang ước muốn được nhìn thấy, nơi có những tù nhân của biết bao ông chủ độc ác…”     (khúc 6).

-          Tiếp đến, ĐTC phàn nàn những linh mục “ít đi ra khỏi chính mình, ít xức dầu (hoan lạc) cho dân chúng”. Những linh mục đó có nguy cơ quên mất sứ vụ “người trung gian” và rơi vào vị trí của “người môi giới (mối lái) và người quản trị”, và một số trong họ “cuối cùng trở thành những linh mục buồn và biến chất thành một thứ nhà sưu tập đồ cổ hoặc đồ mới”(khúc 7).

-          Cho đến đây (nghĩa là từ khúc 2 đến giữa khúc 7 của bài gỉang), ĐTC có một tầm nhìn lạc quan và tích cực về ơn gọi và sứ vụ của linh mục qua lời khuyên mạnh mẽ được ngài diễn đạt bằng hình ảnh: “Hãy ra khỏi chính mình, hãy đi ra để trao ban chính mình và trao ban Tin Mừng cho tha nhân, trao ban cái chút xíu dầu xức chúng ta đang có cho những người không có tí nào cả” (khúc 6). Điều đó có nghĩa là: khi linh mục tận tình xức dầu hoan lạc, dầu Phúc Âm cho Dân, tức cho đoàn chiên của mình, -- mà Dân cũng “chỉ ước muốn  được xức bằng dầu thơm (ấy), vì họ biết linh mục có thứ dầu đó (giữa khúc 5), thì đoàn chiên của linh mục ắt cũng phải tỏa hương thơm, thứ hương thơm mà họ nhận được từ Chúa Kitô qua trung gian linh mục (giữa khúc 5). Đó là hương thơm của sự thánh thiện, mà nhiều ngôn ngữu Âu châu gọi là “mùi của sự thánh thiện (l’odore di santità)”.

-          Tại sao ĐTC không dùng kiểu nói: “Siate pastori con il profumo delle pecore” (Hãy làm những mục tử với hương thơm của đoàn chiên), mà lại dùng kiều nói “Siate pastori con l’odore delle pecore (…những mục tử với mùi của đoàn chiên)”? – Thực ra về phương diện ngôn ngữ học, danh từ “l’odore” (dịch sát là “mùi”), khi đứng một mình, thường có một nghĩa “trung lập” và tổng quát, do đó người ta phải thêm một tính từ để xác định tính chất cụ thể cho từng trường hợp, như “un buon odore” (một mùi tốt, tức là mùi thơm), hoặc “un cattivo odore” (một mùi xấu, tức mùi hôi, thối). Tuy nhiên vẫn có trường hợp “l’odore” không có tính từ “buono” đi kèm, mà vẫn có nghĩa tích cực, như trong thành ngữ “ morire in odore di santità = chết trong mùi (của sự) thánh thiện” , tức, theo tiếng Việt chuẩn, chết trong hương thơm (của sự) thánh thiện”, bởi lẽ sự thánh thiện tự nó có giá trị tích cực, cho nên mùi của nó tất nhiên phải là mùi thơm, hoặc hương thơm.

