THƯ ĐỨC THÁNH CHA BAN ÂN XÁ DỊP NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

(xuanbichvietnam.net) Tháng Chín 2nd, 2015.

Kính gởi người anh em đáng kính của tôi, Đức cha Rino Fisichella, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cổ võ việc tân Phúc Âm hóa

Năm Thánh ngoại thường Lòng Thương Xót sắp đến cho phép tôi tập trung vào một số điểm mà tôi cho là quan trọng cần phải can thiệp để cho việc cử hành Năm Thánh trở nên một thời điểm gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tất cả các tín hữu.

Quả thế, tôi ước mong Năm Thánh là một kinh nghiệm sống động về sự gần gũi của Chúa Cha, hầu như cho phép chạm đến sự âu yếm của Ngài, để đức tin của mỗi tín hữu được củng cố và do đó chứng tá trở nên luôn luôn hữu hiệu hơn.

Trước tiên, tôi nghĩ đến tất cả các tín hữu mà, trong mỗi giáo phận hay như là những khách hành hương đến Rôma, sẽ sống ân sủng của Năm Thánh. Tôi ước mong, đối với mỗi người, việc ân xá trong Năm Thánh là một kinh nghiệm đích thực về lòng thương xót của Thiên Chúa, vốn đến gặp gỡ mọi người với khuôn mặt của Chúa Cha, Đấng đón tiếp và tha thứ, hoàn toàn quên đi tội lỗi đã phạm. Để sống và lãnh nhận ân xá, các tín hữu được mời gọi thực hiện một cuộc hành hương ngắn đến Thánh Môn, được mở tại mỗi nhà thờ Chánh Tòa hay tại các nhà thờ được thiết lập bởi Giám mục giáo phận, cũng như tại bốn vương cung thánh đường của Đức Giáo Hoàng ở Rôma, như là dấu ước muốn hoán cải thực sự sâu xa. Cũng thế, tôi quyết định rằng ta có thể lãnh nhận ân xá tại các đền thánh nơi mà Cánh Cửa Lòng Thương Xót được mở và tại các nhà thờ mà truyền thống xác định như là những nơi ân xá. Điều quan trọng là thời điểm này được nối kết, trước hết, với Bí tích Hòa Giải và với việc cử hành Thánh Thể bằng một suy tư về lòng thương xót. Cũng cần thiết việc đi kèm với những cử hành này bằng việc tuyên xưng đức tin và cầu nguyện cho tôi và theo những ý hướng mà tôi mang trong tâm hồn vì lợi ích của Giáo Hội và toàn thế giới.

Vả lại, tôi nghĩ đến những ai mà, vì những lý do khác nhau, sẽ không có khả năng đi đến Thánh Môn, trước tiên là các bệnh nhân và những người cao niên và neo đơn, mà hoàn cảnh của họ thường ngăn trở họ ra khỏi nhà. Đối với những người này, sẽ là một sự trợ giúp to lớn để sống bệnh tật và đau khổ của mình như là kinh nghiệm về sự gần gũi với Chúa, Đấng mà, trong mầu nhiệm thương khó, chết và phục sinh của mình, đã chỉ ra con đường chính yếu để mang lại ý nghĩa cho sự đau đớn và sự hiu quạnh. Sống thời điểm thử thách này với đức tin và niềm vui tươi hy vọng, bằng việc rước lễ hay tham dự Thánh lễ và kinh nguyện cộng đoàn, cũng xuyên qua các phương tiện truyền thông khác nhau, đối với họ sẽ là cách thức lãnh nhận ân xá Năm Thánh. Tôi cũng nghĩ đến các tù nhân đang cảm nghiệm sự hạn chế tự do của mình. Năm Thánh đã luôn tạo nên cơ hội đại ân xá, nhắm chạm đến nhiều người mà, dù đáng bị trừng phạt, nhưng đã ý thức được sự bất công mà họ đã phạm, và thành thật ước muốn một lần nữa hội nhập vào xã hội bằng việc mang lại đóng góp lương thiện của mình. Ước gì lòng thương xót của Chúa Cha, Đấng mong muốn gần gũi những ai cần đến ơn tha thứ của Ngài nhất, đạt tới cách cụ thể tất cả những người này. Tại các nhà nguyện trong các nhà tù, họ sẽ có thể lãnh nhận ân xá, mỗi lần họ băng qua cánh cửa xà-lim của họ, đồng thời nghĩ đến và cầu nguyện với Chúa Cha, thì cử chỉ này đối với họ có nghĩa là băng qua Thánh Môn, vì lòng thương xót của Thiên Chúa, vốn có thể biến đổi các tâm hồn, cũng có thể biến đổi nơi giam cầm thành kinh nghiệm tự do.

