Bài Thương Khó Theo Thánh Matthêu

(dongten.net) - 22/03/2014

1. Nhn xét m đu.

1/ Trong Phng V Tun Thánh hin nay, ngày chúa nht L Lá, chúng ta đc Bài Thương Khó theo Thánh Matthêu (năm A); thánh Mac-cô (năm B); thánh Luca (năm C). Ngày Th Sáu Tun Thánh thì năm nào cũng đc Bài Thương Khó theo Thánh Gioan.

Cũng là mt phn trong các sách Tin Mng, nhưng người đc không công b theo công thc hàng ngày: “Tin Mng Chúa Giêsu Kitô…”, cũng không chào chúc : “Chúa cùng anh ch em”, mà xướng : “Cuc Thương Khó Đc Giêsu Kitô theo thánh…” Công thc phng v này nhiu khi làm chúng ta quên rng Cuc Thương Khó cũng là Tin Mng, và cùng vi Tin Mng Chúa Phc sinh làm thành ct lõi ca Tin Mng Chúa Giêsu Kitô.

2/ Li rao ging đu tiên ca các Tông Đ là công b mu nhim Chúa Giêsu chết và phc sinh. Trong các sách Tin Mng, Chúa Giêsu loan báo cái chết và s phc sinh ca Chúa như hai thì ca mt biến c duy nht mà chúng ta gi là “mu nhim Vượt Qua”, Chúa Giêsu vượt qua cái chết đ vào cõi sng và dt chúng ta theo. Thi Trung C, người ta thường v Chúa Giêsu Phc Sinh bước ra khi m, mt tay dt ông Adong, mt tay dt bà Evà; hoc mt tay cm thánh giá, mt tay dt ông Adong.

3/ Điu này giúp hiu ti sao các sách Tin Mng k v cái chết ca Chúa Giêsu vi nhiu chi tiết din t nhng đau đn, nhc nhã nhưng không cay đng, gin d, oán hn, trái li rt đim tĩnh, tế nh và tinh vi nêu lên nhng nét mà nhng người xét x, hành h, s nhc Chúa Giêsu tưởng mình thng thế, nhưng li vô tình làm theo nhng gì đã được báo trước trong Kinh Thánh. Chính yếu thp như li Thánh Kinh” này giúp ta nhìn ra ý nghĩa tht ca cái chết và s phc sinh ca Chúa Giêsu.

4/ Trong các sách Tin Mng, trình thut Cuc Thương Khó và Phc Sinh ca Chúa Giêsu nm cui sách, nhưng trong quá trình loan báo Tin Mng thì đây là đim khi đu. Nhng người nghe li công b Tin Mng và tin nhn Đc Giêsu Nadarét là Đng Kitô, là Con Thiên Chúa thì thng hi và chu phép Ra. H hp vi các môn đ thành cng đoàn tín hu đu tiên “chuyên cn nghe các Tông Đ ging dy, luôn luôn hip thông vi nhau, siêng năng tham d l b bánh,  và  cu nguyn không ngng” (Cv 2,42). giai đon “ging dy” này các Tông Đ mi đưa người tín hu ngược dòng, tìm hiu nhng li giáo hun và nhng vic Chúa Giêsu đã làm trước đó, dưới ánh sáng ca biến c chết và Phc sinh là biến c làm cho người ta nhn ra Chúa Giêsu là Đng Kitô, là Con Thiên Chúa, là Đng Cu Đ trn gian. Sách Tin Mng thu tp các yếu t đã khai trin trong quá trình ging dy này và trình bày “mch lc” (x. Lc 1,1-4), nghĩa là giúp cho người đc thy được cuc sng, hành đng và li rao ging ca Chúa và cuc Thương Khó cùng s phc sinh ca Chúa ăn khp vi nhau như thế nào.

