SỨ ĐIỆP GIÁNG SINH URBI ET ORBI 2012 CỦA ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI

(xuanbichvietnam.net)  Tháng Mười Hai 26th, 2012.

« Veritas de terra orta est ! » – « Chân lý đã mọc lên từ lòng đất ! » (Tv 85, 12)

Anh chị em của thành phố Rôma và của toàn thế giới thân mến, tôi xin chúc tất cả anh chị em và gia đình của anh chị em một lễ Giáng Sinh an lành!

Trong Năm Đức Tin này, tôi xin cầu chúc Giáng Sinh bằng những lời này, được rút ra từ một Thánh vịnh: “Chân lý đã mọc lên từ lòng đất”. Trên thực tế, trong bản văn Thánh vịnh, chúng ta thấy nó ở thì tương lai : « Chân lý sẽ mọc lên từ lòng đất » : đó là một lời loan báo, một lời hứa, kèm theo những lối diễn tả khác, mà trong toàn thể vang lên như sau : « Tình yêu và chân lý nay hội ngộ, / công lý và hòa bình cùng giao duyên ;/ chân lý sẽ mọc lên từ lòng đất/ và công lý từ trời cao sẽ nhìn xuống. Chúa sẽ tặng ban phúc lộc/ và đất chúng ta sẽ trổ sinh hoa trái./ Công lý sẽ bước đi trước mặt Người, và sẽ mở lối cho Người đặt bước chân » (Tv 85, 11-14).

Hôm nay, lời tiên tri này đã được thực hiện ! Nơi Chúa Giêsu, sinh tại Bê-lem bởi Đức Trinh Nữ Maria, tình yêu và chân lý đã thực sự hội ngộ, công lý và hòa bình đã giao duyên ; chân lý đã mọc lên từ lòng đất và công lý đã nhìn xuống từ trời cao. Thánh Augustin đã giải thích cách súc tích : « Chân lý là gì ? Con Thiên Chúa. Lòng đất là gì ? Thân xác. Hãy tự hỏi Chúa Kitô giáng sinh từ đâu, và thấy tại sao chân lý đã mọc lên từ lòng đất…chân lý đã giáng sinh từ lòng Trinh Nữ Maria » (En. trong Tv 84, 13). Và trong một bài giảng về Noel, ngài khẳng định : « Cùng với ngày lễ trở lại mỗi năm nay, chúng ta cử hành ngày mà lời tiên báo đã được thực hiện : « Chân lý đã mọc lên từ lòng đất và công lý đã nhìn xuống từ trời cao ». Chân Lý nơi cung lòng Chúa Cha đã mọc lên từ lòng đất bởi vì Chân Lý này cũng ở trong cung lòng của một người mẹ. Chân Lý ngự trị toàn thể thế giới đã mọc lên từ lòng đất bởi vì Chân Lý này đã được nâng đỡ bởi đôi bàn tay của một người nữ…

Chân Lý mà trời không đủ chứa đã mọc lên từ lòng đất để được đặt nằm trong máng cỏ. Vì lợi ích của ai mà một vị Thiên Chúa cao cả như thế đã trở nên khiêm hạ như thế ? Chắc chắn không có lợi ích gì cho Ngài, nhưng vì lợi ích lớn lao cho chúng ta, nếu chúng ta tin » (Sermones, 185, 1).

« Nếu chúng ta tin ». Đó là sức mạnh của đức tin ! Thiên Chúa đã làm tất cả, Ngài đã thực hiện điều bất khả : Ngài đã trở thành xác phàm. Sức mạnh tình yêu toàn năng của Ngài đã thực hiện những gì vượt quá sự hiểu biết của con người : Đấng Vô Biên đã trở thành hài nhi, đã mang lấy nhân tính. Tuy nhiên, chính vị Thiên Chúa này không thể đi vào tâm hồn tôi nếu tôi không mở cửa cho Ngài. Porta fidei ! Cửa Đức Tin ! Chúng ta có thể khiếp sợ trước sự toàn năng ngược lại của chúng ta. Sức mạnh của con người khép kín trước Thiên Chúa có thể làm cho chúng ta sợ. Nhưng đây là thực tại xua đuổi tư tưởng u tối này, niềm hy vọng chiến thắng sự sợ hãi : chân lý đã mọc lên ! Thiên Chúa đã giáng sinh ! « Đất đã trổ sinh hoa trái » (Tv 67, 7). Vâng, có một mảnh đất tốt, một mảnh đất lành mạnh, tự do trước mọi sự ích kỷ và mọi sự khép kín.