-          Phải chăng, khi dùng cụm từ “con l’odore delle pecore”, ĐTC muốn hiểu rằng đoàn chiên của linh mục “có cả mùi thơm và mùi không thơm”, nghĩa là “có cả nhũng mặt tích cực và những mặt tiêu cực” ? – Có thể là như thế, nếu hiểu “l’odore” theo nghĩa trung lập và tồng quát. Nhưng chính câu tiếp theo “che si senta quello” (”mùi này phải được người ta cảm nhận”) phải giúp chúng ta hiểu đúng nghĩa của cụm từ “mục tử với mùi của đoàn chiên”. Thực ra, nếu dịch sát, thì phải nói: “mùi này phải được cảm nhận” – như bản tiếng Pháp trên trang mạng Vatican đã dịch: “que celle-ci (l’odeur) se sente”. Thêm chữ “người ta là để cho rõ và dễ hiểu hơn, như bản dịch tiếng Đức đã làm: “dass man ihn (den Geruch) riecht  = người ta phải ngửi được mùi đó”. Trong văn mạch này, đại danh từ “người ta“ chỉ trước tiên chính linh mục, là người đầu tiên phải cảm nhận, phải ngửi được mùi của đoàn chiên. Và cuối cùng cụm từ “sentire l’odore delle pecore (cảm nhận hoặc ngửi được mùi của đoàn chiên)” có nghĩa là linh mục biết đoàn chiên của mình một cách cụ thể do mùi của chiên đã trở nên quen thuộc với mình, tương tự như mùi của đứa con trở nên quen thuộc với người mẹ. Chính cái đuôi trong trong lời khuyên của ĐTC (“che si senta quello”) cho thấy rằng, để ngỏ với các linh mục lời khuyên hơi lạ tai đó, ngài đã lấy cảm hứng từ câu nói của Chúa Giêsu: “Tôi biết chiên của tôi…” (Ga 10, 14), nhưng được ngài diễn tả lại bằng một hình ảnh rất cụ thể rút ra từ cuộc sống hằng ngày – và có thể từ kinh nghiệm mục vụ của ngài nữa. Vậy danh từ “l’odore” trong câu “Siate pastori con l’odore delle pecore” phải được hiểu theo nghĩa của cụm từ “Sentire l’odore delle pecore (biết đoàn chiên do cảm nhận được, ngửi được mùi của chiên)”, mà không cần bận tâm tới khía cạnh thơm hay không thơm của mùi chiên, lại càng không cần và không nên liên tưởng tới hương thơm, dầu thơm, dầu quý… được ĐTC đề cập nhiều trong cả bài giảng này, để giải thích “mùi của chiên” (l’odore delle pecore) thành “hương thơm của chiên” (il profumo delle pecore) như tôi đã làm trước đây.

Nhìn chung, ĐTC đã triển khai và ứng dụng hai ý tưởng chính: một là ý nghĩa của phép xức dầu mà tiêu biểu là phép xức dầu cho tư tế A-ha-ron được phản ánh trong Tv 133, 2,  với hình ảnh dầu chảy xuống tận gấu áo chầu, tượng tưng cho những “vùng ngoại biên” của đới sống con người và xã hội; hai là ý nghĩa các biểu tượng nơi lễ phục của Thượng Tế trong Cựu Ước. Cả hai ý tưởng được ngài đưa ra ở phần đầu bài giảng (khúc 2 và 3) và chúng quyệt chặt vào nhau trong các lời suy niệm và các ứng dụng của ngài. Bây giờ tôi hiểu ra rằng hai lời khuyên chính yếu và mạnh mẽ nhất ngài ngỏ với các linh mục là những cách ứng dụng hai ý tưởng chính ấy. Lời khuyên thứ nhất: “Hãy ra khỏi chính mình, hãy đi ra để trao ban chính mình và trao ban Tin Mừng cho tha nhân, trao ban cái chút xíu dầu xức chúng ta đang có cho những người không có tí nào cả”(khúc 6), ứng dụng ý tưởng thứ nhất.  Còn lời khuyên thứ hai: “Anh em hãy làm những mục tử với ‘mùi của chiên’, mùi này phải được người ta cảm nhận”, là cách ngài ứng dụng ý tưởng thứ hai. Thật vậy, lình mục phải là “những mục tử ở giữa đoàn chiên của mình” (khúc 7); khi khoác chiếc áo lễ khiêm tốn vào mình, điều này có thể giúp linh mục cảm thấy thấm thía, trên đôi vai và trong trái tim, sức nặng và gương mặt của dân tín hữu được trao phó cho mình (khúc 3); dân chúng cám ơn linh mục vì họ cảm thấy rằng ngài đã đưa vào lời cầu nguyện của mình những thực tế đời sống thường ngày của họ, những đau khổ, những niềm vui, những lo âu và những hy vọng (khúc 5). Những điều này chứng tỏ: linh mục biết rõ chiên của mình, và vì thực sự “ở giữa đoàn chiên”, nên linh mục là mục tử mang mùi chiên của mình, “sống với mùi của chiên” (theo các bản dịch tiếng Anh: Shepherds living with ‘the smell of the sheep’,  with ‘the odour of the sheep’), hay là “mục tử thấm mùi chiên của mình” (theo bản dịch tiếng Pháp: “des pasteurs pénétrés de ‘l’odeur de leurs brebis’ “ (khúc 7). “Ở giũa đoàn chiên”, “thấm mùi chiên”, điều đó cũng có nghĩa là linh mục biết lắng nghe – động từ “sentire” bên tiếng Ý cũng có nghĩa là “nghe”(udire, ascoltare), sau nghĩa cơ bản là “ngửi”, là “cảm nhận”. Linh mục nghe và cảm nhận ”những thực tế đời sống thường ngày của họ (tức đoàn chiên), những đau khổ, những niềm vui, những lo âu và những hy vọng của họ” , để “đưa vào lời cầu nguyện của minh” (khúc 5), và để “trao ban chính mình, trao ban Tin Mừng, trao ban cả chút dầu xức mình đang có cho họ” (khúc 6), nhằm phục vụ họ, tỏ tình liên đới với họ, vì linh mục là người “hiện hữu cho tha nhân” (khúc 2), đồng thời chứng tỏ cho họ thấy “sức mạnh và tính công hiệu mang giá trị cứu chuộc của dầu xức mà linh mục đang có trong mình (khúc 5). Mặc dầu cụm từ “pastori cum l’odore delle pecore”(những mục tử mang mùi chiên, thấm mùi chiến, sống với mùi chiên)” có một nghĩa chuyên biệt liên quan tới nhiệm vụ của mục tử phải “biết chiên của mình” theo gương Chúa Giêsu (x. Ga 10), tuy nhiên mục đích cuối cùng của sự “thấm mùi chiên”, “biết chiên của  mình” là: linh mục phải lấy dầu xức, mình đã nhận trong ngày chịu chức, mà xức cho Dân (x. khúc 5), để cả họ nữa, cũng tỏa hương thơm thánh thiện, bởi lẽ dầu xức đó, chính là “dầu hoan lạc mà Đức Giêsu, Đấng-Được-Xức-Dầu, đã mang đến cho chúng ta” (khúc 9).

