Bài diễn văn được soạn sẵn của ĐTC Phan-xi-cô dành cho buổi gặp gỡ tại khu tiền sảnh của Nhà Thờ Chính Tòa Quito: Ước chi mỗi người đều mang theo bên mình những nhu cầu của người khác!

 

Anh chị em thân mến,

 

Cha đến Quito với tư cách là người lữ hành để chia sẻ với anh chị em về niềm vui trong việc loan báo Tin Mừng. Khi Cha rời Vatican, Cha đã đến để chào kính bức ảnh của Thánh Mariana de Jésus, vị Thánh bảo vệ con đường bắt đầu từ Đền Thờ Thánh Phê-rô, tức con đường mà Đức Giáo Hoàng thường đi tới đi lui. Cha đã trao phó cho Thánh Nữ hoa trái của chuyến công du này, và Cha đã cầu xin với Thánh Nữ rằng, xin cho tất cả chúng ta được biết học theo gương tốt lành của Thánh Nữ. Sự hy sinh và những nhân đức anh hùng của Thánh Nữ đã được diễn tả thông qua một bông hoa huệ. Nhưng bức tượng ở đền thờ Thánh Phê-rô lại mô tả Thánh Nữ bằng cả một đóa hoa, vì cùng với bông huệ của mình, Thánh Nữ đã mang vào trong con tim của Giáo hội, đã mang đến trước mặt Thiên Chúa những đóa hoa của tất cả anh chị em và của toàn thể dân tộc Ecuador.

Các Thánh mời gọi chúng ta hãy noi gương bắt chước các Ngài, hãy đi vào trong trường học của các Ngài, giống như Thánh Narcisa de Jesús và Chân Phúc Mercedes de Jesús Molina, cả hai vị này đều đã nhận thức được những thách đố từ mẫu gương của Thánh Mariana … Có biết bao nhiêu người, mà hôm nay họ đang ở đây, đang phải đau khổ hay đã phải đau khổ bởi việc trở thành những người mồ côi; có biết bao nhiêu là con người, ngay từ hồi còn nhỏ, đã phải gánh vác trách nhiệm cho những người anh chị em; có biết bao nhiêu là con người đang hết sức nỗ lực trong cuộc sống hằng ngày để chăm sóc cho các bệnh nhân hay những người già cả - Thánh Mariana đã làm như thế, và Thánh Narcisa cũng như Chân phúc Mercedes đều đã noi theo. Điều đó sẽ không khó nếu như Thiên Chúa ở với chúng ta. Trong con mắt thế gian, các Ngài đã không thực hiện được những hành vi to lớn. Các Ngài chỉ yêu thương, và yêu thương rất nhiều, cũng như đã chứng tỏ điều đó trong cuộc sống hằng ngày, đã đụng chạm tới thân mình của Chúa Ki-tô, Đấng đang chịu đựng những điều khổ đau nơi dân chúng (xc. Evangelii Gaudium 24). Các Ngài đã không hành động một mình, nhưng các Ngài đã „cùng thực hiện“ những điều đó với những người khác.

Trong sự khó khăn và nặng nhọc, các phiến đá của ngôi nhà thờ Chính Tòa này đã được xây lên bởi những người thổ dân, theo cách làm việc tập thể từ thời Colombô. Công việc này đã được thực hiện cho cộng đồng bởi tất cả mọi người, một cách vô danh, không hề có bảng tưởng niệm hay sự hoan hô. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, xin Người ban cho chúng ta biết gánh lấy những nhu cầu của những người khác trên đôi vai chúng ta, giống như những phiến đá của ngôi Thánh Đường này, và nhờ thế, có thể giúp đỡ hầu xây dựng hay chữa lành cuộc sống của rất nhiều người anh chị em mà họ không có khả năng trong việc trình bày cuộc sống của mình, hay những người anh chị em đã bị thất bại hoàn toàn.

Hôm nay Cha ở đây, giữa anh chị em; anh chị em đang trao cho Cha niềm vui của con tim anh chị em: „Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ“ (Is 52,7). Chúng ta được kêu gọi hãy phát tán những điều thiện mỹ giống như hương thơm tốt lành của Chúa Ki-tô: thông qua việc cầu nguyện của chúng ta, thông qua những công việc tốt lành của chúng ta, thông qua những hy sinh của chúng ta cho những người túng thiếu nghèo nàn. Đó là niềm vui trong công cuộc loan báo Tin Mừng, và „thật phúc cho anh chị em, nếu anh chị em biết những điều đó, và thực hành theo“ (Ga 13,17).

Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.

Quito ngày 06 tháng 07 năm 2015

 

ĐTC Phan-xi-cô

 

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ


Văn Kiện Giáo Hội