5/ Vì thế trình thut Cuc Thương Khó và Phc sinh trong mi sách Tin Mng cũng có nhng tính cách riêng và phi đc trong mch văn ca mi sách Tin Mng mi hiu được; lý do là mi sách Tin Mng có môt cách nhìn riêng v Chúa Giêsu, cách nhìn này chi phi s la chn tư liu, th t và cách thc trình bày, ăn khp vi nhau t đu đến cui. Điu rt quan trng là đng “xào chung” bn bài Thương Khó vi nhau hay bài Thương Khó trong sách Tin Mng này vi các yếu t trong toàn b sách Tin Mng khác, vì s t gây nhng thc mc khó khăn. Xin minh ha bng mt thí d : trong sách Tin Mng Mt 5,39 và Lc 6,29, Chúa Giêsu bo: “Ai v anh má bên này thì hãy giơ c má bên kia na!”, nhưng trong sách Tin Mng Gioan 18,22-23, khi tên thuc h ca Thượng Tế v vào mt Chúa đ  trn áp thì Chúa không đưa má bên kia mà li hi anh ta: “Nếu tôi nói sai, anh chng minh xem sai ch nào; còn nếu tôi nói phi, sao anh li đánh tôi”. Nếu xào chung thì hóa ra Chúa không thc hành li Chúa dy môn đ à? Trong Mt và Lc, Chúa dy v thái đ không tr thù và hóa gii bo lc: sut cuc Thương Khó Chúa im lng chp nhn mi s hành h s nhc, “đ li tm gương cho chúng ta” như thánh Phêrô nói (x. I Pr 3,21-23);  còn trong TM Gioan, Chúa Giêsu  phi  “làm chng cho s tht” nên Chúa không cho phép ai dùng bo lc trn áp s tht.

2. Nhng yếu t giúp hiu bài Thương Khó theo thánh Matthêu.

1/ “Ông phi đt tên cho con tr là Giêsu, vì chính Người s cu dân Người khi ti li ca h

2/ “Em-ma-nu-en, Chúa cùng chúng ta

3/ “Người đã mang ly các tt nguyn ca ta và gánh ly các bnh hon ca ta” (8,17).

4/ “Người đưa công lý đến toàn thng và muôn dân đt nim hy vng nơi danh Người”  (12,17-21).

5/ “Khi Đc Giêsu ging dy tt c nhng điu y xong…”

6/ “Đây là máu Thy, Máu Giao ước, đ ra cho muôn người được tha ti

7/ Ba ln Chúa Giêsu báo trước.

Như đã nói trên, quá trình khai trin s hiu biết v mu nhim Chúa Giêsu Kitô đi t mu nhim Kh Nn – Phc sinh ngược lên, nhưng khi viết sách Phúc Âm thì li đi xuôi t đu cuc sng ca Chúa Giêsu.

1-2/ Giêsu – Em-ma-nu-en: Truyn thng rao ging Tin Mng trong đó sách Tin Mng Matthêu được viết ra, đã ngược lên ti thi thơ u ca Chúa Giêsu, cho thy Tin Mng ơn cu đ không ch bt đu t lúc Chúa Giêsu chu phép ra (x. Cv 1,21-22), nhưng ngay t khi thành thai trong lòng Đc M Đng Trinh Maria (Tin Mng thi thơ u), Người đã là Đng Kitô, “Đng Cu dân mình hi ti li ca h”. Tin Mng thi thơ u theo thánhMatthêu cho thy toàn th mu nhim Chúa Giêsu là s thc hin li Thiên Chúa ha cho t ph Ap-ra-ham và Đavit. Chúa Giêsu va là đim ti ca li ha ban dòng dõi theo huyết nhc, va là khi đu mi đ li ha được thc hin qua mt dòng dõi mi, không phi do huyết nhc nhưng do Thánh Thn. Khi sinh làm người, Chúa Giêsu đã là “Thiên Chúa cùng chúng ta” đ thiết lp Giao Ước Mi, nhưng khi đã chết và phc sinh đ nhn mi quyn trên tri dưới đt, thì Chúa là “Thiên Chúa cùng chúng ta mi ngày cho đến tn thế” và muôn dân được vào trong Giao Ước bng Máu ca Chúa, nh chu phép ra và tuân gi mi điu Chúa truyn dy.