Trong thời gian Năm Thánh này, tôi đã yêu cầu Giáo Hội tái mở kho tàng phong phú được chứa đựng nơi những việc làm thương xót về mặt thể lý và tinh thần. Quả thế, kinh nghiệm về lòng thương xót trở nên hữu hình nơi chứng tá của những dấu chỉ cụ thể như chính Chúa Giêsu đã dạy. Mỗi lần một tín hữu nào đích thân sống một hay nhiều việc làm này, người ấy chắc chắn sẽ lãnh nhận ân xá Năm Thánh. Từ đó việc dấn thân sống lòng thương xót để lãnh nhận ơn tha thứ đầy đủ và trọn vẹn nhờ sức mạnh của tình yêu của Chúa Cha không loại trừ ai. Do đó, nó hệ tại một ân xá Năm Thánh tròn đầy, hoa trái của chính biến cố vốn được cử hành và được sống trong đức tin, đức cậy và đức mến.

Sau cùng, ân xá Năm Thánh cũng có thể được lãnh nhận cho những người đã qua đời. Chúng ta liên kết với họ bằng chứng tá đức tin và đức mến mà họ đã để lại cho chúng ta. Cũng như chúng ta nhớ đến họ trong cử hành Thánh lễ, thì cũng thế, chúng ta có thể cầu nguyện cho họ, trong mầu nhiệm các Thánh thông công, để khuôn mặt thương xót của Chúa Cha giải thoát họ khỏi mọi vết nhơ tội lỗi và có thể đón tiếp họ trong vòng tay của Ngài, trong hạnh phúc không bao giờ ngưng.

Một trong những vấn đề nghiêm trọng của thời đại chúng ta chắc chắn là sự thay đổi mối tương quan với sự sống. Một não trạng rất phổ biến từ nay đã làm mất đi sự nhạy cảm thích đáng cá nhân và xã hội đối với việc đón nhận một sự sống mới. Bi kịch phá thai được sống bởi một số người bằng một ý thức giả tạo, mà dường như không ý thức đến sự dữ rất nghiêm trọng mà một hành vi như thế chứa đựng. Trái lại, nhiều người khác cho dầu sống thời điểm này như một thất bại, cho rằng không có những con đường khác phải trải qua. Cách riêng, tôi nghĩ đến tất cả các phụ nữ đã nại đến việc phá thai. Tôi biết rõ những điều kiện đã dẫn họ đến quyết định này. Tôi biết rằng đó là một bi kịch hiện sinh và luân lý. Tôi đã gặp nhiều phụ nữ đã mang trong tâm hồn mình vết thương của sự chọn lựa khó khăn và đau đớn này. Những gì đã xảy ra là sự bất công sâu xa ; tuy nhiên, chỉ việc hiểu nó trong sự thật về nó mới có thể cho phép không đánh mất đi niềm hy vọng. Sự tha thứ của Thiên Chúa cho bất kỳ ai đã hoán cải là không thể bị phủ nhận, cách riêng khi với một tấm lòng chân thành, người này đến với Bí tích Hòa Giải để lãnh nhận sự giao hòa với Chúa Cha. Cũng vì lý do này mà tôi đã quyết định, ngoại trừ không có gì ngăn trở, ban cho tất cả các linh mục, trong Năm Thánh, năng quyền xá giải tội phá thai cho tất cả những ai đã gây nên nó và, vì tâm hồn hoán cải, đến xin ơn tha thứ. Các linh mục hãy chuẩn bị cho nhiệm vụ quan trọng này bằng việc biết nối kết những lời đón tiếp đích thực với một suy tư giúp hiểu tội lỗi đã phạm, và chỉ ra một lộ trình hoán cải đích thực để có thể lãnh nhận ơn tha thứ đích thực và quảng đại của Chúa Cha, Đấng làm mới tất cả nhờ sự hiện diện của Ngài.

Một xem xét sau cùng liên quan đến các tín hữu mà, vì những lý do khác nhau, mong muốn lui tới các nhà thờ mà việc cử hành thần vụ được cử hành bởi các linh mục của Huynh đoàn Thánh Piô X. Năm Thánh Lòng Thương Xót này không loại trừ ai. Một số anh em Giám mục đã cho tôi biết, trong nhiều dịp khác nhau, về đức tin chân thành của họ và việc thực hành bí tích, tuy nhiên gắn liền với khó khăn sống một hoàn cảnh mục vụ khó khăn. Tôi hy vọng rằng trong tương lai gần, chúng ta sẽ có thể tìm ra những giải pháp để tìm lại được sự hiệp thông trọn vẹn với các linh mục và các bề trên của Huynh Đoàn. Trong thời gian này, được đánh động bởi đòi hỏi đáp lại thiện ích của các anh em này, theo phán quyết của tôi, tôi quy định rằng những ai mà, trong suốt Năm Thánh Lòng Thương Xót, đến với các linh mục của Huynh Đoàn Piô X để cử hành Bí tích Hòa Giải, sẽ lãnh nhận việc xá giải các tội lỗi của họ cách hữu hiệu và hợp pháp.

Phó thác cho sự cầu bầu của Mẹ của Lòng Thương Xót, tôi phó thác cho Mẹ việc chuẩn bị Năm Thánh ngoại thường này.

Vatican, ngày 1 tháng 9 năm 2015

Phanxicô

Tý Linh chuyển ngữ (theo bản tiếng Pháp)

 


Văn Kiện Giáo Hội