SỨ ĐIỆP LẦN THỨ 43 NGÀY CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI

CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG BÊNÊĐICTÔ XVI

 

“Những yếu đuối và giới hạn con người không gây trở ngại…”

 

(Đây là toàn văn sứ điệp của Đức Bênêđictô XVI cho Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi lần thứ 43, được cử hành vào ngày 7 tháng Năm tới.)

 

Ơn gọi trong Mầu Nhiệm Giáo Hội

 

Thưa Chư Huynh Đáng Kính trong hàng Giám Mục,

Anh Chị Em rất thân mến,

 

Cử hành Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi sắp tới cho tôi cơ hội mời gọi toàn thể Dân Chúa suy niệm về đề tài ơn gọi trong Mầu Nhiệm Giáo Hội. Thánh Tông Đồ Phaolô viết: “Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta… Người đã chọn chúng ta trong Người trước cả khi tạo thành vũ trụ… Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô” (Eph 1, 3 -5). Trước khi tạo thành thế giới, trước khi chúng ta hiện hữu, Cha trên trời đã chọn riêng chúng ta, kêu gọi chúng ta bước vào mối quan hệ cha con với Người, qua Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chịu chết cho chúng ta, Chúa Giêsu dẫn chúng ta vào mầu nhiệm tình yêu của Chúa Cha, một tình yêu bao bọc trọn vẹn Con của Người và được Người trao ban cho tất cả chúng ta. Như vậy, kết hiệp với Chúa Giêsu là Đầu, chúng ta hợp thành một thân thể duy nhất là Giáo Hội.

Sức nặng của hai ngàn năm lịch sử làm cho khó nắm bắt được tính mới mẻ của mầu nhiệm lạ lùng  về ơn nghĩa tử, là trọng tâm giáo huấn của Thánh Phaolô. Vị Tông Đồ nhắc nhở chúng ta, “Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta biết mầu nhiệm ý định của Người…, như một kế hoạch quy tụ mọi loài trong Đức Giêsu Kitô” (Ep 1, 9 - 10). Với niềm hăng hái, ngài viết tiếp: “ Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi kêu gọi theo như ý Người định” (Rm 8, 28 - 29).

Qủa thật ý niệm này thật lạ lùng: chúng ta được kêu gọi để sống như anh chị em của Chúa Giêsu, để cảm nghiệm rằng chúng ta là những người con của cùng một Cha. Đây là một ơn ban làm đảo lộn mọi ý tưởng và kế hoạch thuần túy con người. Việc tuyên xưng niềm tin đích thực mở rộng tâm trí chúng ta hướng về mầu nhiệm vô biên của Thiên Chúa, thấm nhập đời sống con người. Bởi vậy, phải nói gì về cám dỗ rất mạnh hôm nay cho rằng chúng ta cho mình tự đủ đến nỗi chúng ta tự đóng kín đối với kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa dành cho chúng ta? Chính tình yêu của Chúa Cha, được tỏ hiện trong con người Chúa Kitô, đặt ra cho chúng ta câu hỏi này.

Để đáp trả tiếng gọi của Thiên Chúa và bắt đầu cuộc hành trình thì không nhất thiết phải toàn thiện. Chúng ta đã biết người con phung phá khi ý thức về tội của mình đã bắt đầu hành trình quay trở lại để cảm nhận niềm vui được hoà giải với Cha. Những yếu đuối và giới hạn của con người không gây ra những trở ngại, chừng nào chúng giúp chúng ta ý thức hơn về điều này là, chúng ta cần nhờ ơn cứu độ của Chúa Kitô. Đây là cảm nghiệm của Thánh Phaolô, người đã thú nhận: “Tôi vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi để sức mạnh của Chúa Kitô ở mãi trong tôi” (2 Co 12, 9). Trong Giáo Hôi, Thân Thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, sức mạnh thiêng liêng của tình yêu biến đổi con tim của con ngừơi, giúp họ có thể thông đạt tình yêu Thiên Chúa cho các anh em mình. Trải qua các thế kỉ nhiều người nam nữ, khi được tình yêu Chúa biến đổi, đã hiến dâng chính đời sống của mình cho Nước Trời.