3/ Người tôi t đau kh: Chết và phc sinh là cách Chúa cu dân mình khi ti li ca h. Ti sao li như vy? Sách Tin Mng Mt dn chúng ta vào mu nhim này bng cách vch cho thy đó là kế hoch ca Thiên Chúa đã được các ngôn s loan báo. Ngay sau bài ging trên núi (công b Lut ca Giao Ước Mi, chúng ta s tr li đim này), Chúa Giêsu bt đu cha lành bnh tt, vn được coi là hu qu ca ti li, Mt lý gii bng cách cho thy đó là ng nghim li loan báo v người tôi t đau kh trong sách Isaia 53,4: “Người đã mang ly các bnh hon tt nguyn ca ta”.

Bài ca “người tôi t đau kh” (Is 52,13 – 53,12) được c bn sách tin Mng vn dng đ gii nghĩa cái chết và s  phc sinh ca Chúa, mi sách vn dng mt cách khác nhau; Mt trích dn rõ ràng đây đ cho thy rng khi cha lành bnh tt thì không phi Chúa xua tr nó, nhưng là mang ly vào thân mình. Mc theo phong cách khác trong ngh thut k chuyn, không trích dn, nhưng k rng sau khi đưa tay chm vào người phong cùi đ cho người y được lành thì Chúa Giêsu không th công khai vào thành nào được mà li nơi hoang vng (thế ch người phong cùi!) (Mc 1,45 à Is 53,3). Bài ca này còn cha nhiu yếu t khác s được ng nghim trong mu nhim Chúa Giêsu chết và Phc Sinh. Lc dùng như mt sơ đ đ viết trình thut cuc Thương Khó.

4/ Người tôi t hin lành: Sau bài ging v cung cách và s phn ca ngươi được sai đi loan báo Tin Mng (Mt 10), trong đó Chúa Giêsu đã nói đến s bách hi và điu kin đ làm môn đ, Mt tiếp tc k vic Chúa Giêsu đi rao ging, cha lành và khi b chng đi thì Chúa lánh đi và cm người ta không được tiết l Người là ai. Đ lý gii thái đ này ca Chúa, Mt 12,16-21 trưng dn bài ca th nht v người tôi t ca Thiên Chúa trongIs 42,1-7. Hin lành, khiêm nhượng, thinh lng là cung cách ca người tôi tkhông yếu hèn, không chu phc cho đến khi thiết lp công lý trên đa cu”. Chúa Giêsu mi gi “Hãy mang ly ách ca tôi và hãy hc vi tôi, vì tôi có lòng hin hu và khiêm nhường. Tâm hn anh em s được ngh ngơi bi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, gánh tôi nh nhàng” (Mt 11,29-30). Cung cách hin lành, khiêm nhường và thinh lng s th hin tuyt vi trong cuc Thương Khó, qua đó Chúa Giêsu s thc hin s mng Thiên Chúa trao như được din t trong bài ca: “Ta đã gi ngươi vì mun làm sáng t Đc Công Chính ca Ta. Ta đã nm tay ngươi, gi gìn ngươi và đt làm giao ước vi dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn nước, đ m mt cho nhng ai mù lòa, đưa ra khi tù nhng người b giam gi, dn ra khi ngc nhng k ngi trong chn ti tăm” (Is 42,6-7). Mt s cho thy khi chết là lúc Chúa Giêsu đi vào phá ngc tù ca cõi chết mà đưa nhng người b giam gi trong đó ra khi tù.

5-6/ Tin Mng thi thơ u ca Mt đã có nhiu ám ch, so sánh vi chuyn Môsê và dân It-ra-en trong sách Xut Hành. Cu trúc phn thân ca sách Mt gom li ging dy ca Chúa Giêsu thành 5 bài ging, khiến chúng ta không th không nghĩ ti Ngũ Thư (5 cun sách đu ca Cu Ước) được coi là Lut Giao Ước do Môsê ghi chép. Bài ging đu tiên là bài ging trên núi, trong đó Mt trình bày Chúa Giêsu như là “Thiên Chúa cùng chúng ta” đ m ming dy d chúng ta: “Thy đám đông dân chúng, Đc Giêsu lên núi. Người ngi xung, các môn đ đến gn bên. Người m ming dy h rng…” (bn dch CGKPV 1999 – đáng tiếc là ln tái bn năm 2008, nhóm “CGKPV” đã b cách dch này vn theo sát bn Hy Lp, làm mt đi mt khía cnh quan trng ca s tương phn vi cnh trên núi Xinai như thy sau đây). 

