Tài liệu dùng trong Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất và trong cả năm 2011

WHĐ (12.1.2011) – Như mọi năm, Hội đồng Tòa thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu đều phổ biến một Tài liệu dùng trong Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất (từ ngày 18 đến 25 tháng 1). Chủ đề năm nay của Tuần cầu nguyện lấy từ sách Công vụ Tông đồ 2, 42-47. Tài liệu được dùng cho Tuần lễ cầu nguyện và cho cả năm 2011.

Khởi sự, Tập tài liệu này do một nhóm những người có trách nhiệm thuộc cộng đoàn Giáo hội Công giáo ở Giêrusalem thực hiện. Họ đã họp nhau lại theo lời mời gọi của Hội Đồng đại kết các Giáo hội và được Trung tâm đại kết ở Giêrusalem tạo điều kiện để thực hiện công việc này.

Sau đó, Nhóm chuẩn bị tài liệu quốc tế, do Ban Đức Tin và Hiến pháp của Hội đồng Đại kết các Giáo hội và Hội đồng Tòa thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu của Giáo hội Công giáo chỉ định, đã gặp nhau tại tu viện Thánh Christophe Saydnaya bên Syri và nhất trí thông qua Tài liệu này.

Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên đã chuyển dịch Tài liệu này từ bản tiếng Pháp “Textes pour la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens et pour toute l’année 2011”.

Tài liệu gồm 4 phần:

Phần I: Dẫn vào chủ đề Năm 2011

Phần II: Diễn tiến buổi cử hành

Phần III: Cử hành nghi thức đại kết

Phần IV: Bản văn Kinh Thánh, suy niệm và lời nguyện cho tám ngày

WHĐ xin lần lượt giới thiệu từng phần.


HỘI ĐỒNG TÒA THÁNH CỔ VÕ SỰ HIỆP NHẤT CÁC KITÔ HỮU

Tài liệu dùng trong Tuần cầu nguyện

cho các Kitô hữu hiệp nhất và trong cả năm 2011

Bản văn Kinh thánh: Công vụ Tông đồ 2, 42-47

Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kinh sợ, vì các Tông đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ. Tất cả các tín hữu hiệp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.

 

PHẦN I: DẪN VÀO CHỦ ĐỀ NĂM 2011

Công vụ Tông đồ 2, 42-47

Giáo hội tại Giêrusalem, hôm qua, hôm nay và ngày mai

Cách đây hai nghìn năm, những môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu, họp nhau tại Giêrusalem, đã được lãnh nhận tràn đầy Thánh Thần trong ngày Lễ Hiện Xuống, và họ đã được qui tụ để làm nên thân thể duy nhất của Đức Kitô. Các Kitô hữu ở mọi nơi và mọi thời đều nhận thấy biến cố này là nguồn gốc phát sinh ra cộng đoàn các tín hữu, những người được kêu gọi để cùng tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và là Đấng Cứu Độ. Dù cộng đoàn tín hữu đầu tiên ở Giêrusalem gặp rất nhiều khó khăn, cả bên trong lẫn bên ngoài, nhưng họ vẫn luôn trung tín, hiệp thông huynh đệ, năng tham dự lễ bẻ bánh và chuyên cần cầu nguyện.

Cũng không có gì khó để có thể thấy rằng hoàn cảnh của các tín hữu đầu tiên ở Thành Thánh và của cộng đoàn tín hữu ngày nay tại Giêrusalem rất giống nhau. Cộng đoàn tín hữu tại Giêrusalem ngày nay có nhiều niềm vui nhưng họ cũng gặp không ít những đau khổ như đã từng xảy ra trong cộng đoàn Giáo hội thời sơ khai: bị đối xử bất công, bất bình đẳng từ bên ngoài, chia rẽ từ trong nội bộ nhưng họ vẫn trung tín, vẫn cố gắng để có thể hiệp nhất nhiều hơn nữa giữa các Kitô hữu.

Hoàn cảnh của các cộng đoàn ở Giêrusalem hiện nay càng giúp chúng ta hiểu rằng việc bảo vệ sự hiệp nhất giữa những vô vàn khó khăn, có ý nghĩa lớn lao thế nào. Hoàn cảnh ấy cũng cho chúng ta thấy lời mời gọi hiệp nhất phải vượt lên trên lời nói và nó phải thực sự giúp chúng ta hướng tới và góp phần xây dựng tương lai Giêrusalem trên trời.

Cần phải thực tế để ý tưởng này có thể trở thành hiện thực. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về những chia rẽ mà chúng ta gây ra. Vì chúng ta gây nên những chia rẽ này, nên chúng ta cần phải biến lời cầu nguyện của chúng ta thành hành động và xin Chúa biến đổi chính chúng ta để có thể góp phần tích cực vào việc xây dựng sự hiệp nhất. Chúng ta sẵn lòng cầu nguyện cho sự hiệp nhất, nhưng chúng ta cũng phải hành động để sự hiệp nhất sớm được thực hiện. Biết đâu chính chúng ta lại là người cản trở sự hiệp nhất khi chúng ta cản trở Chúa Thánh Thần; biết đâu chính lòng kiêu căng của chúng ta là nguyên nhân cản trở sự hiệp nhất? Năm nay, lời mời gọi hiệp nhất được gửi tới các cộng đoàn Giáo hội trên toàn thế giới từ chính Giêrusalem, cộng đoàn Giáo hội mẹ của chúng ta. Ý thức được những chia rẽ nơi mình và ý thức được sự cần thiết phải làm để tái tạo sự hiệp nhất cho Thân Thể Chúa Kitô, các cộng đoàn tại Giêrusalem kêu gọi tất cả các Kitô hữu tái khám phá những giá trị làm nên sự hiệp nhất nơi cộng đoàn tín hữu đầu tiên khi họ chuyên cần lắng nghe lời giảng dạy của các Tông đồ, hiệp thông huynh đệ, tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện. Đó là thách đố mà chúng ta phải vượt qua. Các tín hữu tại Giêrusalem mời gọi các anh chị em mình, nhân tuần cầu nguyện này, tiếp tục dấn thân cho một cuộc đại kết đích thực, dựa trên kinh nghiệm của cộng đoàn tiên khởi.

Lời cầu nguyện trong Tuần Cầu Nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất trong năm 2011 này do chính các Kitô hữu ở cộng đoàn Giêrusalem chuẩn bị và họ đã chọn câu 42 chương 2 sách Công vụ Tông đồ làm chủ đề cho Tuần cầu nguyện: “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng”. Chủ đề này làm cho chúng ta nhớ lại thuở ban đầu của cộng đoàn Giáo hội tiên khởi ở Giêrusalem; nó nhắc nhở chúng ta phải suy tư và đổi mới, phải trở về với nền tảng của đức tin; nó mời gọi chúng ta nhớ lại thời kỳ mà mọi sự trong cộng đoàn Giáo hội đều là của chung. Nội dung của chủ đề này đề cập đến bốn yếu tố, cũng là bốn nét đặc thù của cộng đoàn tín hữu sơ khai và là những yếu tố cần thiết cho sự sống còn của bất cứ cộng đoàn Kitô hữu nào. Trước hết là Lời Chúa do các Tông đồ truyền lại. Thứ đến là sự hiệp thông huynh đệ (koinonia), một trong nét đặc thù của cộng đoàn tín hữu sơ khai mỗi khi họp nhau. Nét đặc thù thứ ba của Giáo hội thời sơ khai đó là việc cử hành Thánh Thể (“lễ bẻ bánh”), tưởng niệm Giao ước mới mà Đức Giêsu đã hoàn tất bằng cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Người. Nét đặc thù thứ bốn là cầu nguyện không ngừng. Bốn yếu tố này là những yếu tố thiết yếu làm cho Giáo hội sống động và hiệp nhất với nhau. Cộng đoàn Kitô hữu ở vùng Thánh Địa có ý nhấn mạnh đến các yếu tố nền tảng này và cầu xin Thiên Chúa ban cho Giáo hội trải rộng trên khắp địa cầu được hiệp nhất và tràn đầy sức sống. Các tín hữu ở Giêrusalem mời gọi những người anh chị em của mình trên khắp thế giới hiệp lời cầu nguyện cho các dân tộc trên địa cầu được sống trong công lý, hòa bình và thịnh vượng.

Các chủ đề của tám ngày cầu nguyện

Xuyên qua các đề tài được trình bày trong tám ngày cầu nguyện, chúng ta có thể nhận ra một tiến trình đức tin. Ban đầu, nơi căn phòng cầu nguyện, cộng đoàn tín hữu sơ khai đã được lãnh nhận tràn đầy Thánh Thần, Đấng làm cho họ được lớn mạnh trong đức tin và tình hiệp nhất, trong lời cầu nguyện và những việc bác ái, để họ thực sự trở nên một cộng đoàn phục sinh liên kết với Đức Kitô, hầu vượt lên tất cả những gì gây chia rẽ trong cộng đoàn và làm cho họ xa rời Đức Kitô. Như thế, cộng đoàn Giêrusalem đã được biến đổi để trở thành ngọn đèn tỏa sáng niềm hy vọng, thành hình ảnh báo trước Giêrusalem trên trời, để hiệp nhất không chỉ các cộng đoàn trong Giáo hội với nhau mà còn hiệp nhất tất cả mọi dân nước. Tiến trình này do Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Chúa Thánh Thần đã soi sáng các Kitô hữu đầu tiên nhận ra chân lý Chúa Giêsu Kitô, đã bao bọc Giáo hội sơ khai bằng những điềm thiêng dấu lạ và làm cho nhiều người ngỡ ngàng sửng sốt. Tiếp nối con đường ấy, các Kitô hữu ở Giêrusalem ngày nay cũng phải siêng năng tập họp để lắng nghe Lời Chúa được truyền lại qua những giáo huấn của các Tông đồ, để cử hành các bí tích và cầu nguyện trong tinh thần hiệp thông huynh đệ. Được trao ban tràn đầy sức mạnh và niềm hy vọng phục sinh, họ phải chứng tỏ cho mọi người thấy họ đã thực sự chiến thắng tội lỗi và sự chết, họ có khả năng và có can đảm để trở thành khí cụ qui tụ mọi dân tộc và mời gọi các dân tộc vượt lên những chia rẽ và những bất công mà họ đang phải gánh chịu.

