LỜI NGỎ

 

“Loan báo Tin Mừng là ân huệ và ơn gọi đặc biệt của Hội Thánh, là chân tính sâu xa nhất của Hội Thánh, một Hội Thánh phát xuất từ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi” (Thư Mục Vụ năm 2003, số 2)

 

Trong ý hướng cùng đồng hành với Giáo Hội Việt Nam, Giáo phận Đàlạt đã chọn chủ đề Loan Báo Tin Mừng làm đề tài học hỏi và chia sẻ cho Khoá Thường Huấn Linh Mục năm 2003.

 

Tập sách này ghi lại những đề tài học hỏi của Khoá Thường Huấn. Các đề tài đi theo hai hướng chính : một đàng học hỏi những văn kiện của Huấn Quyền liên quan đến sứ mạng Loan Báo Tin Mừng, đàng khác nhìn lại và rút ra những bài học của các bậc tiền bối trên bước đường truyền giáo trong quá khứ của Giáo Hội Việt Nam và đặc biệt của Giáo phận Đàlạt.

 

Nét đặc thù làm nên Giáo phận Đàlạt là truyền giáo. Từ thập niên 20 của thế kỷ XX, Đức Cha Victor Quinton đã có ý định đem Tin mừng của Chúa đến cho các Bộ lạc Thượng ở vùng Cao nguyên Langbiang. Ý định này được thể hiện khi Chúa Quan phòng sắp đặt cho Đức Cha Isidore Dumortier, Đại diện Tông Tòa ở Saigon một vị tông đồ khởi sự công cuộc truyền giáo, đó là cha Jean Baptiste Cassaigne mà sau này là Giám mục Cassaigne. Rồi với thời gian, Chúa Thánh Thần đã mở ra những chân trời mới và mời gọi nhiều thế hệ thừa sai làm việc trong cánh đồng truyền giáo của Giáo Phận Đàlạt.

 

Như lời kinh Magnificat của Đức Trinh Nữ Maria, tập sách này muốn dâng lên Thiên Chúa lời ca ngợi và cảm tạ trước hồng ân của sứ mạng Loan Báo Tin Mừng và vì bao điều kỳ diệu Chúa làm trên vùng đất cao nguyên này.


Mục Lục | Trở Về Trang Nhà