Quang cnh và cách Thiên Chúa nói trong sách Xut Hành 19-20 tht là khác:

Ông Môsê đưa dân ra khi tri đ nghênh đón Thiên Chúa; h đng dưới chân núi. C núi Xinai nghi ngút khói, vì Đc Chúa ng trong đám la mà xung; khói bc lên như khói lò la và c núi rung chuyn mnh… Ông Môsê nói và Thiên Chúa tr li trong tiếng sm” (Xh 19,17-18).  

Kết qu là: “Khi nghe tiếng sm sét, tiếng tù và, khi thy ánh la và núi bc khói, toàn dân s hãi run ry và đng xa xa. H nói vi ông Môsê: “Xin chính ông nói vi chúng tôi, chúng tôi mi dám nghe; nhưng xin Thiên Chúa đng nói vi chúng tôi, ko chúng tôi chết mt” (Xh 20,18-19).

Li truyn dy ca Chúa Giêsu là Lut ca Giáo Ước Mi. Trong bài ging này Chúa Giêsu không bãi b lut Môsê nhưng làm cho nó nên trn vn.  Lut Giao Ước Mi được ghi trong lòng, trong tim nên phi tuân gi tn đáy lòng, phi thc hành vi c tm lòng ch không phi ch b ngoài (x. Gr 31,33-34 và Ed 36,25-27).

Mi bài ging đu kết thúc vi mt câu chuyn tiếp ging nhau:

khi Đc Giêsu ging dy nhng điu y xong, đám đông dân chúng sng st” (7,26);

khi Đc Giêsu ra ch th cho mười hai môn đ xong, Người ri ch đó” (11,1);

khi Đc Giêsu k các d ngôn y xong, Người đi khi nơi đó” (13,53); 

khi Đc Giêsu ging dy nhng điu y xong, Người ri khi min Galilê” (19,1);

khi Đc Giêsu ging dy TT C nhng điu y xong, Người bo các môn đ ca Người rng: “Anh em biết còn hai ngày na là  đến l Vượt Qua, và Con Người sp b np đ chu đóng đinh vào thp giá” (26,1).

Sau bài ging trên núi, câu chuyn tiếp nêu phn ng ca dân chúng, cu trúc tương t trong sách Xut Hành, nhưng ni dung khác hn:  “Khi nghe tiếng sm sét, tiếng tù và, khi thy ánh la và núi bc khói, toàn dân s hãi run ry và đng xa xa. H nói vi ông Môsê: “Xin chính ông nói vi chúng tôi, chúng tôi mi dám nghe; nhưng xin Thiên Chúa đng nói vi chúng tôi, ko chúng tôi chết mt” (Xh 20,18-19). Còn khi nghe Đc Giêsu thì “đám đông dân chúng sng st v li ging dy ca Người, vì Người ging dy như mt Đng có uy quyn, ch không như các kinh sư ca h” (Mt 7,28-29).  Dân núi Xinai nghe sm sét thì s, xin Môsê nói, đng đ Thiên Chúa nói. Kinh sư ging dy Lut Môsê, ch lp li nhng gì đã nghe ch không dám nói điu gì mi. Chúa Giêsu ging dy như mt Đng có uy quyn, hơn c Môsê, vì Người là “Thiên Chúa cùng chúng ta” đ “ngi trên núi và m ming” rao truyn Lut Giao Ước Mi.

Sau bài ging 2, 3, 4 câu chuyn tiếp nêu s di chuyn trong không gian: ri ch đó, đi khi nơi đó, ri khi min Galilê (bn dch đây sát vi bn Hy Lp).

Sau bài ging th năm, câu chuyn tiếp có thêm mt yếu t: TT C, và không nêu di chuyn trong không gian, nhưng loan báo biến c sp xy ra: “hai ngày na là l Vượt Qua và Con Người sp b np đ chu đóng đinh vào thp giá.” Điu Chúa đã báo trước 3 ln, bây gi sp xy ra: hai ngày na.