Ngày cầu nguyện thứ nhất đưa chúng ta trở về với cội nguồn cộng đoàn Giêrusalem tiên khởi và giúp chúng ta hiểu rằng Giáo hội hiện diện trên khắp thế giới ngày nay chính là phần tiếp nối của cộng đoàn Giêrusalem tiên khởi xưa. Chúng ta cũng được gợi nhớ lại lòng can đảm của Giáo hội thời sơ khai đã hiên ngang làm chứng cho chân lý, y như chúng ta ngày nay đang hành động để bảo vệ công lý ở Giêrusalem cũng như ở khắp nơi trên thế giới.

Ngày thứ hai nhắc chúng ta nhớ lại rằng cộng đoàn đầu tiên được qui tụ trong ngày lễ Hiện Xuống là cộng đoàn gồm nhiều nguồn gốc khác nhau và trong cộng đoàn Giáo hội tại Giêrusalem ngày nay chúng ta cũng thấy có nhiều truyền thống Giáo hội khác nhau. Như vậy chúng ta hiện đang đứng trước một thách đố là làm sao thực hiện được sự hiệp nhất cụ thể rộng lớn hơn mà vẫn giữ được những khác biệt và những truyền thống đa dạng.

Ngày thứ ba mời gọi chúng ta chú ý đến khía cạnh nền tảng của hiệp nhất: Lời Chúa được truyền lại qua lời giảng dạy của các Tông đồ. Cộng đoàn Giáo hội ở Giêrusalem nhắc nhớ chúng ta rằng dù nơi chúng ta vẫn còn những chia rẽ, nhưng lời giảng dạy của các Tông đồ luôn mời gọi chúng ta đón nhận nhau vì tình yêu thương và vì lòng trung thành với thân thể duy nhất là Giáo hội.

Ngày thứ tư nhấn mạnh đến tinh thần chia sẻ như là biểu hiện thứ hai của sự hiệp nhất. Như các Kitô hữu đầu tiên đã đặt mọi sự làm của chung, cộng đoàn Giáo hội tại Giêrusalem hôm nay cũng mời gọi tất cả anh chị em trong Giáo hội hãy quan tâm, hãy vui lòng quảng đại chia sẻ của cải vật chất để không còn ai phải thiếu thốn.

Ngày thứ năm đề cập đến khía cạnh thứ ba của sự hiệp nhất: nghi lễ bẻ bánh qui tụ mọi người trong niềm hy vọng. Sự hiệp nhất của chúng ta còn vượt trên sự hiệp thông thánh thiện; sự hiệp thông của chúng ta bao gồm thái độ đúng đắn trong đời sống luân lý, trong đời sống nhân bản và trong toàn bộ cộng đoàn. Cộng đoàn Giáo hội tại Giêrusalem mời gọi các Kitô hữu hiệp nhất với nhau trong “lễ bẻ bánh” bởi vì một Giáo hội chia rẽ sẽ chẳng có tư cách gì để nói về vấn đề công lý và hòa bình.

Ngày thứ sáu giới thiệu cho chúng ta đặc tính thứ tư của sự hiệp nhất; noi gương cộng đoàn Giáo hội tại Giêrusalem, chúng ta phải cầu nguyện không ngừng. Đặc biệt nhất là cầu nguyện với kinh Lạy Cha. Kinh này mời gọi tất cả các Kitô hữu, ở Giêrusalem cũng như trên toàn thế giới, người nhỏ bé cũng như người quyền thế, cùng nhau sống công chính, hòa bình và hiệp nhất để nước Chúa trị đến.

Ngày thứ bảy đưa chúng ta trở lại với một yếu tố vượt trên cả bốn yếu tố hiệp nhất trên đây: sự phục sinh của Đức Kitô. Cộng đoàn Giêrusalem vui mừng công bố tin vui phục sinh dù đang phải mang lấy những đau khổ của thập giá. Đối với các Kitô hữu tại cộng đoàn Giêrusalem hiện nay, sự phục sinh của Đức Giêsu chính là nguồn hy vọng và sức mạnh, giúp họ kiên cường làm nhân chứng và bảo vệ sự tự do và hòa bình cho Thành đô của bình an.

Ngày thứ tám đúc kết tiến trình hiệp nhất bằng lời mời gọi các cộng đoàn ở Giêrusalem hướng đến một việc làm rộng lớn hơn, đó là sự hòa giải. Dù các Kitô hữu đã hiệp nhất với nhau, thì mọi việc cũng chưa phải chấm dứt vì họ còn phải hòa giải với những người khác. Cụ thể trong bối cảnh của Giêrusalem, đây là sự hòa giải giữa người Palestin và người Israen. Cùng với các cộng đoàn khác, người Kitô hữu được mời gọi tìm kiếm công lý và hòa giải ngay trong hoàn cảnh riêng của mình.

Như thế, chủ đề của mỗi ngày cầu nguyện không chỉ nhắc lại lịch sử Giáo hội sơ khai nhưng còn nhắc cho chúng ta thấy được hoàn cảnh của các Kitô hữu ở Giêrusalem hiện tại và mời gọi tất cả chúng ta tìm ra cách thức giúp cho cộng đoàn địa phương của mình rút ra những bài học quý giá từ những kinh nghiệm ấy. Trong suốt tiến trình cầu nguyện tám ngày này, các Kitô hữu ở Giêrusalem mời gọi chúng ta loan báo và làm chứng rằng sự hiệp nhất –với ý nghĩa là việc trung thành với lời giáo huấn của các Tông đồ, hiệp thông huynh đệ, tham dự lễ bẻ bánh và siêng năng cầu nguyện– sẽ giúp chúng ta có thể cùng nhau chiến thắng sự dữ, không chỉ ở Giêrusalem mà ở khắp nơi trên thế giới.

Công việc chuẩn bị Tài liệu cho Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất năm 2011

Tập tài liệu chuẩn bị cho Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất này do một nhóm những người có trách nhiệm thuộc cộng đoàn Giáo hội Công giáo ở Giêrusalem khởi sự thực hiện. Họ đã họp nhau lại theo lời mời gọi của Hội Đồng đại kết các Giáo hội và được Trung tâm đại kết ở Giêrusalem tạo điều kiện để thực hiện công việc này. Ở đây, chúng tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn đặc biệt tới những người đã có công đóng góp vào việc chuẩn bị tài liệu này:

Đức Thượng Phụ Giáo chủ đáng kính của nghi lễ Latinh, Michel Sabbah

Mục sư Munib Younan thuộc Giáo hội Tinh lành Luther ở Jordanie và Thánh Địa

Linh mục Naim Ateek thuộc Giáo hội Trưởng lão ở Giêrusalem và Trung Đông

Linh mục Frans Bouwen thuộc Giáo hội Công Giáo Rôma

Linh mục Alexander thuộc Giáo hội Chính Thống Hy lạp ở Giêrusalem

Cha Jamel Khader thuộc Đại học Bethléem

Ngài Michel Bahnam thuộc Giáo hội Chính Thống Antiokia ở Syri

Ngài Nora Karmi thuộc Giáo hội Chính Thống Armenie

Ngài Yusef Daher thuộc Giáo hội Công Giáo Melkite Hy Lạp.

Nhóm chuẩn bị tài liệu quốc tế, do Ban Đức Tin và Hiến pháp của Hội đồng Đại kết các Giáo hội và Hội đồng Tòa thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu của Giáo hội Công giáo chỉ định, đã gặp nhau tại tu viện Thánh Christophe Saydnaya bên Syri và nhất trí thông qua các bản văn này. Những người tham dự cuộc gặp gỡ này đặc biệt bày tỏ lời cám ơn sự tiếp đón nồng hậu và lòng hiếu khách của Đức Ignace IV, Thượng phụ Chính thống vùng Antiokhia, Hy lạp và những người cộng sự của ngài ở Damas và ở Saydnaya cũng như sự nâng đỡ và động viên khích lệ của các vị có trách nhiệm trong các Giáo hội thuộc các truyền thống Kitô giáo khác nhau.

Phần dẫn vào nghi thức cử hành đại kết

“Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng” (Công vụ Tông đồ 2, 42).

