Liên HĐGM Á châu: Hội thảo về việc đào tạo linh mục toàn diện

WHĐ (30.11.2012) – Từ ngày 6 đến 11-5-2013, Văn phòng Giáo sĩ thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) sẽ tổ chức một Hội thảo chuyên đề dành cho các giám mục và các nhà đào tạo của châu Á với chủ đề “Đào tạo linh mục phát triển về nhân bản một cách tích cực, toàn diện và hiệu quả cho lục địa Á châu”. Hội thảo diễn ra tại Đại học Assumption ở Bangkok

Hội thảo nhằm 3 mục tiêu: 

1. Xác định các khía cạnh tích cực của việc đào tạo về nhân bản tại chủng viện. 

2. Trang bị cho các nhà đào tạo đồng hành với chủng sinh để giúp họ trở thành những con người toàn diện về nhân bản. 

3. Bảo đảm Giáo hội tại châu Á có những linh mục có động lực tốt, trưởng thành về tình cảm, phát triển tốt về nhân bản với một cảm thức mạnh mẽ dấn thân cho Giáo Hội và sứ vụ. 

Tại Hội thảo, các tham dự viên sẽ nghe các thuyết trình viên trình bày các đề tài sau: 

1. Thần học về thân xác và ý nghĩa của nó trong việc đào tạo các linh mục tương lai về nhân bản. 

2. Động lực trở thành môn đệ (linh mục tương lai) của Chúa Kitô: các khía cạnh thiêng liêng và nhân bản của động lực này đối chiếu với ơn gọi và đời sống linh mục. 

3. Phát triển tình cảm của chủng sinh: ý thức về bản thân, trưởng thành về tình cảm, và những điều này ảnh hưởng ra sao đến sứ vụ tương lai, đến đời sống linh mục và sức khỏe tâm thần của một linh mục. 

4. Phát triển tình dục lành mạnh giúp người linh mục tương lai sống lành mạnh: Đặc điểm tính dục của bản thân, khuynh hướng tính dục, hành vi tính dục; những điều này ảnh hưởng ra sao đối với cam kết sống độc thân cho Giáo hội và cho sứ vụ. 

5. Nhận thức đúng đắn về Sứ mệnh của Giáo Hội và ý thức vâng phục Quyền bính của Giáo hội, đối chiếu đặc biệt đến các khía cạnh nhân bản của đức vâng lời. 

6. Các thủ tục lựa chọn ứng viên linh mục Công giáo, nhấn mạnh cụ thể về nhân bản. 

Trong Hội thảo diễn ra hồi tháng Sáu 2012 tại Trung tâm Tư liệu của FABC (FABC Documentation Center), Bangkok, các tham dự viên nhận thấy nhu cầu cấp bách phải tiến hành một Hội thảo về các khía cạnh tích cực, toàn diện và phát triển của việc đào tạo linh mục. 

Hồi tháng 5-2006, đã có một Hội thảo về “Đào tạo linh mục về mặt nhân bản” tại Trung tâm của Dòng Don Bosco, Hua Hin, Thái Lan. Hội thảo đề cập đặc biệt đến các vấn đề tâm lý và tâm linh mà các linh mục gặp phải trong đời sống nhân bản. 

Hội thảo lần này sẽ đặc biệt đào sâu vấn đề đào tạo tích cực toàn diện về nhân bản, để giúp chủng sinh trưởng thành về mặt tình cảm, trở thành một con người toàn diện và một con người phát triển lành mạnh về nhân bản.

(Nguồn: fabc.org)

Minh Đức