Câu chuyn tiếp này gi li li cui sách Đ Nh Lut: “khi ông Môsê đã nói xong tt c nhng li y vi toàn th It-ra-en, thì ông bo h…” (32,45).

Nhưng li Chúa Giêsu bo môn đhai ngày na là l Vượt Qua và Con Người sp b np đ chu đóng đinh vào thp giá” li gi nh vic lp Giao Ước trong Xh 24,1-8:

Thiên Chúa phán vi ông Môsê: “Hãy lên vi Đc Chúa…

Ông Môse xung thut li cho dân mi li ca Đc Chúa và mi điu lut…

Ông Môsê chép li mi li Đc Chúa…

Sáng hôm sau ông Môsê dy sm…Ông Môsê sai các thanh niên trong dân It-ra-en dâng nhng l toàn thiêu, và ng bò làm hy l kỳ an tế Đc Chúa. Ông Môsê ly mt na phn máu đ vào nhng cái chu, còn na kia thì ry lên bàn th.

Ông ly cun sách Giao Ước đc cho dân nghe. H thưa: “Tt c nhng gì Đc Chúa đã phán, chúng tôi s thi hành và tuân theo.” By gi, ông Môsê ly máu ry lên dân và nói: “Đây là máu giao ước Đc Chúa đã lp vi anh em, da trên nhng li này”.

 Trình t din biến sau đó đi chiếu sát đon sách Xut Hành:

Ngày th nht trong tun Bánh Không Men, các môn đ đến thưa vi Đc Giêsu: “Thy mun chúng con dn cho Thy ăn l Vượt Qua đâu?

Chiu đến, Đc Giêsu vào bàn tic vi mười hai môn đ… Ri Người cm ly chén rượu… “Đây là Máu Thy, Máu Giao Ước, đ ra cho muôn người được tha ti…”

Trong sách Xut Hành, theo li Thiên Chúa truyn, ông Môsê lên vi Đc Chúa trên núi và “xung thut li cho dân mi li ca Đc Chúa”.

Trong Tin Mng Mt 24,1-26,1 chúng ta gp li Chúa Giêsu trên núi, ln này thì núi có tên: “Chúa Giêsu ngi trên núi Ôliu, các môn đ ti gp riêng Người và thưa: “Xin Thy nói cho chúng con biết…”

Kết thúc: “khi Đc Giêsu ging dy TT C nhng điu y xong, Người bo các môn đ ca Người rng: “Anh em biết còn hai ngày na là đến l Vượt Qua, và Con Người sp b np đ chu đóng đinh vào thp giá”

Khi Chúa Giêsu đ máu mình ra và chết trên thánh giá, chính là lúc Chúa lp Giao ước bng Máu ca Chúa. Mc dù trong bn văn Mt Chúa Giêsu ch nói Giao Ước, không có ch “Mi” như trong bn văn Lc, nhưng đây là Giao Ước bng Máu ca Chúa ch không phi bng máu  các con vt như núi Xinai, và máu này li đem ơn tha ti na, nên đương nhiên là Giao Ước Mi.

7/ Đến đây còn phi chú ý ti mt điu trong thân sách Tin Mng Mt, đó là ba ln Chúa Giêsu báo trước cuc Thương Khó và Phc Sinh. Mc dù trong bài ging v thân phn người được sai đi loan báo Tin Mng Chúa Giêsu đã nói đến điu kin đ theo Chúa, trong đó có s bách hi và s t b gia đình, Chúa vn chưa nói đến thp giá. Ch sau khi thánh Phêrô tuyên xưng “Thy là Đng Kitô Con Thiên Chúa hng sng”, Chúa mi bt đu nói đến viêc Chúa phi lên Giêrusalem và b giết chết và ngày th ba sng li. Sau đó Chúa nói đến điu kin đ theo Chúa là “t b chính mình, vác thp giá mình mà theo”. Như vy cuc Thương Khó là con đường Chúa phi đi qua mi nhn được quyn năng ca Đng Kitô Con Thiên Chúa hng sng. Sau khi Phc Sinh Chúa mi tuyên bThy đã được trao toàn quyn trên tri dưới đt… Thy vi anh em mi ngày cho đến tn thế” (28,20).