Chủ đề mà chúng ta sẽ suy niệm trong Tuần Cầu Nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất năm nay do các Cộng đoàn Giáo hội ở Giêrusalem gợi ý. Chủ đề này mời gọi các Kitô hữu trên toàn thế giới dành thời gian suy nghĩ về mối tương quan giữa cộng đoàn Giáo hội của mình với Cộng đoàn Giáo hội mẹ Giêrusalem, nhờ đó chúng ta có được cái nhìn mới về hoàn cảnh thực tế của chính mình. Thật vậy, chính từ Cộng đoàn Giêrusalem mà tất cả các cộng đoàn khác đã được sinh ra. Cộng đoàn Giêrusalem dưới đất là hình bóng Giêrusalem trên trời, nơi tất cả các dân tộc sẽ được qui tụ quanh ngai Con Chiên để tôn thờ và ca tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Các Kitô hữu ở Giêrusalem mời gọi chúng ta, trong những buổi cử hành đại kết năm 2011 này, suy niệm về tầm quan trọng của việc chuyên cần nghe lời giảng dạy của các Tông đồ và hiệp thông huynh đệ, tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện, những yếu tố qui tụ chúng ta, dù ít hay nhiều, thành thân thể duy nhất của Đức Kitô. Các cộng đoàn ở Giêrusalem mời gọi chúng ta phải nhớ đến hoàn cảnh bấp bênh của họ và cầu nguyện cho một nền công lý đem lại hòa bình cho vùng Thánh Địa. Phụng vụ đại kết được trình bày ở đây muốn nhấn mạnh đến việc làm chứng của các Kitô hữu, nói cách khác là tình yêu mà các Kitô hữu đặt để trong việc phục vụ Tin mừng hòa giải với Thiên Chúa, với tất cả nhân loại và thụ tạo, là một khía cạnh quan trọng nền tảng.

 

PHẦN II: DIỄN TIẾN BUỔI CỬ HÀNH

 

Buổi cử hành bao gồm:

I. Qui tụ cộng đoàn

II. Cử hành Lời Chúa

III. Các lời cầu nguyện thống hối và xin ơn an bình

IV. Những lời nguyện xin cho các Kitô hữu hiệp nhất

V. Sai đi

I. Qui tụ cộng đoàn

Chúng ta qui tụ cộng đoàn theo cách thức quen thuộc của địa phương; trong khi hát mở đầu, chúng ta có thể rước các biểu tượng phù hợp và đặt trước mặt cộng đoàn. Sau lời chào mở đầu, người chủ sự ngỏ lời với cộng đoàn và những người có trách nhiệm qui tụ buổi cử hành. Như thế, cộng đoàn được mời gọi chuẩn bị cử hành và ca tụng Thiên Chúa bằng những cách thức mở đầu và lời cầu nguyện dẫn nhập xướng đáp theo truyền thống Á đông.

II. Cử hành Lời Chúa

Bài đọc sách Công vụ Tông đồ là trung tâm của buổi cử hành và từ bài đọc này chúng ta sắp xếp các phần khác. Khi chọn bản văn trong sách Công vụ Tông đồ này, Ủy ban chuẩn bị tài liệu của cộng đoàn Giêrusalem muốn nhấn mạnh đến việc trung thành nghe lời các Tông đồ giảng dạy và đặt mọi sự làm của chung như những yếu tố làm nên sự hiệp nhất. Bài giảng có thể triển khai theo các chủ đề này hoặc nhấn mạnh cho các Kitô hữu trên khắp thế giới thấy được sự cần thiết phải nâng đỡ những anh chị em đang làm chứng cho Tin mừng tình yêu ở Thánh Địa bằng lời cầu nguyện.

Sau bài giảng, có thể dành ít phút suy niệm trong thinh lặng hay trong tiếng nhạc nhẹ. Cũng có thể xin của lễ hay quyên tiền giúp các Kitô hữu hay cho các tổ chức (trường học, bệnh viện …) và trao cho một tổ chức có uy tín của Giáo hội.

III. Cầu nguyện thống hối và xin ơn an bình

Trong phần cầu nguyện này, chúng ta có thể làm những cử chỉ mang tính tượng trưng.

Cách 1

Trong phần rước mở đầu, đoàn rước đem theo nến sáng và đặt trước cộng đoàn. Sau mỗi lời cầu nguyện thống hối, tắt đi một cây, còn cây nến lớn nhất hay cây nến phục sinh vẫn để cháy; ánh sáng trong nhà thờ được tắt hết. Cuối lời cầu nguyện xin ơn bình an, phát cho mỗi người tham dự một cây nến nhỏ. Phần tuyên xưng đức tin có thể đọc Kinh tin kính của công đồng Nicê hay Kinh tin kính của các Tông đồ hay một cách tuyên xưng đức tin truyền thống khác, sau đó mọi người tham dự chúc bình an cho nhau trong ánh sáng nến. Tiếp đến là các ý cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất, theo hình thức xướng đáp; sau mỗi ý nguyện, lại thắp lên một cây nến đã tắt lúc trước và thắp từng cây một (lấy lửa từ cây nến lớn hay cây nến phục sinh). Những người tham dự được mời gọi mang cây nến mà họ đã được phát về nhà và tiếp tục thắp sáng vào mỗi buổi chiều trong suốt tuần cầu nguyện này và nếu có thể, thì để cây nến ấy tiếp tục cháy sáng và đặt ở cửa sổ nhà để kéo dài thêm đêm canh thức cầu nguyện và tưởng nhớ đến các Kitô hữu ở Thánh Địa và những nơi khác đang bị thử thách vì đức tin.

Cách 2

Sắp xếp một nhóm (trẻ em hay là thanh niên chẳng hạn) chuẩn bị trước một “hình ghép” (hình Đức Giêsu, hình thánh giá, hình một nhà thờ, hay bất cứ biểu tượng nào về sự hiệp nhất xét là xứng hợp) và cắt nó ra thành những mảnh lớn. Trong phần lời nguyện xướng đáp, một số người đại diện cho cộng đoàn đang hiện diện lên trước cộng ghép từng mảnh của tấm hình lại vào một cái khung. Cuối lời cầu nguyện xướng đáp, tấm hình ghép sẽ là biểu trưng cho sự hiệp nhất các Kitô hữu trong một thân thể duy nhất của Đức Kitô, trong sự đa dạng phong phú về những hồng ân mà Thiên Chúa ban cho Giáo hội.

Cách 3

Sau mỗi lời cầu nguyện thống hối, xông hương cho các thành viên của mỗi cộng đoàn, để diễn tả lòng nhân hậu của Chúa bao phủ tội lỗi chúng ta và hồng ân của Ngài chữa lành chúng ta. Đặt một chậu than hồng ở giữa cộng đoàn hay gần bục đọc lời Chúa. Sau mỗi lời nguyện thống hối, người đọc lời nguyện hay một người khác trong cộng đoàn lại bỏ hương vào chậu than. Cử chỉ này biểu lộ thái độ của cả cộng đoàn muốn nhìn nhận tội lỗi của mình và đón nhận lòng nhân hậu của Thiên Chúa.

IV. Lời cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất

Những lời cầu nguyện này gợi lên hoàn cảnh của các cộng đoàn ở Giêrusalem. Tuy nhiên, chúng ta có thể thay thế những lời cầu nguyện này bằng các lời cầu nguyện theo hoàn cảnh riêng của địa phương để biểu lộ cho người khác thấy, ở khắp nơi, chúng ta luôn luôn tìm cách để vượt lên những chia rẽ và hướng tới sự hiệp thông hữu hình hoàn toàn. Các lời cầu nguyện này do một người chủ sự và một người đọc dẫn dắt, cộng đoàn đáp lại sau mỗi cầu nguyện. Phần cầu nguyện này kết thúc bằng kinh Lạy Cha. Mỗi người có thể đọc bằng ngôn ngữ riêng của mình, hay bằng tiếng Aram, một ngôn ngữ mà ngày nay một số Kitô hữu ở Thành thánh vẫn sử dụng.

V. Sai đi

Cộng đoàn khẩn nài Thiên Chúa chúc lành cho các thành viên được sai đi làm sứ giả loan báo Tin mừng hoà giải. Có thể kết thúc buổi cử hành bằng một bài hát.

 

PHẦN III: CỬ HÀNH NGHI THỨC ĐẠI KẾT

[Cs: Chủ sự – : Cộng đoàn – Nd: Người dẫn]

I. Qui tụ cộng đoàn

Mở đầu:

Cs: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

: Amen.

Cs: Cùng với các Kitô hữu Giêrusalem và các tín hữu ở …., trong Thiên Chúa Cha và trong Đức Giêsu Kitô, chúc anh chị em ân sủng và bình an (1 Thessalônica 1,1).

: Tạ ơn Chúa.

Lời chào

Cs: Lạy Thiên Chúa nhân hậu và yêu thương, Ngài đã tạo dựng chúng con giống hình ảnh Ngài.

: Chúng con ca tụng và tạ ơn Chúa.

Cs: Chúng con qui tụ nhau đây nhân danh Chúa để nài xin Chúa tái tạo sự hiệp nhất của những người cùng tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, Con Một Chúa, là Đức Chúa và là Đấng Cứu Độ toàn thể nhân loại.

: Ôi lạy Chúa, xin lắng nghe và dủ lòng thương xót chúng con.

Cs: Xin nâng đỡ chúng con vì chúng con yếu đuối và xin dùng Thánh Thần Chúa tăng sức mạnh cho chúng con.

: Xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin qui tụ chúng con trong sự hiệp nhất.

Cs: Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Nd: Xin Chúa nhận lời chúng con.

Cs: Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch ân sủng, qua các ngôn sứ, Chúa đã hứa làm cho Giêrusalem trở thành nơi cư ngụ cho nhiều dân tộc và trở thành mẹ của muôn dân nước. Xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện mà làm cho Giêrusalem, thành đô mà Chúa đã thăm viếng, trở thành nơi cho tất cả mọi người có thể sống với Chúa và gặp gỡ nhau trong hoà bình. Chúng con cầu xin Chúa.

Nd: Xin Chúa nhận lời chúng con.