Đã xảy ra trên bờ biển Galilê ngày xưa, nhiều người đã để cho mình được Chúa Giêsu chinh phục: họ đang đi tìm sự chữa lành nơi thân xác hoặc tinh thần, và họ đã được sức mạnh ơn sủng của Người chạm tới. Những người khác đã được Người chọn riêng để trở thành tông đồ của Người. Chúng ta cũng thấy có những người khác, chẳng hạn như Maria Magđala và những phụ nữ khác đã tự nguyện đi theo Người chỉ do lòng kính mến. Cũng như môn đệ Gioan, họ đã tìm được một chỗ đặc biệt trong trái tim của Người. Những người nam nữ này, tiêu biểu cho những ơn gọi khác nhau vẫn luôn hiện diện trong lòng Giáo Hội, qua Chúa Giêsu, đã nhận ra mầu nhiệm tình yêu của Chúa Cha. Mẫu mực của một người được gọi để làm chứng một cách đặc biệt cho tình yêu của Thiên Chúa, đó là Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, Đấng  mà trong cuộc lữ hành đức tin của mình, luôn gắn bó trực tiếp với mầu nhiệm Nhập Thể và Cứu Chuộc.

Trong Chúa Kitô, Đầu Giáo Hội, Thân Thể của Người, mọi Kitô hữu làm nên “một giống nòi được tuyển chọn, một hàng linh mục vương giả, một dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kì công của Người”(1 P 2, 9). Giáo Hội là thánh thiện, cho dù những phần tử của Giáo Hội cần phải được thanh tẩy, để sự thánh thiện ấy, là ân huệ của Thiên Chúa có thể tỏa sáng trong họ với trọn vẹn vẻ rực rỡ của nó. Công Đồng Vatican II nhấn mạnh đến ơn gọi nên thánh phổ quát khi khẳng định: “Những người được Thiên Chúa kêu gọi bước theo Chúa Kitô không do bởi công sức riêng, nhưng theo ý định và ân phúc của Người. Họ được nên công chính trong Chúa Giêsu nhờ bí tích Thánh Tẩy trong đức tin, họ thật sự trở nên con cái Thiên Chúa và được thông phần vào bản tính của Người. Như vậy, họ thật sự trở nên thánh thiện” (LG, 40).

Trên cái khung nền của ơn gọi phổ quát đó, Chúa Kitô Linh Mục Tôi Cao, trong sự quan tâm đến Gíao Hội và qua mọi thế hệ, đã kêu gọi những kẻ chăm sóc dân Người; một cách đặc biệt, Người trao ban chức linh mục thừa tác cho những người nam để thi hành vai trò của người cha mà cội nguồn chính là tình phụ tử của Thiên Chúa (x. Ep 3, 14). Sứ mệnh của linh mục trong Giáo Hội không thể thay thế được. Bởi vậy, tuy có sự khan hiếm giáo sĩ trong một vài nơi thì không được nghi ngờ rằng Chúa Kitô vẫn tiếp tục khơi dậy những người, mà như các Tông Đồ, khi đã từ bỏ mọi công việc khác, thì hoàn toàn hiến thân cho việc cử hành các mầu nhiệm thánh, cho việc rao giảng Tin Mừng, và cho sứ vụ mục tử.

Trong tông huấn “Pastores Dabo Vobis”, vị Tiền Nhiệm đáng kính của tôi, Đức Gioan Phaolô II viết về vấn đề này: “Mối liên hệ của linh mục với Chúa Giêsu Kitô, và trong Người với Giáo Hội, được tìm thấy nơi chính con người linh mục nhờ việc xức dầu và thánh hiến, cũng như trong các hoạt động, nghĩa là trong sứ mệnh và sứ vụ linh mục. Đặc biệt, ‘thừa tác viên linh mục là người phục vụ Chúa Kitô hiện diện trong Giáo Hội như là mầu nhiệm, sự hiệp thông và sứ vụ. Nhờ được tham dự vào việc xức dầu và sứ mệnh của Chúa Kitô, linh mục có thể tiếp tục lời cầu nguyện, việc rao giảng, hiến tế và hoạt động cứu độ của Chúa Kitô trong Giáo Hội. Như vậy, linh mục là một người phục vụ Giáo Hội như mầu nhiệm bởi vì ngài hiện tại hóa các bí tích của Giáo Hội là dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh” (s. 16).

