SỨ ĐIỆP CỦA ĐHY MAURO PIACENZA, TỔNG TRƯỞNG BỘ GIÁO SĨ, GỞI CHO CÁC LINH MỤC NHÂN DỊP MÙA CHAY 2011

 

Anh em rất thân mến,

Thời gian ân sủng được ban cho chúng ta sống cùng nhau kêu gọi chúng ta đến một cuộc hoán cải mới, cũng như Ân huệ của chức tư tế thừa tác là luôn luôn mới mẻ: xuyên qua nó, Chúa Giêsu hiện diện trong cuộc đời của chúng ta, và xuyên qua đó, trong cuộc đời của tất cả mọi người.

Đối với chúng ta là những Linh mục, trước hết, hoán cải có nghĩa là điều chỉnh lại luôn hơn nữa cuộc sống chúng ta với việc giảng dạy; đến lượt chúng ta hằng ngày trao ban nó cho các tín hữu, bằng cách trở nên như thế “những đoạn Tin Mừng sống động”, mà mọi người có thể đọc và đón nhận.

Chắc chắn, nền tảng của một thái độ như thế là sự hoán cải trở về với căn tính của chúng ta: chúng ta phải hoán cải trở về với những gì chúng ta là! Căn tính mà chúng ta lãnh nhận qua bí tích, và chúng ta đã tiếp nhận trong nhân tính bị tổn thương của chúng ta, đòi hỏi một sự đồng hình đồng dạng dần dần tâm hồn chúng ta, tâm trí chúng ta, các thái độ của chúng ta, tất cả những gì chúng ta là, theo hình ảnh của Chúa Kitô Mục Tử Nhân Lành, hình ảnh đã được ghi khắc trong chúng ta cách bí tích.

Chúng ta phải bước vào trong các Mầu Nhiệm mà chúng ta cử hành, đặc biệt trong Thánh Thể, và để cho chúng khuôn đúc chúng ta; chính trong Thánh Thể mà Linh mục tái khám phá căn tính của mình! Chính trong việc cử hành các Mầu Nhiệm của Thiên Chúa mà ta có thể nhận thấy “như thế nào” là mục tử và “những gì phải làm”, để thực sự phục vụ anh em mình như thế.

Một thế giới xa rời Kitô giáo đòi hỏi một cuộc tân phúc âm hóa, nhưng một cuộc tân phúc âm hóa đòi hỏi những linh mục “mới”, chắc chắn không theo nghĩa nhiệt huyết hời hợt của mỗi thời trang chóng qua và phù du, nhưng theo nghĩa một tâm hồn được đổi mới sâu xa nhờ mỗi Thánh Lễ; được đổi mới theo thước đo của đức ái của Thánh Tâm Chúa Giêsu, Linh Mục và là Mục Tử Nhân Lành.

Đặc biệt cấp bách là việc hoán cải từ ồn ào đến thinh lặng, từ sự đứt hơi của chúng ta trong “việc làm” đến “ở lại” với Chúa Giêsu, bằng việc tham dự vào hữu thể của Ngài cách luôn ý thức hơn nữa. Mỗi hành động mục vụ phải luôn là một âm vang và là một biểu lộ ra những gì Linh mục là!

Chúng ta phải hoán cải trở về hiệp thông, bằng cách tái khám phá những gì nó thực sự là: hiệp thông với Thiên Chúa và với Giáo Hội, và, trong nó, với anh em. Sự hiệp thông giáo hội chủ yếu được nổi bật nhờ ý thức liên lỉ và sống động sống và loan báo cùng một Giáo Lý, cùng một Truyền Thống, cùng một lịch sử thánh thiện và, do đó, cùng một Giáo Hội. Chúng ta được kêu gọi sống Mùa Chay với một ý thức sâu xa về Giáo Hội, bằng cách tái khám phá vẻ đẹp ở giữa cuộc xuất hành của một dân, mà bao gồm tất cả hàng tư tế và mọi người của chúng ta: họ nhìn các mục tử của họ như là những khuôn mẫu quy chiếu chắc chắn, và họ chờ đợi từ các mục tử một chứng tá mới mẻ và sáng ngời.

Chúng ta phải hoán cải trở về tham dự hằng ngày vào Hy tế của Chúa Kitô trên thập giá. Cũng như Ngài đã tuyên bố và thực hiện cách hoàn hảo hy tế thay thế này, mà làm cho khả thể và hữu hiệu ơn cứu độ của chúng ta, thì cũng thế, mỗi linh mục, một Chúa Kitô khác, được kêu gọi theo bước chân của các vị đại thánh đích thân sống mầu nhiệm hy tế thay thế này để phục vụ anh em; điều đó đặc biệt được thực hiện trong việc cử hành trung thành Bí tích Hòa Giải, được tìm kiếm cho bản thân và cách quảng đại được đề nghị cho anh em, đồng thời với việc linh hướng, và trong hy lễ thường nhật của cuộc sống của mình để đền bù tội lỗi thế gian. Những linh mục mà sám hối cách bình tâm trước Thánh Thể, những linh mục mà có khả năng mang ánh sáng của sự khôn ngoan Tin Mừng và của Giáo Hội vào những hoàn cảnh đương đại, mà xem ra đang thách thức đức tin của chúng ta, trên thực tế trở thành những ngôn sứ đích thực, đến lượt mình, có khả năng đưa ra cho thế giới thách đố đích thực duy nhất: thách đố của Tin Mừng kêu gọi hoán cải.

Đôi khi sự nỗ lực là thực sự lớn lao, và chúng ta kinh nghiệm thực là ít ỏi, so với những nhu cầu của Giáo Hội. Nhưng, nếu chúng ta không hoán cải, thì chúng ta sẽ luôn luôn ít ỏi hơn, bởi vì chỉ một linh mục được canh tân, hoán cải, “mới”, mới trở nên dụng cụ xuyên qua đó Thánh Thần kêu gọi những linh mục mới.

Chúng ta phó dâng hành trình Mùa Chay này cho Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các Tông đồ, (và) khẩn cầu Lòng Thương Xót Chúa, để tâm hồn linh mục của chúng ta cũng trở nên “Nơi ẩn náu cho kẻ có tội” khi noi theo khuôn mẫu của Mẹ trên trời.

Lm. Võ Xuân Tiến chuyển ngữ theo bản tiếng Pháp on by Xuân Bích Việt Nam


Văn Kiện Giáo Hội