Cs: Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, ước gì Thánh Thần Chúa làm cho mọi tâm hồn được sống động, gỡ bỏ những rào cản chia rẽ, xoá đi những nghi ngờ, chấm dứt hận thù và cho dân Ngài, một khi đã được chữa lành khỏi những chia rẽ, có thể sống trong sự công chính và an bình. Chúng con cầu xin Chúa.

Nd: Xin Chúa nhận lời chúng con.

Cs: Lạy Thiên Chúa tình yêu, xin lắng nghe lời chúng con khẩn cầu cho thành thánh Giêrusalem của Chúa. Xin hãy cất đi những khổ đau của thành thánh và qui tụ thành thánh trong sự hiệp nhất. Xin hãy làm cho thành thánh nên ngôi nhà Chúa ngự, nên thành đô hoà bình và nên ánh sáng cho muôn dân. Xin tăng cường sự hiệp nhất nơi thành thánh và giữa những người dân thành thánh. Chúng con cầu xin Chúa.

Nd: Xin Chúa nhận lời chúng con.

Cs: Lạy Chúa, giờ đây, xin hãy mở đôi tai và trái tim chúng con để chúng con lắng nghe lời Chúa và xin giúp chúng con sống trung thành hơn với Lời Chúa trong lời nói và việc làm hầu danh Chúa được tôn vinh và triều đại Chúa, Ba Ngôi Chí Thánh, là Cha, Con và Thánh Thần, được rộng mở.

: Amen.

II. Cử hành Lời Chúa

Bài đọc, Đáp ca và Tin mừng dưới đây dùng vào các dịp chung trong Năm, còn Bài đọc, Đáp ca và Tin mừng cho Tuần Cầu Nguyện được soạn riêng ở Phần IV:

“Bản Văn Kinh Thánh, Suy niệm và Lời nguyện cho tám ngày”.

Cs: Chúng ta hãy cầm lòng cầm trí.

Bài đọc I: Sáng thế 33, 1-4 hay Isaia 58, 6-10

Đáp ca: Thánh vịnh 96, 1-13

Nd đọc: câu 1, 2, 3

Nd đọc: câu 4, 5, 6

Nd đọc: câu 7, 8, 9

Nd đọc: câu 10

Nd đọc: câu 11, 12a

Nd đọc: câu 12b, 13

Sau mỗi lời đọc, cộng đoàn đáp: Hãy ca tụng Chúa bằng một bài ca mới vì Người đã thực hiện những kì công (hay dùng một bài hát khác dựa trên lời Thánh vịnh 96).

Bài đọc II: Công vụ Tông đồ 2, 42-47

Alleluia: Hãy để của lễ trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em mình đã, rồi trở lại dâng lễ vật. Alleluia.

Tin mừng: Matthêô 5, 21-26

Bài giảng

Hát

III. Lời nguyện thống hối và xin ơn an bình

Cs: Cùng với các cộng đoàn tín hữu Giêrusalem, giờ đây chúng ta dâng lên Chúa lời cầu xin. Chúng ta hãy nhớ lại các cộng đoàn tín hữu Giáo hội sơ khai đã chuyên cần nghe lời các Tông đồ giảng dạy, đã sống hiệp thông huynh đệ với nhau, mà xưng thú những khuyết điểm của mình vì chúng ta đã chưa trung thành với Chúa và chưa huynh đệ bác ái với anh em. Chúng con cầu xin Chúa.

: Xin Chúa thương xót chúng con.

Cs: Cùng với các cộng đoàn tín hữu Giêrusalem, giờ đây chúng ta dâng lên Chúa lời cầu xin. Chúng ta hãy nhớ lại nỗi kinh sợ đã từng xâm chiếm tâm hồn các tín hữu Giáo hội sơ khai khi họ chứng kiến nhiều điềm thiêng dấu lạ do các Tông đồ làm, mà xưng thú những gì còn hẹp hòi trong cái nhìn của chúng ta, những hẹp hòi ngăn cản chúng ta không thể khám phá ra vinh quang trong công trình Thiên Chúa đang thực hiện giữa chúng ta. Chúng con cầu xin Chúa.

: Xin Chúa thương xót chúng con.

Cs: Cùng với các cộng đoàn tín hữu Giêrusalem, giờ đây chúng ta dâng lên Chúa lời cầu xin. Chúng ta hãy nhớ lại các tín hữu thời Giáo hội sơ khai đã để mọi sự làm của chung và nâng đỡ nhau trong lúc thiếu thốn, mà xưng thú rằng chúng ta vẫn khư khư giữ của bỏ mặc người nghèo. Chúng con cầu xin Chúa.

: Xin Chúa thương xót chúng con.

Cs: Cùng với các cộng đoàn tín hữu Giêrusalem, giờ đây chúng ta dâng lên Chúa lời cầu xin. Chúng ta nhớ lại các tín hữu Giáo hội sơ khai ngày ngày chuyên cần cầu nguyện và dự lễ bẻ bánh tại tư gia, với lòng đơn sơ vui vẻ, mà xưng thú rằng chúng ta vẫn còn thiếu tình yêu thương và quảng đại với người khác. Chúng con cầu xin Chúa.

: Xin Chúa thương xót chúng con.

Ơn tha thứ của Thiên Chúa được bảo đảm

Cs: Đây là điều tiên tri Gioen đã loan báo: “Trong những ngày đó, Chúa phán, ta sẽ đổ Thần Khí của Ta trên hết mọi người phàm… Bấy giờ, hết những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được ơn cứu độ”.

Chúng ta, những người đang mong chờ Chúa đến, chúng ta cũng được bảo đảm rằng, trong Đức Kitô, chúng ta được tha thứ, được đổi mới và phục hồi trong sự hiệp nhất.

Lời chúc bình an

Cs: Chúa Kitô là bình an của chúng ta. Người đã hoà giải chúng ta với Thiên Chúa nơi thân xác duy nhất của Người trên thập giá. Chúng ta qui tụ nhau nhân danh Người và để chia sẻ ơn bình an của Người.

Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.

: Và ở cùng.....

Tuyên xưng đức tin (Đọc Kinh Tin kính của các Tông đồ, hay của Công đồng Nicê hay hình thức khác xét là phù hợp ).

Hát

IV. Lời nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất

Cs: Trong Đức Kitô, thế giới được giao hoà với Thiên Chúa và Thiên Chúa trao cho chúng ta sứ điệp hoà giải của Ngài. Là những sứ giả của Đức Kitô và được trao phó sứ mạng tiếp tục công trình hoà giải của Ngài, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

Cs: Khi chúng con cùng nhau cầu nguyện theo những truyền thống khác nhau,

: Vì Cha là Đấng Thánh, xin Cha liên kết chúng con, xin làm cho chúng con được hiệp nhất tỏ tường và xin Cha thương chữa lành thế giới.

Cs: Khi chúng con cùng nhau đọc Sách Thánh bằng ngôn ngữ khác nhau và trong những hoàn cảnh sống khác nhau,

: Vì Cha đã tỏ mình ra cho chúng con, xin Cha liên kết chúng con, xin làm cho chúng con được hiệp nhất tỏ tường và xin Cha thương chữa lành thế giới.

Cs: Khi chúng con thiết lập mối liên hệ huynh đệ giữa người Do thái, người Công giáo, người Hồi giáo, khi chúng con phá đổ những bức tường của sự vô cảm và hận thù,

Cđ: Vì Cha là nhân hậu, xin Cha liên kết chúng con, xin làm cho chúng con được hiệp nhất tỏ tường và xin Cha thương chữa lành thế giới.

Cs: Khi chúng con xây dựng công lý và tình liên đới, khi chúng con không còn kinh hãi nhưng hết lòng tin tưởng,

Cđ: Vì Cha là Đấng ban ơn trợ lực, xin Cha liên kết chúng con, xin làm cho chúng con được hiệp nhất tỏ tường và xin Cha thương chữa lành thế giới.

Cs: Ở bất cứ nơi đâu có người đau khổ vì chiến tranh và bạo lực, vì bất công và bất bình đẳng, vì bệnh tật và định kiến, vì nghèo đói và thất vọng, xin dẫn chúng con đến cùng thập giá Đức Kitô và đến với nhau,

Cđ: Vì Con Cha đã bị mang thương tích, xin Cha liên kết chúng con, xin làm cho chúng con được hiệp nhất tỏ tường và xin Cha thương chữa lành thế giới.

Cs: Cùng với các Kitô hữu nơi Thánh Địa, chúng con làm chứng rằng Đức Giêsu đã sinh tại Bêlem, đã rao giảng Tin mừng tại Galilê, đã chết và đã sống lại và chúng con làm chứng rằng Chúa Thánh Thần đã hiện xuống tại Giêrusalem; khi chúng con nài xin hoà bình và công lý cho mọi người, với một niềm xác tín và hy vọng chắc chắn rằng triều đại Cha đang đến,

Cđ: Vì Cha là Thiên Chúa Ba Ngôi, xin Cha liên kết chúng con, xin làm cho chúng con được hiệp nhất tỏ tường và xin Cha thương chữa lành thế giới.

Kinh Lạy Cha (Đọc theo ngôn ngữ của mình)

V. Sai đi

Cộng đoàn nài xin Thiên Chúa ban phúc lành cho các thành viên được sai đi làm sứ giả cho Tin mừng hoà giải của Thiên Chúa. Có thể hát một bài hát để kết thúc.

Cs: Xin Chúa Cha, Đấng luôn trung tín với lời đã hứa và là Đấng luôn ban ơn trợ giúp chúng ta, nâng đỡ anh chị em trong việc bảo vệ công lý và giúp anh chị em biết cố gắng xóa bỏ đi những chia rẽ bất hoà.

Cđ: Amen.

