MUC LUC
     THƯỜNG HUẤN LMGIÁO HỘI,

CĂN TÍNH VÀ SỨ MẠNG

(Tài liệu thường huấn linh mục Gp. Đàlạt 2009)

 

 

LỜI NGỎ

 

Giáo Hội tại Việt Nam đang hướng về Năm Thánh 2010, mừng kỷ niệm 350 năm ngày thiết lập hai Giáo phận Tông tòa Đàng Ngoài và Đàng Trong (1659-2009), mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập Hàng Giáo Phẩm tại Việt Nam (1960-2010). Riêng, đối với Giáo phận Đàlạt thì đây cũng là dịp Kim Khánh mừng 50 năm thiết lập.

Đây là thời gian của ân sủng, thời gian qua đó Thiên Chúa muốn làm bừng dậy cuộc canh tân Giáo Hội của Ngài tại Việt Nam. Đây cũng là khởi điểm mới mà Giáo Hội tại Việt Nam muốn loan báo “tình yêu của Chúa Cha, ân sủng của Chúa Giêsu Kitô và sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần” cho con người hôm nay trên quê hương thân yêu này.

Thời điểm ân sủng của Năm Thánh dường như đang thúc bách mọi thành phần trong Giáo Hội phải nỗ lực canh tân chính mình bằng nếp sống thánh thiện đậm nhiệt tình loan báo Tin Mừng.

Trong hướng nhìn của Năm Thánh 2010 và cũng là năm Linh Mục, Linh mục đoàn Giáo phận Đàlạt muốn cùng hòa nhịp với Giáo Hội tại Việt Nam suy gẫm về chính mình, về thực tại của Giáo Hội, về chặng đường lịch sử của Giáo Hội tại Việt Nam, về những gì Giáo Hội tại Việt Nam có thể cống hiến cho con người Việt Nam hôm nay. Đồng thời, đây cũng là dịp để anh em linh mục nhìn lại căn tính hiệp thông của mình để xây dựng một Giáo Hội như gia đình của Thiên Chúa.

Tập sách này tựa như Bài ca cảm tạ (Tv 136) mà Linh mục đoàn Giáo phận muốn dâng lên Thiên Chúa trong năm Hồng Phúc này. Ước mong tập sách này khi được trao đến người đọc sẽ khơi dậy một ước muốn làm sáng tỏ lên khuôn mặt của Chúa Kitô nơi Giáo Hội của Ngài.

 

 

MỤC LỤC

 

·         Giáo huấn về Hội Thánh trong các thư Phaolô

·         Giáo Hội, mầu nhiệm hiệp thông

·         Giáo Hội sau Công đồng Vatican II

·         Chủ nghĩa tương đối và tình yêu mục tử

·         Con đường lịch sử của Giáo Hội Việt Nam

·         Linh mục, con người của hiệp thông

·         Cử hành Thánh Thể và đời sống thánh của Lm

·         Giáo Hội của các Tông Đồ

 

Phụ Lục