Với sự điều chỉnh mới nhất này trong bản dịch, tôi xin chân thành cám ơn Đức Giám Mục Đà Lạt đã tạo cơ hội cho tôi đào sâu thêm bài giảng quan trọng của ĐTC Phanxicô; cám ơn các tác giả Vũ Văn An và Stephen White về những lý luận rất xác đáng, cám ơn các dịch giả đã dịch sát nguyên bản; đặc biệt tôi ngưỡng mộ sáng kiến độc đáo của Đức Tân Giám Mục Phụ Tá An-phong Nguyễn Hữu Long của Giáo phận Hưng Hóa đã chọn châm ngôn “Mang vào mình mùi chiên” rút ra từ bài giảng của ĐTC; cuối cùng tôi chân thành tạ lỗi với Đức Thánh Cha Phanxicô và xin lỗi Quý Vị Độc Giả vì đã dịch chưa sát một ý tưởng quan trọng của Đức Tân Giáo Hoàng.

Lm Phi Khanh Vương Đình Khởi, ofm

Đàlạt, ngày 10-07-2013

 

Sau đây là bản dịch (có hiệu đính) bài giảng của ĐTC (những chi tiết được chỉnh sửa trong khúc 7, mang màu xanh):

 

Anh Chị Em thân mến,

 

(1) Thật là một niềm vui cho tôi, khi được cử hành Thánh Lể Làm Phèp Dầu đầu tiên trong cương vị Giám Mục Rôma. Với lòng trìu mến, tôi chào tất cả anh chị em, đặc biệt các anh em linh mục thân yêu, hôm nay, anh em cũng như tôi, nhớ lại ngày chịu chức thánh của mình.