Cs: Xin Chúa Con, Đấng đã thánh hoá vùng Thánh Địa bằng sự giáng sinh và thực thi sứ mạng, bằng cái chết và sự phục sinh của Người, ban cho anh chị em ơn cứu độ, ơn hoà giải và ơn an bình.

Cđ: Amen.

Cs: Xin Chúa Thánh Thần, Đấng đã qui tụ các Kitô hữu đầu tiên ở Giêrusalem trong sự hiệp nhất, liên kết anh chị em luôn trung tín với lời giảng dạy của các Tông đồ và sống hiệp thông huynh đệ, luôn siêng năng cầu nguyện và tham dự lễ bẻ bánh và xin Ngài ban ơn trợ lực để anh chị em biết sống và rao giảng Tin mừng.

Cđ: Amen.

Cs: Xin Thiên Chúa duy nhất là Cha, Con và Thánh Thần, ban phúc lành và gìn giữ anh chị em, để anh chị em ra đi loan báo Tin mừng cho khắp thế giới.

Cđ: Tạ ơn Chúa.

Cs: Ban phép lành

Nguyện xin phúc lành bình an và công chính của Thiên Chúa đồng hành với chúng ta; xin phúc lành của Chúa Con, Đấng lau khô nước mắt của tất cả những ai đang khổ đau trên thế giới, đồng hành với chúng ta. Và xin phúc lành của Chúa Thánh Thần, Đấng mời gọi chúng ta sống hoà giải và hy vọng, đồng hành với chúng ta từ giờ đây cho đến muôn đời.

Cđ: Amen.

Hát

KINH CẦU CHO HIỆP NHẤT

(Đức Giáo Hoàng Phaolô VI biên soạn)

Lạy Chúa Giêsu, 

trước ngày chịu chết vì chúng con, 

Chúa đã nguyện cầu 

cho các Tông đồ và tất cả mọi người 

được liên kết với nhau nên một, 

như Con ở trong Cha và như Cha ở trong Con.

Xin cho chúng con cảm thấy xót xa đau buồn 

về những thất tín, chia rẽ nơi chúng con.

Xin cho chúng con biết thẳng thắn nhìn nhận, 

và có lòng cam đảm để khai trừ mọi lãnh đạm, 

lòng nghi ngờ và tính đố kỵ tiềm ẩn nơi chúng con.

Xin cho chúng con được gặp nhau trong Chúa 

hầu cho tâm hồn và môi miệng chúng con 

luôn vang lên lời nguyện cầu hiệp nhất như lòng Chúa ước ao.

Lạy Thiên Chúa Tình Yêu hoàn hảo, 

xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa 

con đường dẫn đưa đến Hiệp Nhất trong đức Vâng Phục, 

đến Yêu Thương và Sự Thật. Amen.

Tài liệu dùng trong Tuần Cầu Nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất này

được dịch từ nguyên bản tiếng Pháp

Textes pour la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens et pour toute l’année 2011”.

+ Giuse Vũ Văn Thiên

Giám mục Giáo phận Hải Phòng

chuyển dịch

 

PHẦN IV: BẢN VĂN KINH THÁNH, SUY NIỆM

VÀ LỜI NGUYỆN CHO TÁM NGÀY

 

NGÀY THỨ NHẤT

Cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem

Bản văn Kinh Thánh

Bài đọc I (Jôel 2, 21-22; 3, 1-2): Ta sẽ đổ thần khí Ta trên hết thảy người phàm

Đáp ca (Thánh vịnh 46): Thiên Chúa ở giữa thành

Bài đọc II (Công vụ Tông đồ 2, 1-12): Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần   

Tin mừng (Gioan 14, 15-21): Đó là Thần Khí sự thật

Suy niệm

Tiến trình của Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất được khởi đi từ Giêrusalem, từ ngày lễ Ngũ Tuần, tức là thời điểm mà Giáo hội chính thức được bắt đầu hình thành. Chủ đề của tuần cầu nguyện này là: “ Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng”. “Các tín hữu” được nói đến ở đây chính là cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem tiên khởi, một cộng đoàn được sinh ra trong ngày Lễ Hiện Xuống, ngày mà Đấng Bảo Trợ, Thần Khí sự thật, được ban xuống cho các tín hữu, như Thiên Chúa đã hứa qua tiên tri Jôel và như Đức Giêsu đã hứa vào buổi chiều hôm trước Ngài chịu thương khó và chịu chết.

Tất cả những người hiện diện trong ngày lễ Hiện xuống, đều tiếp tục sống trong cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem tiên khởi, một cộng đoàn do thánh Giacôbê Tông đồ coi sóc. Cộng đoàn Giáo hội này là mẹ sinh ra tất cả các Giáo hội khác. Cộng đoàn này cho chúng ta thấy rõ hơn hình ảnh về sự hiệp nhất các Kitô hữu, là điều mà chúng ta cầu nguyện trong tuần lễ này.

Theo một truyền thống cổ xưa tại Á đông, chính nhờ được tiếp nối với cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi ở Giêrusalem mà Giáo hội được tiếp tục lưu truyền. Cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem thời các Tông đồ được liên kết với Giáo hội Giêrusalem trên trời và trở thành kiểu mẫu cho mọi Giáo hội Kitô. Và vì là sự tiếp nối cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem nên tất cả các cộng đoàn Giáo hội phải duy trì những “nét” đặc trưng của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi như chuyên cần “nghe lời giảng dạy của các Tông đồ, hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng”.

Cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem hiện nay còn là sự tiếp nối cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem thời các Tông đồ một cách đặc biệt khi chấp nhận phải trả giá thương đau để làm chứng cho chân lý. Những chứng từ mà cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem đang sống để loan báo Tin mừng, nhằm xoá đi những bất công, bất bình đẳng cho chúng ta thấy rằng không thể cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất mà lại không cầu nguyện cho hòa bình và công lý.

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, với quyền năng mạnh mẽ, Chúa đã sai Chúa Thánh Thần đến để qui tụ các Kitô hữu tiên khởi tại Giêrusalem, bất chấp sự hùng mạnh của đế quốc trần gian Rôma. Xin hãy qui tụ chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tự hào sống và lên đường rao giảng Tin mừng bình an và hòa giải tại những nơi mà bất công và bất bình đẳng đang hoành hành. Chúng con cầu xin Chúa nhân danh Đức Giêsu Kitô, Đấng đã giải thoát chúng con khỏi những ràng buộc của tội lỗi và sự chết. Amen.

NGÀY THỨ HAI

Nhiều chi thể trong một thân thể

Bản văn Kinh Thánh

Bài đọc I (Isaia 55, 1-4): Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn!

Đáp ca (Thánh vịnh 85, 8-13): Ơn cứu độ được dành sẵn cho chúng ta

Bài đọc II (1 Corinthô 12, 12-27): Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể.

Tin mừng (Gioan 15, 1-13): Thầy là cây nho thật

Suy niệm

Cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem được mô tả trong sách Công vụ Tông đồ là kiểu mẫu cho sự hiệp nhất mà chúng ta đang tìm kiếm. Nó nhắc nhớ chúng ta rằng việc chúng ta cầu nguyện cho các Kitô hữu được hiệp nhất, không nên nhắm đến sự đồng dạng máy móc bởi vì sự hiệp nhất ngay từ đầu cộng đoàn Giáo hội đã mang tính đa dạng. Và cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem chính là hình mẫu hay là biểu trưng cho sự hiệp nhất trong đa dạng.

Câu chuyện Hiện xuống được kể lại trong sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta biết, ngày đó, tất cả mọi người thuộc các ngôn ngữ và văn hóa khác nhau trong thế giới cổ Địa Trung Hải và ở những nơi khác đều có mặt ở Giêrusalem, họ nghe Tin mừng bằng các ngôn ngữ riêng của mình và sau khi nghe Phêrô giảng, họ qui tụ lại để xưng thú tội lỗi, chịu phép rửa và được tràn đầy Thánh Thần. Về phần mình, thánh Phaolô sau này đã viết như sau: “Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất”. Những thành viên trong cộng đoàn này không hoàn toàn giống nhau như khuôn đúc, không hoàn toàn giống nhau về văn hóa, ngôn ngữ, không cùng một nghi thức đón nhận lời các Tông đồ và tham dự lễ bẻ bánh như nhau, nhưng là một cộng đoàn gồm những con người đa dạng và khác biệt. Sự khác biệt ấy đã từng gây ra những cuộc tranh luận lớn trong cộng đoàn. Tranh cãi đã từng xảy ra giữa các Kitô hữu gốc Hy Lạp và các Kitô hữu gốc Do Thái, vì khi phân phối đồ ăn, người ta đã lãng quên các bà góa Hy Lạp, như thánh sử Luca ghi lại sau này trong sách Công vụ Tông đồ 6,1. Dầu vậy, cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem lúc ấy vẫn hiệp thông với nhau và vẫn nên một với Chúa Phục sinh, Đấng đã phán: “Thầy là cây nho, anh em là ngành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái”.

Hiện nay cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem và các cộng đoàn Giáo hội Kitô trên khắp thế giới vẫn mang tính đa dạng. Tại Giêrusalem sự đa dạng này có thể dễ dàng biến thành đối đầu vì hiện nay bầu khí chính trị thù nghịch đang làm cho tình trạng ấy trầm trọng hơn. Nhưng cũng như Giáo hội Giêrusalem tiên khởi, các Kitô hữu ở Giêrusalem hiện tại nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta phải xây dựng một thân thể duy nhất từ nhiều chi thể, và xây dựng sự hiệp nhất từ những khác biệt. Những truyền thống cựu trào cũng dạy cho chúng ta biết nơi Giêrusalem trên trời sự đa dạng và hiệp nhất đều tồn tại. Nó nhắc nhớ chúng ta rằng sự khác biệt và sự đa dạng không có nghĩa là chia rẽ và phân tán, nhưng sự hiệp nhất mà các Kitô hữu cầu xin chính là sự hiệp nhất trong những khác biệt của con người.

