'Định hướng và Ưu tiên' của Hội nghị Truyền giáo Á châu

CHIANG MAI, Thái Lan (UCAN) -- Đối với khoảng 1.000 người tham dự Hội nghị Truyền giáo Á châu (AMC) mới kết thúc gần đây, thách thức của việc truyền giáo chỉ mới bắt đầu khi sự kiện lịch sử này kết thúc hôm 22-10.

Hôm bế mạc, các tham dự viên đề nghị làm việc để tăng cường hiểu biết về Chúa Giêsu, và niềm vui và những đấu tranh để làm Kitô hữu.

Chủ đề của hội nghị từ ngày 18-22/10 tại Chiang Mai, cách Bangkok 700 kilômét về phía bắc là "Câu chuyện Chúa Giêsu - Một Cử hành Đức tin và Sự sống".

Đức Tổng Giám mục Ấn Độ Vincent Concessao của Delhi, chủ tịch Văn phòng Truyền giáo của Liên Hội đồng Giám mục Á châu, đã đọc bản tóm tắt AMC "Định hướng và Ưu tiên" trong các nghi lễ bế mạc.

Trong tài liệu đó, các tham dự viên cam kết chú tâm đến những ưu tiên đặc biệt để làm cho câu chuyện Chúa Giêsu sống động hơn tại châu Á. Trong số các phương hướng được đề xuất có việc làm giàu kiến thức Tin Mừng và tăng cường phát triển đời sống đạo đức thông qua cầu nguyện và Bí tích Thánh Thể.

Các tham dự viên còn quyết tâm tìm hiểu các truyền thống tôn giáo khác, và mở rộng "thái độ hiểu biết và tôn trọng các tôn giáo khác" trong các cơ sở giáo dục và đào tạo của họ.

Bản "Định hướng và Ưu tiên" còn lưu ý đến nhu cầu xây dựng các gia đình "thăng tiến trong tinh thần cởi mở và có thái độ khiêm nhường đối với mầu nhiệm Thiên Chúa đang tác động nơi các tôn giáo bạn", và khuyến khích và trang bị cho giáo dân, giới trẻ, di dân và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội tham gia công tác truyền giáo và phúc âm hóa của Giáo hội.

Các tham dự viên kêu gọi các hội đồng giám mục tổ chức các hội nghị truyền giáo cấp quốc gia và khu vực nhằm "thúc đẩy một nhận thức mới về sứ mệnh Kể Câu Chuyện Chúa Giêsu theo cách Á châu cho các dân tộc châu Á".

Sau đây là toàn văn văn kiện (gpnt.net) :

Định hướng và Ưu tiên của Hội nghị Truyền giáo Á châu từ ngày 18-22/10/2006 tại Chiang Mai, Thái Lan

Cảm động trước kinh nghiệm của Hội nghị Truyền giáo Á châu, chúng tôi là các tham dự viên đã khám phá các quan tâm quan trọng sau đây được chúng tôi xem là những ưu tiên cho công tác truyền giáo của chúng ta ở châu Á, và chúng tôi cam kết thi hành:

Câu Chuyện Chúa Giêsu Trong Đời Sống Chúng Ta

Chúng ta sẽ làm cho câu chuyện Chúa Giêsu trở nên sống động bằng cách đích thân gặp gỡ Chúa Phục sinh thông qua:

·       Nghiên cứu sâu hơn và sống Lời Chúa theo cách mà sức mạnh của chuyện kể về Chúa Giêsu biến đổi đời sống chúng ta.

·       Hình thành thói quen nhận ra câu chuyện Chúa Giêsu trong đời tư của mỗi người, trong tất cả kinh nghiệm của chúng ta, đặc biệt là trong những vất vả và đau khổ, niềm vui và nỗi buồn của chúng ta.

·       Cử hành các lễ kỷ niệm trong cộng đoàn, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể, là những giây phút gặp gỡ có ảnh hưởng lớn qua đó câu chuyện Chúa Giêsu trở nên sống động thông qua các biểu tượng được dùng trong phụng vụ (như Bẻ Bánh, v.v.)