 

(2) Các Bài đọc, và cả Thánh vịnh đáp ca nữa, nói với chúng ta về những “Người-Được-Xức-Dầu”: Người Tôi Trung của Thiên Chúa trong sách Isaia, vua Đavít, và Đức Giêsu, Chúa chúng ta. Cả ba Vị này có một điểm chung, là phép xức dầu, mà các ngài lãnh nhận, đều nhắm vào việc xức dầu cho dân Thiên Chúa gồm những tín hữu, mà các ngài là những đầy tớ phục vụ họ; mục đích của việc các ngài chịu xức dầu là để phục vụ người nghèo, người bị cầm tù, người bị áp bức…Một hình ảnh rất đẹp diễn tả ý nghĩa “hiện hữu cho tha nhân” hàm chứa trong Dầu Thánh, là hình ảnh tìm thấy trong Thánh vịnh 133: “Như dầu quý đổ trên đầu, xuống râu, xuống râu ông A-ha-ron, xuống gấu áo chầu của ông” (câu 2). Hình ảnh dầu chảy tràn, từ râu ông A-ha-ron xuống đến tận gấu lễ phục thánh thiêng của ông, là hình ảnh diễn tả phép xức dầu cho các tư tế, dầu đó, xuyên qua Người-Được-Xức-Dầu, chảy đến tận bờ cõi vũ trụ được biểu trưng bởi lễ phục.

 

(3) Lễ phục thánh thiêng của Vị Thượng Tế có rất nhiều hệ thống biểu tượng: một trong số đó là biểu tượng mang tên các con trai của ông It-ra-en, tên của họ được khắc trên những viên đá mã não trang điểm cho hai cầu vai của áo ê-phốt, là tiền thân của áo lễ -- casula –chúng ta dùng ngày nay: sáu tên trên miếng đá ở cầu vai phải và sáu tên trên miếng đá ở cầu vai trái (x. Xh 28, 6-14). Trên túi đeo trước ngực cũng khắc tên mười hai chi tộc It-ra-en (x. Xh 28, 21). Điều này có nghĩa là: vị tư tế khi cử hành phụng tự thì vác trên vai mình chính dân đã được trao phó cho mình và mang tên của họ được khắc ghi trong tim. Khi khoác chiếc áo lễ khiêm tốn của chúng ta vào mình, điều này có thể giúp chúng ta cảm thấy thấm thía, trên đôi vai và trong trái tim, sức nặng và gương mặt  của dân tín hữu chúng ta, của các thánh và các Vị tử vì đạo của chúng ta, mà thời nay có không biết bao nhiêu mà kể!

 

(4) Từ vẻ đẹp của những gì thuộc về Phụng vụ, -- mà không chỉ đơn thuần để trang trí và đáp ứng một sở thích thưởng thức cái đẹp nơi vải vóc, nhưng chính là sự hiện diện của vinh quang Thiên Chúa đang tỏa rạng nơi dân của Người, một dân sống động và được củng cố vững mạnh, bây giờ chúng ta hãy bước sang phần chú mục vào hành động. Dầu quý xức lên đầu ông A-ha-ron không chỉ ướp hương cho con người ông thơm tho, nhưng chảy tràn và chạm đến các “vùng ngoại biên”. Chúa sẽ nói rõ điều đó: ngài được xức dầu là vì người nghèo, vì người bị cầm tù, vì người bệnh tật và vì những ai buồn bã, cô đơn. Anh em thân mến, dầu xức không phải để ướp thơm bản thân chúng ta và lại càng không phải để lưu trữ trong bình, trong lọ, vì nó sẽ trở nên ôi khét…và cõi lòng sẽ trở thành đắng đót.

 