Lời nguyện

Lạy Chúa, từ nơi Chúa phát xuất sự sống trong đa dạng phong phú, Chúa mời gọi Giáo hội của Chúa, là Thân Thể Đức Kitô, hiệp nhất với nhau trong tình yêu. Xin làm cho chúng con càng ngày càng hiểu hơn về sự hiệp nhất trong đa dạng. Xin cho chúng con cố gắng cùng nhau xây dựng và rao giảng cho nhân loại được biết vương quốc tình yêu vô biên của Chúa khi chúng con biết đồng hành với nhau khắp nơi khắp chốn. Xin giúp chúng con luôn ý thức rằng Đức Giêsu là nguồn sự sống của tất cả chúng con. Chúng con cầu xin Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần. Amen.

 

NGÀY THỨ BA

Việc chuyên cần nghe lời giáo huấn của các Tông đồ liên kết chúng ta

Bản văn Kinh Thánh

Bài đọc I (Isaia 51, 4-8): Hỡi dân Ta, hãy chăm chú nghe Ta!             

Đáp ca (Thánh vịnh 119, 105-112): Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước

Bài đọc II (Rôma 1, 15-17): Nóng lòng loan báo Tin mừng

Tin mừng (Gioan 17, 6-19): Con đã tỏ cho họ biết danh Cha

Suy niệm

Sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta biết mặc dù có những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa nhưng các thành viên trong cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem vẫn hiệp nhất với nhau nhờ chuyên cần nghe lời giáo huấn của các Tông đồ. Lời giảng dạy của các Tông đồ chủ yếu làm chứng về cuộc đời, về lời giảng dạy, về sứ vụ, về cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu Kitô. Những lời giảng dạy ấy được thánh Phaolô gồm tóm lại trong một từ đơn sơ “Tin mừng”. Chúng ta có thể tìm thấy lời giáo huấn của các Tông đồ trong bài giảng của thánh Phêrô ở Giêrusalem vào ngày Hiện xuống. Khởi đi từ ngôn sứ Jôel, Phêrô đã gắn kết Giáo hội vào lịch sử của Dân Thiên Chúa trong Kinh Thánh, bằng cách đó ông đã đưa chúng trở về với câu chuyện khởi đi từ khi tạo dựng.

Lời Chúa vẫn qui tụ và hiệp nhất chúng ta, dù nơi chúng ta vẫn còn có những chia rẽ. Lời giáo huấn của các Tông đồ, Tin mừng viên mãn cho mọi người, là nòng cốt xây dựng nên sự hiệp nhất trong đa dạng của cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem tiên khởi. Ngày nay, các Kitô hữu Giêrusalem nhắc nhớ chúng ta rằng Giáo hội tiên khởi không chỉ được qui tụ nhờ “lời giáo huấn của các Tông đồ” mà còn nhờ việc các tín hữu biết chuyên cần lắng nghe lời giáo huấn này. Chính thánh Phaolô đã phản ánh sự chuyên cần này khi ngài đánh giá Tin mừng là sức mạnh của Thiên Chúa nhằm cứu độ con người. Ngôn sứ Isaia nhắc nhớ chúng ta rằng lời giáo huấn của Thiên Chúa không tách biệt với suy nghĩ và ánh sáng của các dân tộc. Tác giả thánh vịnh 119 đã cầu nguyện như sau: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi... Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con”.

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa là nguồn ánh sáng, chúng con tạ ơn Chúa vì qua lời giáo huấn của các Tông đồ, được truyền lại trước tiên cho cộng đoàn Giêrusalem và sau đó đến chúng con hôm nay, Chúa đã mạc khải cho chúng con chân lý của Chúa nơi Đức Giêsu, Ngôi Lời sự sống. Xin Thánh Thần Chúa tiếp tục thánh hóa chúng con trong chân lý của Con Chúa để nhờ được hiệp nhất với Ngài, chúng con ngày càng siêng năng nghe lời của Chúa và chung tay phục vụ Vương quốc của Ngài bằng yêu thương và khiêm tốn. Chúng con cầu xin Chúa nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

 

NGÀY THỨ TƯ

Biểu lộ sự hiệp nhất qua việc chia sẻ

Bản văn Kinh Thánh

Bài đọc I (Isaia 58, 6-10): Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là chia cơm cho người đói?    

Đáp ca (Thánh vịnh 37, 1-11): Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện

Bài đọc II (Công vụ Tông đồ 4, 32-37): Họ đặt mọi sự làm của chung

Tin mừng (Matthêô 6, 25-34): Trước tiên hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa

Suy niệm

Giáo hội hôm nay vẫn tiếp nối cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem thời các Tông đồ ngày xưa trong việc chuyên cần lắng nghe lời giáo huấn của các Tông đồ, hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng. Tuy nhiên cộng đoàn Giáo hội tại Giêrusalem hiện nay muốn nhắc nhớ chúng ta ý thức hơn rằng việc chuyên cần đó phải đi đến kết quả thực tế là sự chia sẻ. Sách Công vụ Tông đồ khẳng định điều ấy một cách rất giản dị: “Tất cả các tín hữu hiệp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu” (Công vụ Tông đồ 2,44-45). Bài đọc II hôm nay, trích trong Công vụ Tông đồ, gắn liền việc chia sẻ căn bản này với “việc các Tông đồ làm chứng về sự sống lại của Đức Giêsu và việc tất cả các ông được dồi dào ân sủng”. Sau này, chính những người bách hại Giáo hội trong Đế quốc Rôma đã nhận xét cách khách quan rằng: “Kìa xem họ yêu thương nhau là dường nào”.

Các Kitô hữu ở Giêrusalem hiện nay cũng cần phải thực hiện những nghĩa cử chia sẻ tài sản tương tự như vậy trong cuộc sống. Vì đó là dấu hiệu chứng tỏ chúng ta vẫn tiếp nối truyền thống các Kitô hữu tiên khởi; đó là dấu hiệu và cũng là thách đố cho toàn thể Giáo hội. Bài đọc trích từ sách Công vụ Tông đồ cũng liên kết việc loan báo Tin mừng, cử hành Thánh Thể và hiệp thông huynh đệ trong cộng đoàn với việc bảo đảm bình đẳng và công lý căn bản cho tất cả mọi người. Trong hoàn cảnh đó, sự chia sẻ trở thành chứng từ sống động cho sự phục sinh của Đức Giêsu và chứng minh rằng Giáo hội ngày nay vẫn tiếp nối cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem của các Tông đồ xưa. Và đó cũng là dấu hiệu chứng tỏ chúng ta hiệp nhất với nhau.

Có nhiều hình thức chia sẻ. Chia sẻ cách căn bản như trong Giáo hội thời các Tông đồ là không để ai bị lãng quên. Chia sẻ với nhau những gánh nặng, những tranh đấu, những đau khổ. Chia sẻ với nhau niềm vui và thành công, những lời chúc phúc và sự chữa lành. Những truyền thống khác nhau trong Giáo hội cũng có thể chia sẻ cho nhau những đặc sủng và sự hiểu biết lẫn nhau bất chấp những khác biệt và chia cắt và khi làm như thế là chúng ta đang chia sẻ và trao đổi đại kết với nhau về ân sủng. Sự chia sẻ quảng đại này là kết quả cụ thể của việc chúng ta chuyên cần lắng nghe lời giáo huấn của các Tông đồ, hiệp thông huynh đệ. Đó cũng là kết quả cụ thể của lời cầu nguyện cho các Kitô hữu được hiệp nhất.

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa công bình, ân sủng của Chúa quả vô cùng vô tận. Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống hằng ngày. Xin giữ chúng con khỏi tội ích kỉ chỉ biết thu tích cho mình và xin thúc đẩy chúng con trở thành khí cụ của tình yêu Chúa bằng cách chia sẻ những gì Chúa ban để chúng con trở thành nhân chứng cho lòng quảng đại và công bình của Chúa. Vì chúng con là môn đệ Đức Kitô, xin cho chúng con biết cùng nhau dấn thân vào những nơi đang cần đến chúng con: nơi những người đang bị đẩy ra khỏi nhà của chính mình, nơi những người yếu thế đang bị những kẻ quyền thế áp bức khổ đau, nơi mà nghèo đói và thất nghiệp đang hủy hoại những con người. Chúng con cầu xin Chúa nhờ Đức Giêsu trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần. Amen.

 

NGÀY THỨ NĂM

Cử hành lễ bẻ bánh trong niềm hy vọng

Bản văn Kinh Thánh

Bài đọc I (Xuất hành 16, 13b-21a): Đó là bánh Đức Chúa ban cho anh em làm của ăn!

Đáp ca (Thánh vịnh 116, 12-14.16-18): Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ

Bài đọc II (1 Corinthô 11, 17-18.23-26): Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy

Tin mừng (Gioan 6, 53-58): Đây là bánh từ trời xuống

Suy niệm

Ngay từ thời cộng đoàn Giêrusalem nguyên thuỷ, nghi lễ “bẻ bánh” vẫn luôn là trọng tâm của đời sống Kitô hữu. Đối với các Kitô hữu Giêrusalem hôm nay, nghi lễ này vẫn là biểu tượng truyền thống của tình huynh đệ, sự tha thứ và dấn thân phục vụ tha nhân. Nghi lễ bẻ bánh thúc bách chúng ta tìm kiếm sự hiệp nhất để sự hiệp nhất này trở thành lời kêu gọi thế giới đang bị chia rẽ hôm nay sống thân thiện với nhau. Chính thế giới này, cách này hay cách khác, đã tạo nên chúng ta. Qua nghi lễ bẻ bánh, các Kitô hữu được tái tạo, phát huy vai trò ngôn sứ để loan báo niềm hy vọng cho toàn nhân loại.