Trên thế giới, có một mảnh đất mà Thiên Chúa đã chuẩn bị để đến cư ngụ giữa chúng ta. Một nơi cư ngụ cho sự hiện diện của Ngài trên thế giới. Mảnh đất này tồn tại, và ngày nay cũng thế, vào năm 2012, từ lòng đất này chân lý đã mọc lên ! Do đó, có niềm hy vọng trên thế giới, một niềm hy vọng đáng tin cậy, ngay cả trong những thời điểm và hoàn cảnh khó khăn nhất. Chân lý đã mọc lên, mang tình yêu, công lý và hòa bình.

Vâng, ước gì hòa bình mọc lên cho dân tộc Syria, đang bị tổn thương và chia rẽ sâu xa bởi một cuộc xung đột mà thậm chí không tha cho những con người vô phương tự vệ và tiêu diệt những nạn nhân vô tội. Một lần nữa tôi kêu gọi để ngừng lại việc đổ máu, để việc cứu trợ những người lưu vong và tỵ nạn được dễ dàng hơn và để, qua sự đối thoại, tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.

Ước gì hòa bình mọc lên trên mảnh đất mà Đấng Cứu Thế đã giáng sinh và xin Ngài ban cho dân tộc Do Thái và Palestin sự can đảm chấm dứt quá nhiều năm chiến tranh và chia rẽ, và kiên quyết thực hiện con đường đàm phán.

Nơi các nước Bắc Phi đang trải qua một sự chuyển tiếp sâu xa tìm kiếm một tương lai mới – cách riêng ở Ai-Cập, mảnh đất được Hài Nhi Giêsu yêu mế và chúc phúc -, ước gì các công dân cùng nhau xây dựng một xã hội dựa trên công lý, lòng tôn trọng sự tự do và phẩm giá của mỗi người.

Ước gì hòa bình mọc lên nơi Châu Á rộng lớn. Ước gì Hài Nhi Giêsu ân cần nhìn đến nhiều dân tộc đang sống nơi các mảnh đất này và, cách đặc biệt, những ai tin vào Ngài. Vả lại, ước gì Đức Vua Hòa Bình nhìn đến các vị tân lãnh đạo của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa vì trách vụ cao cả đang chờ đợi họ. Tôi cầu mong cho đất nước này làm nổi bật sự đóng góp của các tôn giáo, trong sự tôn trọng mỗi tôn giáo, để các tôn giáo có thể đóng góp vào việc xây dựng một xã hội liên đới, vì lợi ích của Dân tộc cao quý này và toàn thế giới.

Ước gì sự Giáng Sinh của Chúa Kitô tạo điều kiện cho hòa bình trở lại Mali và sự hòa hợp ở Nigiêria, nơi các cuộc tấn công khủng bố tàn bạo đang tiếp tục tiêu diệt các nạn nhận, cách riêng nơi các kitô hữu. Xin Đấng Cứu Thế cứu giúp và an ủi những người tỵ nạn của nước Cộng Hòa Dân Chủ Công-gô và ban bình an cho Kenya, nơi mà các cuộc tấn công tự sát đẫm máu đã chạm đến dân chúng và các nơi thờ phượng.

Xin Hài Nhi Giêsu chúc lành cho nhiều tín hữu đang cử hành mừng Ngài ở Châu Mỹ Latinh.

Xin Ngài gia tăng các nhân đức nhân bản và kitô hữu của họ, nâng đỡ tất cả những ai đang bị cưỡng ép di cư khỏi gia đình và mảnh đất của mình, củng cố các nhà cầm quyền trong sự dấn thân của họ vì sự phát triển và trong cuộc đấu tranh chống lại tội phạm.

Anh chị em thân mến ! Tình yêu và chân lý, công lý và hòa bình đã hội ngộ, đã hiện thân nơi con người giáng sinh ở Bêlem từ cùng lòng Đức Maria. Con người này là Con Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa đã xuất hiện trong lịch sử. Sự giáng sinh của Ngài là một mầm sống mới cho toàn thể nhân loại. Ước gì mỗi mảnh đất có thể trở thành một mảnh đất tốt đón nhận và làm mọc lên tình yêu, chân lý, công lý và hòa bình.

Chúc mọi người một lễ Giáng Sinh an lành!

Tiếp đến, đức Bênêđíctô XVI đã cầu chúc Giáng Sinh bằng 65 ngôn ngữ khác nhau (tiếng Việt ở phút 18).

Tý Linh chuyển ngữ từ bản tiếng Pháp

 


Văn Kiện Giáo Hội