Ơn gọi đặc biệt khác vốn chiếm một vị trí danh dự trong Giáo Hội, đó là ơn gọi sống đời thánh hiến. Theo gương cô Maria làng Bêthania, người “đã ngồi dưới chân Chúa và lắng nghe lời dạy của Người” (Lc 10, 39) nhiều người nam nữ hiến thân trọn vẹn để theo Chúa Kitô. Mặc dù đóng góp nhiều hình thức phục vụ khác nhau trong lãnh vực giáo dục con người cũng như chăm sóc ngừơi nghèo, trong việc giảng dạy hoặc trợ giúp người đau yếu, họ không coi những hoạt động này như mục tiêu chính của cuộc đời họ, bởi vì, như Giáo Luật đã xác định rõ, “Bổn phận trước tiên và chính yếu của mọi tu sĩ là chiêm ngắm những điều thiêng liêng và chuyên cần kết hiệp với Chúa trong lời cầu nguyện” (GL 663 § 1).

Hơn nữa, trong tông huấn “Vita Consecrata” Đức Gioan Phaolô II ghi nhận: “Theo truyền thống của Giáo Hội, việc tuyên khấn của tu sĩ được coi như việc đào sâu đặc biệt, đem lại kết quả cho sự thánh hiến đã nhận được trong bí tích Thánh Tẩy, vì rằng đó là phương thế mà việc kết hợp mật thiết với Chúa Kitô đã bắt đầu trong bí tích Thánh Tẩy, sẽ phát triển trong ơn huệ được trở nên đồng hình đồng dạng trọn vẹn hơn, minh xác hơn và đích thực hơn với Người qua việc tuyên hứa những lơì khuyên Phúc Âm ” (s. 30).

Nhớ lại lời khuyên dạy của Chúa Giêsu: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít; vậy hãy xin Chủ mùa gặt sai thợ gặt lúa về” (Mt 9, 37), thì chúng ta nhận thức rõ nhu cầu lớn lao phải cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và  tu sĩ. Không ngạc nhiên lắm khi ở nơi đâu người ta nhiệt thành cầu nguyện thì ơn gọi phát triển. Sự thánh thiện của Giáo Hội tuỳ thuộc một cách chủ yếu vào việc kết hiệp với Chúa Kitô và mở rộng tâm hồn cho mầu nhiệm ân sủng hoạt động trong tâm hồn các Kitô hữu.

Do đó, tôi ứơc muốn mời gọi mọi tín hữu nuôi dưỡng mối liên hệ mật thiết với Chúa Kitô, Thầy dạy và Mục Tử đoàn dân của Người, hãy noi gương Mẹ Maria Đấng ghi nhớ những mầu nhiệm trong tâm khảm và hằng ân cần suy niệm (x. Lc 2, 19). Cùng với Mẹ là Đấng nắm giữ vị trí trọng yếu trong mầu nhiệm Giáo Hội, chúng ta cùng cầu nguyện:

 

Lạy Cha, xin khơi dậy nơi các Kitô hữu

nhiều ơn gọi thánh thiện cho chức linh mục, để duy trì đức tin sống động và lưu truyền việc tưởng niệm hồng phúc về Con Cha là Chúa Giêsu qua việc rao giảng lời Người và quản lí các Bí Tích, nhờ thế Cha tiếp tục canh tân các tín hữu của Cha.

Xin ban cho chúng con những thừa tác viên thánh thiện phục vụ bàn thờ của Cha,

đó là những người khôn ngoan và nhiệt thành lưu giữ Thánh Thể, bí tích hồng phúc cao cả của Chúa Kitô để cứu độ trần gian.

Xin thương gọi các thừa tác viên,

mà, thông qua bí tích Hoà Giải, sẽ ban phát niềm vui ơn tha thứ của Cha.

Lạy Cha, xin ban cho Giáo Hội biết vui mừng đón nhận những soi sáng của Thánh Thần Con Cha

và biết mau mắn đón nhận các lời giáo huấn của Người, xin cho Giáo Hội luôn chăm sóc ơn gọi làm linh mục thừa tác và ơn gọi sống đời thánh hiến.

Xin nâng đỡ các Giám mục, linh mục và phó tế, những tu sĩ nam nữ, và mọi người đã rửa tôi trong Chúa Kitô, để họ trung thành chu toàn sứ mệnh phục vụ Tin Mừng.

Chúng con cầu xin Cha nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, cầu cho chúng con.

 

 Từ Vatican, 5 tháng Ba, 2006

 

 BENEDICTUS PP. XVI

 (Linh mục Giuse Ngô Quang Trung chuyển ngữ)

 

Trở về Trang Mục Lục Giáo Hội
Trở Về Trang Nhà