Ngày nay, chúng ta cũng đang bẻ bánh “với một tâm hồn rộng lớn và quảng đại”; nhưng mỗi cử hành Thánh Thể đều lưu ý chúng ta rằng hiện tại đang còn những chia rẽ đau thương nơi chúng ta. Trong ngày thứ năm của Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất này, các Kitô hữu ở Giêrusalem qui tụ nơi “Phòng cao”, nơi diễn ra bữa Tiệc ly của Chúa. Ở đó, dù họ không cử hành Thánh Thể nhưng họ vẫn bẻ bánh trong niềm hy vọng.

Ngay chính giữa hoang mạc của thất vọng hôm nay, Chúa đến gặp gỡ chúng ta để dạy cho chúng ta niềm hy vọng. Sách Xuất hành cho thấy Thiên Chúa đã phản ứng thế nào trước những lời trách móc lẩm bẩm của Dân mà chính Ngài đã giải phóng: Ngài đã đáp ứng đầy đủ những thứ họ cần - không nhiều hơn, không ít hơn. Bánh Manna trong sa mạc là một quà tặng của Chúa. Người ta không thể để dành, cũng không thể hiểu hết ý nghĩa của quà tặng này. Như trong Thánh vịnh mà chúng ta vừa đọc, biến cố Manna mời gọi chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa, vì Ngài đã “tháo gỡ những mối giây trói buộc chúng ta”.

Theo Thánh Phaolô, việc bẻ bánh không chỉ có nghĩa là cử hành Thánh Thể, nhưng còn làm cho chúng ta thành một dân tộc Thánh Thể, tức là trở nên thân mình Đức Kitô trong thế giới hôm nay. Trong bối cảnh đó, bài đọc ngắn chúng ta vừa nghe (1 Côrinthô 10,11) cho thấy cộng đoàn Kitô hữu phải cố gắng sống thế nào: sự hiệp thông với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một lối sống đúng đắn, giữa bối cảnh thế giới khó khăn này, đồng thời xây dựng đời mình trong Đức Kitô. Chúng ta đang sống “trong sự tưởng nhớ đến Người”.

Vì chúng ta là một dân thực hiện nghi thức bẻ bánh, nên chúng ta được tham dự vào sự sống đời đời –sự sống viên mãn– như bài đọc trích từ Tin mừng thánh Gioan đã dạy chúng ta. Dù chúng ta sống trong khó khăn hay hy vọng, những cử hành Thánh Thể phải giúp chúng ta suy tư với cách thức mà hồng ân sự sống đang thể hiện cách dồi dào. Tuy phải đối diện với những thách đố thường ngày, các tín hữu Giêrusalem vẫn chứng tỏ cho thấy họ vẫn có thể sống an vui và hy vọng.

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa là nguồn hy vọng, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con quà tặng mà chính Chúa đã thương ban trong bữa tiệc thánh, tức là Thánh Thể. Chính trong bữa ăn này, nhờ Chúa Thánh Thần, chúng con tiếp tục được gặp gỡ Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô, bánh hằng sống từ trời xuống. Xin tha thứ cho chúng con vì chúng con đã bất trung với quà tặng cao quý này, khi chúng con tiếp tay cho những bất bình đẳng và đã thỏa hiệp với chia rẽ. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa làm cho ngày toàn thể Giáo hội qui tụ để cùng nhau bẻ bánh được mau đến. Trong khi chúng con chờ đợi ngày này, xin cho chúng con ngày càng cố gắng để trở nên một dân tộc khơi nguồn từ Thánh Thể, nhằm phục vụ thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin Chúa, nhờ Đức Giêsu, Chúa chúng con. Amen.

 

NGÀY THỨ SÁU

Nhờ lời cầu nguyện, chúng ta được kiên vững để cùng nhau hành động

Bản văn Kinh Thánh

Bài đọc I (Giôna 2, 1-9): Ơn cứu độ thuộc về Chúa!

Đáp ca (Thánh vịnh 67, 1-7): Ước gì muôn dân tạ ơn Ngài, Lạy Chúa!

Bài đọc II (1 Timôthêô 2, 1-8): Ước chi mọi người đều cầu nguyện cho nhau, cho các vua chúa và cho những người cầm quyền...

Tin mừng (Matthêô 6, 5-15): Nguyện Nước Cha trị đến, ý Cha được thể hiện....

Suy niệm

Cùng với việc chuyên tâm lắng nghe lời giảng dạy của các Tông đồ, sống tình huynh đệ và tham dự nghi lễ bẻ bánh, một đặc tính thứ bốn của cộng đoàn Kitô hữu nguyên thuỷ tại Giêrusalem được nhắc đến là sự cầu nguyện. Ngày nay, các Kitô hữu tại Giêrusalem cũng như ở bất cứ nơi nào đều kinh nghiệm rõ ràng rằng sức mạnh cần thiết cho mỗi tín hữu ở ngay chính trong lời cầu nguyện. Từ những chứng từ cụ thể của mình, các Kitô hữu tại Giêrusalem hôm nay mời gọi chúng ta hãy nhận thức rõ hơn tình trạng bất công và bất bình đẳng ngay trong chính môi trường cụ thể. Giữa tất cả những hoàn cảnh đó, chính lời cầu nguyện sẽ giúp cho các Kitô hữu sức mạnh để cùng thực thi sứ mạng chung.

Đối với ngôn sứ Giôna, lời cầu nguyện tha thiết đã giúp ông thoát khỏi bụng cá một cách kỳ diệu. Lời cầu nguyện của ông rất chân thành, xuất phát từ lòng sám hối vì đã trốn tránh không muốn làm theo ý Chúa; ông đã quay lưng lại với sứ mạng ngôn sứ và cuối cùng bị thảy vào một nơi không còn hy vọng. Chính tại nơi đây, Thiên Chúa đã nhận lời cầu nguyện của ông. Ngài đã cứu thoát ông để ông tiếp tục sứ mạng.

Tác giả Thánh vịnh mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện để tôn nhan Chúa ngời sáng trên chúng ta – không chỉ nhằm những ích lợi của chúng ta, nhưng còn để cho luật pháp của Ngài “được muôn dân nhận biết”.

Giáo hội tông truyền khẳng định với chúng ta rằng lời cầu nguyện đem lại cho chúng ta sức mạnh và khả năng cần thiết, nhờ đó chúng ta có thể thực thi sứ mạng truyền giáo và ngôn sứ cho thế giới hôm nay. Thánh Phaolô khuyên nhủ môn sinh của mình là Timôthê hãy cầu nguyện cho những người giữ trọng trách trên toàn thế giới để chúng ta được sống trong an bình và hạnh phúc. Chúng ta cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các cộng đoàn xã hội cũng như các quốc gia. Chúng ta cũng cầu nguyện cho sự hiệp nhất của toàn thể nhân loại trong Thiên Chúa. Như thế, lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong Đức Kitô sẽ trải dài và lan rộng trên toàn thế giới.

Sự cần thiết của lời cầu nguyện ăn rễ sâu trong lời giảng dạy của Chúa cho các môn đệ. Qua bài đọc Tin mừng Thánh Mátthêô, chúng ta thấy lời cầu nguyện như một sức mạnh vô hình, không nhằm phô trương những hoạt động bên ngoài, nhưng là sự khiêm tốn đặt mình trước nhan Chúa. Lời giảng dạy của Đức Giêsu gồm tóm trong kinh Lạy Cha. Khi cùng nhau đọc kinh này, chúng ta cùng tạo thành một dân tộc hiệp nhất đang tìm thánh ý Chúa Cha và cùng kiến tạo vương quốc của Ngài trên trần gian, và như thế, chúng ta được mời gọi sống ơn hòa giải và sự tha thứ.

Lời nguyện

Lạy Chúa là Cha chúng con, chúng con vui mừng vì mọi nơi mọi thời, trong mọi nền văn hóa, luôn có nhiều người hướng về Chúa trong lời cầu nguyện. Chúng con cảm tạ Chúa về gương sáng và lời giảng dạy của Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Đấng đã dạy chúng con luôn kiên trì trong lời cầu nguyện để Nước Chúa ngự đến. Xin dạy chúng con biết cầu nguyện sốt sắng hơn trong những cuộc qui tụ các Kitô hữu, để chúng con luôn ý thức rằng Chúa đang hướng dẫn và nâng đỡ chúng con khi vui cũng như khi buồn, trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Amen.

 

NGÀY THỨ BẢY

Sống trong đức tin vào sự phục sinh

Bản văn Kinh Thánh

Bài đọc I (Isaia 60, 1-3.18-22): Ngươi sẽ gọi thành luỹ ngươi là “ơn cứu độ” và cửa thành là “lời ngợi khen”

Đáp ca (Thánh vịnh 118, 1.5-7): Tôi sẽ không chết, nhưng tôi sẽ sống

Bài đọc II (Rôma 6, 3-11): Vì được dìm vào trong cái chết của Đức Kitô, chúng ta đã cùng được mai táng với Người... nhờ đó chúng ta cũng được sống một đời sống mới

Tin mừng (Matthêô 28, 1-10): Đức Giêsu nói: “Đừng sợ!”

