Đại hội toàn thể Liên Hội đồng Giám mục Á châu lần thứ X, ngày thứ năm

WHĐ – Ngày 15-12, Liên Hội đồng Giám mục Á châu đã nhóm họp ngày cuối cùng tại Xuân Lộc. Buổi sáng không có Thánh lễ, vì buổi chiều các Hồng y và Giám mục tham dự Đại hội sẽ đến thăm các giáo hạt của Tổng giáo phận TP.HCM và dâng lễ tại đây. Chủ đề của ngày cuối cùng là “Tái cam kết dấn thân cho sứ vụ của Giáo Hội tại châu Á”.

Trong hai phiên họp vào buổi sáng, Đại hội đã lắng nghe những trình bày của Bộ Truyền Giảng Phúc Âm cho các Dân tộc (Bộ Truyền Giáo) và báo cáo của Ban Thư ký Trung Ương FABC, rồi phê chuẩn Sứ điệp Đại hội.

Sau cơm trưa, các tham dự viên Đại hội đã lên đường về TP.HCM để chia ra thành 15 nhóm, đến thăm Đại chủng viện và 14 giáo xứ thuộc 14 giáo hạt của TGP.TPHCM.

 

 

 

Giuse Mạnh Hữu

 


Cong Tac Truyen Giao