·       Tăng cường thái độ và các giá trị khiêm nhường và cởi mở trước mầu nhiệm Thiên Chúa đang tác động nơi các dân tộc Á châu đặc biệt là những người đau khổ như người nghèo, người bị gạt ra bên lề xã hội, lao động di cư, bệnh nhân, phụ nữ và trẻ em.

·       Tăng cường sự tham gia của giáo dân, đặc biệt là giới trẻ vốn là tương lai của Giáo hội tại châu Á.

·       Công bố Chúa Giêsu đặc biệt là qua việc làm nhân chứng như là dấu chỉ đặc biệt của căn tính truyền giáo của chúng ta.

·       Sống và thúc đẩy tinh thần đối thoại về sự sống với các dân tộc ở châu Á.

·       Biết nhận ra sự hiện diện của câu chuyện Chúa Giêsu trong các câu chuyện về sự tổn thương, bỏ rơi, đau khổ và nghèo đói cũng như trong những cảnh ngộ khác.

·       Biết cách háo hức chờ đợi giây phút thích hợp để chia sẻ câu chuyện Chúa Giêsu như là quà tặng của Thiên Chúa dành cho cuộc sống dồi dào.

Câu Chuyện Chúa Giêsu Nơi Các Dân Tộc Theo Các Tôn Giáo Khác

Chúng ta sẽ:

·       Nhận ra sự làm ngơ và thành kiến của chúng ta (cá nhân lẫn tập thể) bằng cách có những biện pháp cụ thể để tìm hiểu các truyền thống tôn giáo khác.

·       Phát triển trong các cơ sở giáo dục và đào tạo của chúng ta, đặc biệt là trong các chủng viện của chúng ta, những thái độ tích cực tìm hiểu và tôn trọng đối với các tôn giáo khác.

·       Xây dựng các gia đình thăng tiến trong tinh thần cởi mở và thái độ khiêm tốn đối với mầu nhiệm Thiên Chúa đang tác động nơi các tôn giáo khác.

·       Có những nỗ lực tương tự để xóa bỏ hiểu lầm và thành kiến nơi những người theo các tôn giáo khác đối với niềm tin và hành đạo của Kitô hữu.

·       Chăm sóc mục vụ hữu hiệu hơn cho những người sống đời sống hôn nhân hỗn hợp và các tình huống liên tôn khác.

Câu Chuyện Chúa Giêsu Nơi Các Nền Văn Hóa Châu Á

Chúng ta sẽ:

·       Hội nhập các giá trị văn hóa tích cực của châu Á như được đề cập đến trong Giáo hội tại Á châu vào đời sống Kitô giáo của chúng ta - theo cá nhân và tập thể - nhiều hơn khi những giá trị như thế đang bị suy thoái bởi chủ nghĩa tiêu thụ, chủ nghĩa duy vật và các thế lực khác với sự hỗ trợ của giới truyền thông và thị trường.

·       Thúc đẩy văn hóa phục vụ, tình thương, đời sống kỷ luật, suy niệm, thinh lặng, giản dị, hòa giải và hòa hợp.

·       Thực hiện các biện pháp cụ thể để hòa nhập các lễ hội địa phương và các hình thức diễn đạt văn hóa như múa hát, nghệ thuật và kiến trúc.

·       Bắt đầu hội nhập giáo huấn vào văn hóa cách thích hợp ở tất cả các tầng lớp xã hội để chúng ta có thể trình bày hiệu quả gương mặt Á châu của Chúa Giêsu cho anh chị em của chúng ta tại châu Á.

Tiếp tục

Chúng tôi kêu gọi mỗi Hội đồng Giám mục tổ chức các Hội nghị Truyền giáo cấp quốc gia và khu vực theo cách có thể nâng cao nhận thức mới về sứ mệnh KỂ Câu ChuyỆn CỦA Chúa Giêsu theo cách Á châu cho các dân tộc châu Á. Chúng tôi hy vọng phương sách trên, trong số nhiều phương sách khác, sẽ lại tiếp sức sống cho động lực truyền giáo của chúng ta với ý thức cao và một tinh thần sôi nổi và vui tươi.

Vì Ngài đã thực sự phục sinh và đang sống tại châu Á !

 

Trích từ Giáo Phận Nha Trang (gpnt.net)


Trở về Trang Mục Lục