S ĐIP CA ĐC PHANXICÔ NHÂN NGÀY TH GII BNH NHÂN, 2014

(11/2/2014)

ĐỨC TIN VÀ ĐỨC MẾN : “CHÚNG TA CŨNG PHẢI HIẾN MÌNH CHO ANH EM”

Anh ch em thân mến,

1. Nhân dp Ngày Thế Gii Bnh Nhân ln th XXII, năm nay s có ch đ “Đc tin và đc mến: ‘Chúng ta cũng phi hiến mình cho anh em chúng ta’” (1Ga 3, 16)”, tôi xin nói đc bit vi các bnh nhân và tt c nhng ai đang tr giúp và săn sóc h. Anh ch em bnh nhân thân mến, Giáo Hi nhn ra nơi anh ch em mt s hin din đc bit ca Chúa Kitô đau kh. Như thế: bên cnh, hay đúng hơn trong đau kh ca chúng ta, có đau kh ca Chúa Giêsu, Đng mang sc nng ca nó cùng vi chúng ta và cho thy ý nghĩa ca nó. Khi Con Thiên Chúa b treo trên thp giá, Ngài đã phá đ s cô đơn ca đau kh và Ngài đã chiếu sáng bóng ti ca nó. Bng cách này, chúng ta được đt trước mu nhim ca tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta, Đng ban cho chúng ta nim hy vng và s can đm; nim hy vng, bi vì trong kế hoch tình yêu ca Thiên Chúa, ngay c đêm ti đau kh được m ra cho ánh sáng Phc Sinh, và can đm, đ đương đu vi mi nghch cnh trong s đng hành ca Ngài, kết hip vi Ngài.

2. Con Thiên Chúa làm người đã không xóa b bnh tt và đau kh khi kinh nghim nhân loi, nhưng chính Ngài đã  đm nhn chúng, Ngài đã biến đi chúng và mang li cho chúng mt chiu kích mi. Mt chiu kích mi, bi vì chúng không có tiếng nói sau  cùng na, mà trái li là s sng mi tròn đy; được biến đi bi vì, khi kết hip vi Chúa Kitô, chúng có th, t tiêu cc, tr thành tích  cc. Chúa Giêsu là con đường và chúng ta có th bước theo Ngài cùng vi Thánh Thn ca Ngài. Như Chúa Cha đã ban Con Mt vì yêu thương, và Chúa Con đã hiến mng sng mình cũng vì yêu thương, nên chúng ta cũng có th yêu thương tha nhân như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, bng vic hiến mình cho anh ch em chúng ta. Nim tin vào Thiên Chúa nhân t tr thành lòng nhân t, nim tin vào Chúa Kitô chu đóng đinh tr thành sc mnh yêu thương cho đến cùng, k c k thù ca ta. Bng chng ca mt đc tin đích thc trong Chúa Kitô là s t hiến được din t trong tình yêu tha nhân, cách riêng người bé mn, người đau kh, người b gt ra bên l xã hi.

3. Qua Bí tích Ra Ti và Thêm Sc, chúng ta được kêu gi tr nên đng hình đng dng vi Chúa Kitô, người Samaritanô Nhân Hu ca tt c nhng ai đau kh. “Căn c vào điu này, chúng ta biết được Tình yêu là gì: đó là Đc Kitô đã hiến mng vì chúng ta. Như vy, c chúng ta na, chúng ta cũng phi hiến mng vì anh em” (1Ga 3,16). Khi chúng ta ân cn đến gn nhng ai cn săn sóc, thì chúng ta mang li nim hy vng và n cười ca Thiên trong nhng mâu thun ca thế gii. Khi s tn tâm qung đi đi vi tha nhân tr nên phong cách ca hành đng chúng ta, thì chúng ta dành ch cho Trái Tim Chúa Kitô và chúng ta được sưởi m, và như thế mang li s đóng góp ca chúng ta cho s lên ngôi ca Vương quc Thiên Chúa.

5. Đ ln lên trong s ân cn và lòng bác ái tôn trng và tế nh, chúng ta có mt khuôn mu Kitô hu mà chúng ta cn hoàn toàn tin tưởng hướng nhìn v. Đó là M ca Chúa Giêsu và là M ca chúng ta. M chú tâm lng nghe tiếng Chúa và các nhu cu và khó khăn ca các con cái M. Được thúc đy bi lòng thương xót ca Thiên Chúa, Đng đã hóa thành nhc th nơi M, Đc Maria đã quên mình và nhanh chóng lên đường, t Galilê đi v Giuđê, đ gp g và giúp đ người ch h ca mình là bà Êlisabeth; M can thip vi Con M tic cưới Cana, khi thy thiếu rượu; M mang trong tâm hn mình, trong sut cuc l hành cuc đi ca M, nhng li ca c gia Simêon, người đã cho M biết rng mt lưỡi gươm s đâm thâu tâm hn M, và M vn vng vàng dưới chân Thp giá Chúa Giêsu. M biết làm cách nào bước đi trên con đường này và chính vì thế M là M ca tt c các bnh nhân và nhng người đau kh. Chúng ta có th thân thưa vi M vi lòng tin tưởng và sùng kính con tho, xác tín rng M s tr giúp chúng ta, M s nâng đ chúng ta và s không b rơi chúng ta. M là M ca Đng chu đóng đinh đã phc sinh; M gn bên thp giá ca chúng ta và đng hành vi chúng ta trên con đường dn đến s phc sinh và s sng tròn đy.

5. Thánh Gioan, người môn đ đã đng dưới chân Thp giá cùng vi M, dn chúng ta đến tn ngun mch đc tin và đc mến, đến trái tim ca Thiên Chúa “là tình yêu” (1Ga 4,8.16) và nhc nh chúng ta rng chúng ta không th yêu mến Thiên Chúa nếu chúng ta không yêu thương anh  ch em chúng ta. Người đng dưới Thp giá cùng vi Đc Maria s hc yêu mến như Chúa Giêsu. Thp giá “là s xác tín v tình yêu trung tín ca Thiên Chúa dành cho chúng ta. Mt tình yêu ln lao đến ni Ngài đi vào trong ti li chúng ta và tha th ti li, Ngài đi vào trong ni đau kh ca chúng ta và ban cho chúng ta sc mnh gánh ly đau kh, Ngài cũng đi vào trong cái chết đ chinh phc nó và cu đ chúng ta… Thp giá ca Chúa Kitô cũng mi gi chúng ta đ cho tình yêu này xâm chiếm chúng ta, nó dy chúng ta luôn nhìn tha nhưng vi lòng thương xót và yêu thương, nht là ngi đau kh, người cn đến s giúp đ” (Đàng Thánh Giá vi gii tr, Rio de Janeiro, 26/7/2013).

Tôi phó thác Ngày Thế Gii Bnh Nhân ln th XXII này cho s cu bàu ca Đc Maria, đ M giúp đ các bnh nhân sng ni đau kh ca mình trong s kết hip vi Chúa Giêsu-Kitô, và đ M nâng đ nhng ai đang săn sóc h. Tôi hết lòng ban phép lành Tòa Thánh cho mi người, cho các bnh nhân, các chuyên viên y tế và các tình nguyn viên.

Vatican, ngày 6 tháng 12 năm 2013

Tý Linh chuyn ngtheo ZENIT (http://gxkimlong.wordpress.com/)

 


Trở về Trang Mục Lục Giáo Hội