Các chỦ đỀ cho ngày THẾ GIỚI TruyỀn thông

Triều Giáo hoàng PHAOLÔ VI :

1. 07/5/1967 : Giáo Hội và Truyền Thông : Ngày thế giới truyền thông lần thứ nhất.

2. 26/5/1968 : Truyền Thông Xã Hội và sứ phát triển các nước

3. 18/5/1969 : Truyền Thông Xã Hội và Gia đình.

4. 10/5/1970 : Truyền Thông Xã Hội và Giới trẻ.

5. 23/5/1971 : Vai trò Truyền Thông Xã Hội trong việc thăng tiến sự hiệp nhất nơi con người.

6. 15/5/1972 : Các phương tiện Truyền Thông xã hội phục vụ sự thật.

7. 03/5/1973 : Truyền thông xã hội và việc khẳng định và thăng tiến các giá trị thiêng liêng.

8. 26/5/1974 : Truyền thông xã hội và Truyền giáo trong thế giới ngày nay.

9. 11/5/1975 : Truyền Thông xã hội và Hòa giải.

10. 30/5/1976 : Truyền Thông xã hội và các quyền căn bản và các nhiệm vụ của con người.

11. 27/5/1977 : Truyền thông xã hội và Quảng cáo : lợi ích, nguy cơ, và trách nhiệm.

12. 07/5/1978 : Người đón nhận Truyền thông : các mong đợi, các quyền lợi và các nhiệm vụ phải có.

Triều Giáo hoàng GIOAN-PHAOLÔ II :

13. 23/5/1979 : Bảo vệ Trẻ em và Cổ vũ sự sự quan tâm tốt nhất đối với trẻ trong Gia đình và trong Xã hội.

14. 18/5/1980 : Truyền thông xã hội và Gia đình.

15. 31/5/1981 : Truyền thông xã hội và Trách nhiệm tự do của con người.

16. 23/5/1982 : Truyền thông và những vấn đề của người cao tuổi.

17. 15/5/1983 : Truyền thông xã hội và cổ vũ Hòa bình.

18. 24/5/1984 : Truyền thông xã hội : các phương tiện để gặp gỡ giữa Đức tin và Văn hóa.

19. 19/5/1985 : Truyền thông xã hội phục vụ cho việc thăng tiến Kitô giáo đối với Giới trẻ.

20. 11/5/1986 : Truyền thông xã hội và việc huấn luyện Kitô giáo về công luận.

21. 31/5/1987 : Truyền thông xã hội phục vụ cho Công lý và Hòa binh.

22. 15/5/1988 : Truyền thông xã hội và việc thăng tiến tình Liên đới và Huynh đệ giữa các Dân tộc và các Quốc gia.

23. 27/5/1989 : Tôn giáo trong Truyền thông xã hội.

24. 24/5/1990 : Sứ điệp Kitô giáo trong Văn hóa Vi tính.

25. 12/5/1991 : Truyền thông xã hội và sự Hiệp nhất và Tiến bộ của Gia đình nhân loại.

26. 31/5/1992 : Loan báo Sứ điệp của Đức Kitô trong Truyền thông xã hội.

27. 23/5/1993 : Băng hình Xem va Nghe (video và audio) trong việc huấn luyện Văn hóa và Lương tâm.

28. 15/5/1994 : Truyền hình và Gia đình : những chỉ dẫn để biết xem Truyền hình.

29. 28/5/1995 : Phim ảnh (Cinema) : truyền thông Văn hóa và các Giá trị.

30. 19/5/1996 : Các phương tiện Truyền thông là : Diễn đàn mới để thăng tiến vai trò Nứ giới torng Xã hội.

31. 11/5/1997 : Loan truyền Chúa Giêsu : là Đường, là Sự thật và là Sự sống.

32. 24/5/1998 : Được nâng đỡ bởi Thánh linh, hãy thông truyền niềm Hy vọng.

33. 16/5/1999 : Truyền thông xã hội : Người bạn đồng hành cho những ai tìm kiếm về Cha.

34. 04/6/2000 : Thông truyền Chúa Kitô bằng mọi phương tiện Truyền thông vào buổi bình minh của Thiên niên kỷ mới.

35. 27/5/2001 : Hãy rao giảng trên mọi Mái Nhà : Tin Mừng trong kỹ nguyên Truyền thông toàn cầu.

36. 12/5/2002 : Internet : một diễn đàn mới để Loan báo Tin Mừng.

37. 01/6/2003 : Truyền thông xã hội phục vụ cho Hòa bình Đích thực trong Ánh sáng thông điệp “Hòa bình trên thế giới”.

38. 23/5/2004 : Các Phương tiện Truyền thông và Gia đình : Nguy cơ và Phong phú.

39. 08/5/2005 : Truyền thông xã hội : phục vụ cho sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc.

Triều Giáo hoàng BÊNÊĐICTÔ XVI

40. 28/5/2006 : Các phương tiện Truyền thông : mạng lưới để Truyền thông, Thông hiệp và Công tác.

41. 08/5/2007 : Trẻ em và các Phương tiện Truyền thông, một thách đố cho việc giáo dục.

42. 04/5/2008 : Các phương tiện Truyền thông : ở điểm gặp gỡ giũa Thăng tiến Bản thân và Phục vụ. Tìm kiếm Chân lý để chia sẻ chân lý đó với tha nhân.

43. 31/5/2009 : “Kỹ thuật Mới, Tương giao Mới, cổ súy một Văn hóa biết Kính Trọng, biết Đối thoại, và đầy Tình bạn.

44. 16/5/2010 : Linh mục và việc mục vụ trong thế giới kỹ thuật số : những phương tiện truyền thông mới phục vụ Lời Chúa”.

45. 05/6/2011 : “Chân lý, việc loan báo và tính xác thực của cuộc sống trong thời đại kỹ thuật số”.

46. 20/5/2012 : Thinh lặng và Lời nói : Con đường Phúc âm hóa”.