Thư của ĐTC Phan-xi-cô về việc bảo vệ trẻ em trước việc bị lạm dụng tình dục

Kính gửi quý vị chủ tịch các Hội Đồng Giám Mục,

Kính gửi quý Bề Trên thuộc các Hội Dòng Đời Sống Thánh Hiến cũng như các Hội Đoàn Đời Sống Tông Đồ,

vào tháng 12 năm 2013 tôi đã đã thành lập Ủy Ban Giáo Hoàng về việc bảo vệ các trẻ vị thành niên, cũng như đã công bố Ủy Ban này vào tháng Ba năm ngoái. Mục đích của Ủy Ban vừa nêu hàm chứa trong việc thảo ra những đề nghị và những sáng kiến nhằm cải thiện những nguyên tắc cũng như những cách thức hành động đối với việc bảo vệ tất cả các trẻ vị thành niên và những người lớn nhưng còn phụ thuộc. Tôi đã bổ nhiệm những người rất có chuyên môn trở thành các thành viên, đây là những người rất nổi tiếng về sự tham gia tích cực của họ trong lãnh vực này.

Vào tháng Bảy sau đó, cuộc gặp gỡ với một số người mà họ đã bị lạm dụng tình dục bởi các Linh Mục, đã trao cho tôi một cơ hội để kinh nghiệm về mức độ đau khổ của họ một cách trực tiếp và với sự choáng váng. Điều ấy càng củng cố cho tôi hơn nữa trong niềm xác tín rằng, tất cả những điều tiếp theo phải được thực hiện bao nhiêu có thể nhằm loại bỏ khỏi Giáo hội tình trạng lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, và mở ra một con đường hòa giải cũng như chữa lành cho những người bị lạm dụng tình dục.

Từ những lý do đó, vào tháng 12 vừa qua, tôi đã bổ sung thêm vào Ủy Ban này một số thành viên mới, họ đại diện cho các Giáo hội địa phương trên toàn thế giới. Và trong một vài ngày nữa, tất cả các thành viên sẽ họp nhau lần đầu tiên tại Rô-ma.

Bảo đảm về sự bảo vệ các trẻ vị thành niên

Trong mối liên hệ này, tôi đánh giá Ủy Ban như là một công cụ mới, thích hợp và có hiệu quả, nhằm giúp tôi làm phấn phấn sự dấn thân của toàn Giáo hội – trên những bình diện khác nhau: các Hội Đồng Giám Mục, các Giáo phận, các Hội Dòng Đời Sống Thánh Hiến và các Hội Đoàn đời sống Tông Đồ v.v., và thúc đẩy để điều cần thiết được thực hiện, hầu đảm bảo về việc bảo vệ đối với trẻ vị thành niên và những người trưởng thành nhưng vẫn đang còn bị phụ thuộc, cũng như đưa ra những câu trả lời thích hợp và nhân hậu.

Các gia đình nên biết rằng, Giáo hội không quan tâm tới những thế lực trong việc bảo vệ con cái mình, và các gia đình cũng nên biết rằng, họ có quyền hướng về Giáo hội với trọn niềm tín thác, vì Giáo hội là một ngôi nhà thực sự. Vì thế, những cân nhắc khác có thể không được trao cho quyền ưu tiên, bất kể chúng có thể ở trong trạng huống nào – chẳng hạn như niềm mong muốn ngăn ngừa những gương mù. Vì trong việc phong Chức Thánh, tuyệt đối không có chỗ cho những kẻ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.

Ngoài ra, hoàn toàn có ý nghĩa trong việc chú trọng rằng, thông tư của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin ngày 03 tháng 05 năm 2011 được trình bày lại một cách hoàn toàn nhằm giúp đỡ các Hội Đồng Giám Mục trong việc chuẩn bị sẵn những nguyên tắc chỉ đạo trong việc cư xử với những trường hợp lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên bởi các Giáo sĩ. Thật là điều quan trọng khi các Hội Đồng Giám Mục sẽ tự trang bị cho mình một công cụ rà soát có tính đều đặn theo chu kỳ trước những quy tắc, và đối với một sự tái thẩm tra rằng, chúng sẽ được soạn lại.

Các Giám Mục Giáo phận và các Bề Trên của các Hội Dòng có bổn phận phải tái thẩm tra hầu cho sự an toàn của các trẻ vị thành niên cũng như của những người trưởng thành nhưng còn đang bị phụ thuộc sẽ được bảo đảm trong các Giáo xứ của các Ngài cũng như trong các cơ sở khác của Giáo hội. Vì Giáo hội có bổn phận bày tỏ sự cảm thông của Chúa Giê-su đối với những người đã phải đau khổ vì bị lạm dụng tình dục, cũng như đối với các gia đình của họ, các Giáo phận, các Hội Dòng Đời Sống Thánh Hiến cũng như các Hội Đoàn Đời Sống Tông Đồ đều được kêu gọi phát triển những chương trình giúp đỡ, mà những chương trình ấy có thể sử dụng sự đóng góp của những trợ giúp về tâm lý và tinh thần. Mong sao các vị mục tử và các vị có trách nhiệm trong các Cộng Đoàn Tinh Thần hãy sẵn sàng gặp gỡ các nạn nhân và những người thân thuộc của họ: đây là những cơ hội đầy giá trị để lắng nghe và để xin những người đã phải chịu nhiều đau khổ tha thứ cho.

Rộng lượng và nghiêm túc

Từ tất cả những lý do vừa nêu, tôi xin quý vị hãy cộng tác một cách hoàn toàn và chu đáo với Ủy Ban Bảo Vệ các trẻ vị thành niên. Công việc mà tôi đã ủy thác cho Ủy Ban đó, cũng thuộc về sự hỗ trợ đối với quý vị và với những sắp xếp của quý vị thông qua sự trao đổi lẫn cho nhau về ´những biện pháp bảo vệ`, và về chương trình giáo dục, đào tạo cũng như học vấn, hầu đưa ra câu trả lời cho tất cả những vụ lạm dụng tình dục.

Ước gì Chúa Giê-su sẽ gợi lên trong mỗi người đang phục vụ Giáo hội là chúng ta đây Tình Yêu này, và gợi lên đặc quyền của những con người bé nhỏ, tức đặc quyền mà nó biểu lộ cho thấy sự hiện hữu của họ giữa những con người, và nó được thể hiện trong một trách nhiệm đặc biệt đối với lợi ích của những trẻ vị thành niên cũng như của những người đã trưởng thành nhưng còn đang phụ thuộc. Xin Đức Maria. Người Mẹ của sự trìu mến và nhân hậu, giúp mỗi người chúng ta chu toàn bổn phận của mình trong sự rộng lượng và nghiêm túc: khiêm tốn thú nhận những bất công trong quá khứ, sửa chữa những bất công ấy trong mức tối đa có thể, và luôn luôn trung tín với sứ mạng bảo vệ những người mà Chúa Giê-su dành cho họ sự ưu ái hơn.

Vatican ngày 02 tháng 02 năm 2015

Nhân dịp Lễ Dâng Chúa Giê-su trong Đền Thờ

ĐTC Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Văn Kiện Giáo Hội