(5) Người ta nhận ra một linh mục tốt từ cách dân của ngài được xức dầu như thế nào; đây là bằng chứng rõ ràng. Khi dân chúng của chúng ta được xức bằng dầu hoan lạc, người ta sẽ nhận thấy: ví dụ, khi họ ra khỏi nhà thờ sau Thánh Lễ với gương mặt của người đã nhận được một tin mừng. Dân chúng của chúng ta ưa thích Tin Mừng được rao giảng với sức thấm nhập đầy thuyết phục của dầu xức, ưa thích khi Tin Mừng mà chúng ta rao giảng đi vào cuộc sống thường ngày của họ, khi Tin Mừng, giống như dầu xức cho ông A-ha-ron, chảy xuống tận đường viền của thực tế cuộc sống, khi Tin Mừng chiếu sáng cho những hoàn cảnh tột cùng, những “vùng ngoại biên”, nơi mà dân tín hữu bị đẩy vào nguy cơ bị xâm lăng bởi những kẻ muốn cướp phá đức tin của họ. Dân chúng cám ơn chúng ta vì họ cảm thấy rằng chúng ta đã đưa vào lời cầu nguyện của mình những thực tế đời sống thường ngày của họ, những đau khổ, những niềm vui, những lo âu và những hy vọng. Và khi họ cảm thấy hương thơm của Đức Kitô, Đấng-Được-Xức-Dầu, đến với họ qua chúng ta, họ được khích lệ để ký thác cho chúng ta tất cả những gì họ ước muốn đẩy lên tới Chúa: “Xin Cha cầu nguyện cho con, vì con có vấn đề này…”; “Xin chúc lành cho con”, “Xin cầu nguyện cho con”, đó là dấu hiệu cho thấy dầu xức đã đạt tới gấu chiếc áo choàng, bởi lẽ nó đã biến thành lời cầu khẩn, lời khẩn cầu của Dân Thiên Chúa. Khi chúng ta đứng trong mối tương quan như thế với Thiên Chúa và với Dân của Người, và ơn thánh đi xuyên qua chúng ta, lúc đó chúng ta là linh mục, là người trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Điều tôi cố ý làm nổi rõ là chúng ta phải làm cho ơn thánh luôn luôn hồi sinh, và phải thấy được bằng trực giác rằng, trong mỗi lời xin, đôi khi không đúng lúc, đôi khi thuần túy vật chất hoặc nói trắng ra là tầm thường – nhưng chỉ có dáng vẻ như thế thôi -- , trong mỗi lời xin của dân chúng có chứa đựng một ước muốn  được xức bằng dầu thơm, vì họ biết chúng ta có thứ dầu đó. Nhận thức bằng trực giác và cảm nhận, như Chúa đã cảm nhận sự lo âu đầy hy vọng của người đàn bà bị bệnh xuất huyết, khi bà ấy chạm tới vạt áo choàng của Người. Thời khắc ấy của Đức Giêsu ở giữa đám dân chúng đang vây quanh Người từ mọi phía, thể hiện tất cả vẻ đẹp của A-ha-ron mang lễ phục tư tế và với dầu xức đang chảy xuống trên áo chầu. Đó là một vẻ đẹp ẩn dấu, chỉ tỏa rạng cho cặp mắt đầy lòng tin của người đàn bà đã bị bệnh xuất huyết ấy. Tuy nhiên, chính các môn đệ -- những linh mục tương lai – đã không thấy được, không hiểu được: trong “vùng ngoại biên của cuộc hiện sinh”, họ chỉ thấy bề mặt của sự kiện đám đông đang chen lấn từ mọi phía làm Đức Giêsu nghẹt thở (x. Lc 8, 42). Trái lại, Chúa thì cảm nhận được sức mạnh của dầu xức mà Người đã nhận lãnh từ Thiên Chúa tràn đến viền áo choàng của mình.

 

(6) Như thế chúng ta cần phải đi ra để trải nghiệm phép xức dầu của chúng ta, trải nghiệm sức mạnh và tính công hiệu mang giá trị cứu chuộc của nó: tại những “vùng ngọai biên”, nơi có đau khổ, nơi có đổ máu, nơi có sự mù lòa đang ước muốn được nhìn thấy, nơi có những tù nhân của biết bao ông chủ độc ác. Ắt hẳn, không phải qua những tự lực thử nghiệm hoặc sự nội quan lặp đi lặp lại mà chúng ta gặp gỡ được Chúa đâu: các khóa học tự trợ giúp trong cuộc đời có thể hữu ích, nhưng sống đời sống linh mục của chúng ta bằng cách đi từ khóa học này đến khóa học khác, từ phương pháp này đến phương pháp nọ, sẽ  đưa chúng ta đến chỗ trở thành những đồ đệ của Pélage, đến chỗ làm giảm nhẹ sức mạnh của ơn thánh. Ơn thánh trở nên sinh động và tăng trưởng trong mức độ mà chúng ta, được thúc đẩy bởi đức tin, đi ra để trao ban chính mình và trao ban Tin Mừng cho tha nhân, trao ban cái chút xíu dầu xức chúng ta đang có cho những người không có tí nào cả.