Suy niệm

Việc các Kitô hữu đầu tiên chuyên cần lắng nghe các Tông đồ giảng dạy, sống tình hiệp thông huynh đệ, tham dự lễ nghi bẻ bánh và sốt sắng cầu nguyện được thực hiện trong quyền năng sự sống của Đức Giêsu phục sinh. Ngày hôm nay, quyền năng này vẫn đang hiện hữu, như các Kitô hữu ở Giêrusalem đang làm chứng. Mặc dù có nhiều khó khăn của tình trạng hiện tại, có thể so sánh giống như vườn Giệtsimani và đồi Canvê, họ vẫn xác tín rằng mọi sự được canh tân nhờ việc Đức Giêsu sống lại từ những kẻ chết.

Ánh sáng và niềm hy vọng của sự phục sinh sẽ biến đổi mọi sự. Như ngôn sứ Isaia đã loan báo, bóng tối sẽ trở thành ánh sáng; mọi dân nước sẽ được ánh sáng chiếu soi. Quyền năng của sự phục sinh tỏa sáng từ Giêrusalem, tức là nơi Chúa chịu khổ hình, và lôi cuốn mọi dân tộc về ánh quang của mình. Đó là một cuộc sống mới, là nơi không còn bạo lực. Mọi người sẽ luôn tôn vinh Chúa và được sống trong bình an của ơn cứu độ.

Tác giả Thánh vịnh cho chúng ta thấy một kinh nghiệm cơ bản của Kitô giáo, đó là cuộc vượt qua từ cõi chết đến cõi sống. Đây cũng là dấu hiệu thường hằng của tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu không gì lay chuyển nổi. Cuộc vượt qua này liên hệ đến mọi Kitô hữu, dẫn ta từ sự kinh hoàng của cái chết đến niềm hân hoan của cuộc sống mới. Bởi lẽ, như Thánh Phaolô đã dạy, nhờ Bí tích Thanh tẩy, chúng ta đã được mai táng với Đức Kitô và chúng ta cùng sống lại với Người. Chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô và chúng ta cùng sống để chia sẻ sự sống phục sinh của Người. Như thế, chúng ta có thể nhìn thế giới này một cách hoàn toàn khác –với lòng từ tâm, sự nhẫn nại, tình yêu và niềm hy vọng– vì trong Đức Kitô, những khó khăn của thời hiện tại không bao giờ là tiếng nói sau cùng của lịch sử. Mặc dù còn những chia rẽ, chúng ta, những tín hữu Kitô còn khác biệt nhau, chúng ta biết rằng Bí tích Thanh tẩy quy tụ chúng ta và cho phép chúng ta vác thập giá trong ánh sáng phục sinh.

Theo Tin mừng, sự sống được phục sinh không đơn thuần chỉ là một khái niệm hay một ý tưởng nhằm khích lệ; nhưng đó là sự sống ăn rễ sâu nhờ một biến cố sống động của thời gian và không gian. Đó là biến cố mà bài đọc Tin mừng kể lại cho chúng ta, với một văn phong mang đậm tính nhân loại và diễn cảm. Từ Giêrusalem, Chúa phục sinh vẫn chào thăm các môn đệ của Người trong mọi thời đại, đồng thời kêu gọi hết thảy chúng ta đừng sợ hãi khi theo Người. Người đang đi trước chúng ta.

Lời nguyện

Lạy Chúa là Đấng chở che những người quả phụ, trẻ mồ côi và người ngoại kiều. Trong một thế giới có biết bao người đang thất vọng, Chúa đã làm cho Đức Giêsu Con Chúa sống lại để đem niềm hy vọng cho nhân loại và canh tân trái đất. Xin tiếp tục củng cố và liên kết Giáo hội của Chúa trong cuộc chiến chống lại sức mạnh của thần chết, giữa một thế giới mà bạo lực hoành hành, làm biến dạng công trình tạo dựng và tàn phá nhân loại đến mức làm lu mờ niềm hy vọng vào một cuộc sống mới do Chúa đã hứa. Chúng con cầu xin Chúa, nhân danh Đức Kitô phục sinh, trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Amen.

 

NGÀY THỨ TÁM

Được kêu gọi để phục vụ công cuộc hòa giải

Bản văn Kinh Thánh

Bài đọc I (Sáng thế 33, 1-4): Esau chạy đến gặp gỡ Giacóp và ôm hôn em mình; cả hai đều khóc

Đáp ca (Thánh vịnh 96, 1-13): Hãy nói với muôn dân: Chúa là vua hiển trị

Bài đọc II (2 Corinthô 5, 17-21): Thiên Chúa đã giao hòa chúng ta với Ngài nhờ Đức Kitô và chúng tôi được trao phó sứ vụ hòa giải

Tin mừng (Matthêô 5, 21-26): Con hãy để của lễ trước bàn thờ, trước hết hãy đi làm hòa với anh em con...

Suy niệm

Lời cầu nguyện của chúng ta trong tuần này dẫn chúng ta tới một hướng đi chung. Dựa vào các bài đọc Thánh Kinh, chúng ta được mời gọi trở về với cội nguồn Kitô giáo – là cội nguồn của Giáo hội tông truyền tại Giêrusalem. Chúng ta đã thấy sự chuyên cần của Giáo hội này đối với lời giảng dạy của các Tông đồ, sống tình hiệp thông huynh đệ, tham dự lễ nghi bẻ bánh và cầu nguyện. Khi suy niệm về cộng đoàn Kitô hữu lý tưởng được diễn tả trong sách Công vụ Tông đồ 2,42, chúng ta liên hệ tới hoàn cảnh cụ thể của chúng ta: những chia rẽ, bất khoan nhượng, thất vọng và bất công. Từ đó, Giáo hội Giêrusalem đặt cho chúng ta câu hỏi sau: đâu là sứ mạng của chúng ta, ở đây và lúc này, khi chúng ta kết thúc Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất?

Các Kitô hữu tại Giêrusalem hôm nay gợi ý giúp chúng ta một câu trả lời: chúng ta được mời gọi trước hết phục vụ cho sự hòa giải. Lời kêu gọi hòa giải liên quan đến nhiều lãnh vực đang có nhiều chia rẽ phức tạp. Chúng ta cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, để Giáo hội thực sự trở nên dấu chỉ và khí cụ chữa lành những chia rẽ và bất công trong lãnh vực chính trị cũng như xã hội; nhằm xây dựng sự chung sống hòa bình và công bằng giữa người Do Thái, Kitô hữu và Hồi giáo, nhờ đó sự thông cảm giữa những người tin và người không tin được triển nở. Trong đời sống cá nhân và gia đình, lời kêu gọi hòa giải cũng phải được đáp trả.

Bài đọc trích từ sách Sáng Thế cho chúng ta thấy rằng Giacóp và Êsau là hai anh em, nhưng họ đã tự trở thành người ngoại đối với nhau. Sự hòa giải giữa hai người đã được thực hiện vào lúc mà người ta nghĩ sẽ có xung đột căng thẳng. Bạo lực và những thói quen nóng nảy bị loại trừ khi hai anh em gặp gỡ nhau và cùng ôm nhau khóc.

Trước mặt Chúa, ý thức sự cần thiết của hiệp nhất giữa chúng ta với tư cách là Kitô hữu –và đương nhiên với tư cách là con người– dẫn chúng ta đến tâm tình tôn vinh ca tụng Chúa là Đấng cai trị thế giới với sự công minh và với tình yêu, như tác giả Thánh vịnh mời gọi. Trong Chúa Kitô, Thiên Chúa tìm cách giao hoà mọi dân nước. Thánh Phaolô, như chúng ta thấy trong bài đọc thứ hai trên đây, ca tụng sự hòa giải như một “công trình tạo dựng mới”. Lời mời gọi hòa giải thúc bách chúng ta hãy để cho quyền năng của Thiên Chúa hoạt động nơi chính chúng ta để mọi sự được canh tân đổi mới.

Một lần nữa, Tin mừng tiếp tục mời gọi chúng ta sửa đổi phong cách sống. Đức Giêsu trong Tin mừng Thánh Mátthêô đã khuyên nhủ chúng ta cách dứt khoát: chúng ta không thể tiếp tục dâng tiến lễ vật ở bàn thờ, khi chúng ta biết rõ mình là người mang trách nhiệm về những chia rẽ và bất công. Lời kêu gọi cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu là lời mời gọi hòa giải. Sự hòa giải phải được thực hiện bằng những hành động cụ thể, kể cả khi vì thế mà chúng ta phải hy sinh một số hoạt động khác trong Giáo hội.

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa của hòa bình, chúng con cảm tạ Chúa đã sai con của Ngài là Đức Giêsu đến với chúng con. Trong Người, Chúa giao hòa chúng con với Chúa. Xin ban cho chúng con trở thành những tác nhân đích thực của sự hòa giải trong các Giáo hội. Xin giúp chúng con dấn thân phục vụ công cuộc hòa giải các dân tộc, đặc biệt tại Thánh Địa, là nơi Chúa muốn phá bỏ bức tường ngăn cách giữa các dân và quy tụ họ trong Thân mình Đức Kitô, là của lễ hy sinh dâng hiến trên đồi Canvê. Xin đổ đầy nơi chúng con tình yêu thương nhau, để sự hiệp nhất của chúng con góp phần thực hiện sự hòa giải mà Chúa mong muốn cho tất cả mọi tạo vật. Chúng con cầu xin Chúa trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Amen.

 

Hội đồng Tòa thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu

 

Văn Kiện Giáo Hội