THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GỞI CHO CÁC CHỦ TỊCH CỦA CÁC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC, CÁC BỀ TRÊN CÁC DÒNG ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN VÀ CÁC HỘI ĐỜI SỐNG TÔNG ĐỒ LIÊN QUAN ĐẾN ỦY BAN TÒA THÁNH BẢO VỆ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

(xuanbichvietnam.net) Tháng Hai 6th, 2015.

Tháng Ba vừa rồi tôi đã thành lập Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên, vốn đã được loan báo vào tháng Mười Hai năm 2013, với mục đích đưa ra những đề nghị và những sáng kiến có ý nghĩa để  cải thiện các quy luật và  thủ tục bảo vệ trẻ em và những người lớn tuổi dễ bị tổn thương. Lúc đó tôi đã chỉ định cho Ủy ban một số người có phẩm  chất tốt, được biết đến vì công việc của họ trong lãnh vực này.

Trong cuộc gặp gỡ với những người đã từng bị các linh mục lạm dụng tình dục vào tháng Bảy, tôi thật cảm động sâu sắc bởi  chứng tá của họ về nỗi đau khổ sâu xa và sức mạnh của lòng tin của họ. Kinh nghiệm này đã tái khẳng định xác tín của tôi rằng phải làm tất cả có thể để giải phóng Giáo Hội khỏi mối tai họa lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và mở ra con đường hòa giải và chữa lành cho những người đã bị lạm dụng.

Vì lý do này, tháng Mười Hai vừa qua tôi đã bổ sung  thêm vào Ủy ban những thành viên mới, để đại diện các Giáo Hội địa phương trên khắp thế giới. Chỉ trong ít ngày nữa, lần đầu tiên tất cả các thành viên sẽ gặp nhau tại Rôma.

Dưới ánh sáng những điều được kể  trên, tôi tin rằng Ủy ban có thể là một phương tiện mới, quan trọng và hữu hiệu để giúp tôi khích lệ và xúc tiến cam kết của Giáo Hội ở mọi cấp độ – các Hội đồng Giám mục, các Giáo phận, các Dòng tu và Hội đời sống tông đồ, và những cấp độ khác – có bất kỳ những bước nào cần thiết để đảm bảo việc bảo vệ các trẻ vị thành niên và những người lớn tuổi dễ bị tổn thương, và đáp ứng những nhu cầu của họ cách công bằng và thương  xót.

Các gia đình cần biết rằng Giáo Hội đang nỗ lực bảo vệ con cái của họ. Họ cũng nên biết rằng họ có quyền hướng về Giáo Hội với đầy lòng tin tưởng, vì Giáo Hội là một ngôi nhà an toàn và bảo đảm. Do đó, ưu tiên không được cho bất kỳ loại quan tâm nào khác, bất kỳ bản chất của nó là gì, như ước muốn tránh tiếng xấu, vì tuyệt đối không có chỗ trong thừa tác vụ cho những ai lạm dụng trẻ vị thành niên.

Mọi nỗ lực cũng phải được thực hiện để đảm bảo rằng những điều khoản của Thư luân lưu của Bộ Giáo Lý Đức Tin ngày 3/5/2011 cần được thực thi cách đầy đủ. Văn kiện này ra đời để trợ giúp cho các Hội đồng Giám mục trong việc vạch ra những đường lối chỉ đạo để xử lý những trường hợp các giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Cũng vậy, điều quan trọng là các Hội đồng Giám mục thiết lập một cách thức thực tiễn để theo định kỳ xem lại những quy tắc của mình và chứng thực rằng chúng đang được tuân giữ.

Trách nhiệm của các Giám mục giáo phận và các Bề trên thượng cấp là xác định rằng sự an toàn của các trẻ vị thành niên và những người lớn tuổi dễ bị tổn thương được đảm bảo nơi các giáo xứ và những thể chế khác của Giáo Hội. Như là một sự biểu lộ bổn phận của Giáo Hội để diễn tả sự trắc ẩn của Chúa Giêsu đối với những người đã bị làm dụng và hướng đến gia đình của họ, các Giáo phận, các Dòng tu và các Hội đời sống thánh hiến khác nhau được đòi hỏi xác định những chương trình chăm sóc mục vụ vốn bao hàm những điều khoản cho việc trợ giúp tâm lý và săn sóc tinh thần. Các mục tử và những người đặc trách các cộng đồng tôn giáo cần sẵn sàng gặp gỡ các nạn nhân và những người thân yêu của họ; những cuộc gặp gỡ như thế là những cơ hội quý giá để lắng nghe những người đã chịu đau khổ nhiều và để xin họ tha thứ.

Vì tất cả những lý do này, bây giờ tôi xin sự cộng tác chặt chẽ và trọn vẹn của quý anh chị em với Ủy ban Bảo vệ Trẻ vị thành niên. Công việc mà tôi đã giao phó cho họ bào hàm việc cung cấp sự giúp đỡ cho quý anh chị em và các Hội đồng của an hem xuyên qua một sự trao đổi những thực hành tốt nhất và những chương trình giáo dục, huấn luyện, và khai triển những câu trả lời thích đáng cho việc lạm dụng tình dục.

Xin Chúa Giêsu làm cho mỗi người chúng ta, với tư  cách là những thừa tác viên của Giáo Hội, thấm nhuần cùng một tình yêu và lòng yêu mến đối với những người bé nhỏ vốn biển hiện sự hiện diện của Ngài ở giữa chúng ta, và, đến lượt mình, đòi hỏi chúng ta một trách nhiệm đặc biệt vì hạnh phúc của các trẻ em và những người lớn tuổi dễ bị tổn thương. Xin Đức Maria rất thánh, Mẹ dịu hiền và nhân từ, giúp chúng ta thực thi, cách quảng đại và triệt để, bổn phận khiêm tốn nhìn nhận và sửa chữa những bất công quá khứ và luôn mãi trung thành trong việc bảo vệ những người gẫn gũi trái tim của Chúa Giêsu nhất.

Vatican, ngày 2 tháng Hai năm 2015

Ngày lễ Dâng Chúa vào Đền Thờ

PHANXICÔ

——

Tý Linh chuyển ngữ theo  bản Anh ngữ

 


Văn Kiện Giáo Hội