 

(7) Linh mục nào mà ít đi ra khỏi chính mình, ít xức dầu cho dân chúng - tôi không nói “không xức tí nào cả”, bởi lẽ, cảm tạ Chúa, chính dân chúng “lấy cắp” được dầu của chúng ta -, Linh mục ấy sẽ đánh mất phần tốt nhất trong dân của chúng ta, đánh mất điều có khả năng kích hoạt phần sâu sắc nhất của trái tim linh mục. Ai không đi ra khỏi chính mình, thì, thay vì làm người trung gian, sẽ từng bước trở thành một người môi giới và một nhà quản trị. Tất cả chúng ta đều biết sự khác biệt: người môi giới và nhà quản trị “đã lãnh thù lao của mình rồi”, và bởi lẽ họ không đem chính mạng sống và chính trái tim mình ra để đánh cược, thì họ cũng không nhận được một lời cảm ơn trìu mến xuất phát từ trái tim của dân chúng. Chính từ đó phát sinh tâm trạng không thỏa mãn nơi một số Linh mục, và cuối cùng các vị này mang tâm thế buồn, trở thành những Linh mục buồn và biến chất thành một thứ nhà sưu tập đồ cổ hoặc đồ mới, thay vì làm những mục tử với “mùi của chiên” – vâng, chính đây là điều tôi xin anh em: anh em hãy làm những mục tử với “mùi của chiên”, mùi này phải được người ta cảm nhận --; và thay vì làm những mục tử ở giữa đoàn chiên của mình, và những người thả lưới gom người. Đúng là cái được gọi là cuộc khủng hoảng căn tính Linh mục đang de dọa tất cả chúng ta và nó được ghép vào với cuộc khủng hoảng của nền văn minh; tuy nhiên, nếu chúng ta biết chế ngự làn sóng của nó, chúng ta sẽ có thể ra khơi nhân danh Chúa mà thả lưới. Thật là một điều tốt, khi chính thực tế cuộc sống đưa đẩy chúng ta ra đi đến chỗ, mà cái thực chất của chúng ta là do ơn thánh mới có được, nay xuất hiện rõ ràng như ơn thánh thuần túy, ngay trong biển cả của thế giới hôm nay, nơi chỉ dầu xức – chứ không phải chức năng – là thực sự có giá trị, và chỉ những tấm lưới nào được thả xuống nhân danh Đấng, mà chúng ta đặt hết lòng tín thác vào Người, tức là Đức Giêsu, thì mới mang lại kết quả phong phú.

 

(8) Anh chị em tín hữu thân mến, anh chị em hãy ở gần bên các Linh mục của mình với lòng trìu mến và kinh nguyện, để các ngài luôn luôn là những Mục tử như lòng Chúa ước mong.

 

(9) Anh em Linh mục thân mến, nguyện xin Thiên Chúa Cha lại ban Thần Khí của sự thánh thiện vào trong chúng ta, chúng ta đã được xức bằng chính dầu Thần Khí, xin Chúa Cha lại ban Thần Khí của Người vào trong trái tim chúng ta thế nào, để dầu xức chạm tới được tất cả các “vùng ngoại biên”, nơi mà dân tín hữu của chúng ta đang chờ đợi và coi trọng dấu ấy nhất. Chớ gì dân chúng của chúng ta cảm nhận được chúng ta là những môn đệ của Chúa, cảm nhận được rằng chúng ta mang tên của họ như một tấm áo, rằng chúng ta không tìm kiếm một căn tính nào khác; và chớ gì, qua lời nói và việc làm của chúng ta, họ nhận được thứ dầu hoan lạc mà Đức Giêsu, Đấng-Được-Xức-Dầu, đã mang đến cho chúng ta. Amen.

 


Văn Kiện Giáo Hội