Chết và phc sinh là cuc tn phong ca Đc Kitô, là s hin linh trn vn ca “Thiên Chúa cùng chúng ta”.

3. Chúa Giêsu t ý đón nhn cuc Thương Khó.

Cuc thương khó không phi là mt bt ng vi Chúa Giêsu, vì Chúa đã báo trước ba ln, và khi  kết thúc hot đng rao ging, Chúa báo rõ: “Còn hai ngày na…” (26,1).

Phe lãnh đo hp nhau âm mưu th tiêu Chúa Giêsu cho gn l, không đ dân chúng can thip. Trong khi y Chúa Giêsu dùng ba ti nhà mt người tng b phong cùi và đón nhn chai du thơm quí giá do mt người ph n trút lên đu Chúa, coi như chun b mai táng Chúa.

Đavit được Sa-mu-en đ nguyên mt sng du lên đu đ xc du cho ông làm vua (I Sm 16,1-13). Chúa Giêsu cũng sp nhn mi quyn trên tri dưới đt qua cái chết và phc sinh, nên Chúa chp nhn được xc du.

Người ta nhân danh người nghèo đ coi đó là phí phm, thì Chúa nhn mình là mt người nghèo đc bit “không có mãi đâu”.  Nghĩa t là nghĩa tn, ch có th mai táng Chúa mt ln thôi. Người nghèo thì người ta luôn có bên cnh. C ch ca người phu n này đuc gn lin vi Tin Mng v cuc kh nn và phc sinh ca Chúa: “Tin Mng này được loan báo đâu trong thiên h, thì người ta cũng s k li vic cô va làm mà nh ti cô”. Trước khi Chúa lp bí tích Thánh Th đ chúng ta làm mà nh ti Chúa thì Chúa đã bo “k li vic này mà nh ti cô”. Mt không cho chúng ta biết tên người ph n này, chúng ta ch nh đến “người ph n đã đ du thơm lên đu Chúa Giêsu đ chun b mai táng”. Đng trước cái chết ca Chúa thì người ta ch có th làm mt điu: yêu mến và biết ơn. Người ph n không tên này là khung hình đ trng cho mi người ghép hình ca mình vô.

Đi ngược vi hình nh người ph n yêu mến và qung đi, Mt t Giuđa, mt người trong nhóm Mười Hai là nhng người thân tín nht ca Chúa, như mt k tham tin đi bán Thy.

Trong khi người ta âm mưu giết Chúa và mt người trong nhóm 12 tiếp tay cho h, thì Chúa Giêsu sai môn đ đi dn ăn l Vượt Qua. Trong ba ăn này Chúa cho nhóm 12 biết là mt người trong các ông s np Chúa, ri Chúa lp bí tích Thánh Th như bí tích ca Giao Ước Mi. Người ta mưu giết Chúa nhưng Chúa dùng bàn tay sát nhân ca h đ hoàn thành s mng ca Chúa.

Chúa li ra núi Ô-liu đ chính thc đi vào cuc kh nn t chính nơi Chúa đã báo: hai ngày na! Chúa cũng chp nhn c s phũ phàng là đêm nay đàn chiên ca Chúa s tan tác: nhóm 12 s b Chúa và Phêrô, người đã tuyên xưng “Thy là Đng Kitô Con Thiên Chúa Hng Sng” s chi Chúa nhanh hơn gà gáy. Chúa chp nhn tt c và Chúa báo cho h biết là Chúa s tri dy và v Galilê trước h. Hn gp li Galilê, nơi Ngài và các môn đ đã bt đu, đ li bt đu.

Chúa đi vào cu nguyn đ thưa “VÂNG” vi Chúa Cha. Mt mình đi din vi Chúa Cha thì Chúa Giêsu không du ni bun ru xao xuyến: “Tâm hn Thy bun đến chết được”. Nhóm 12 đã b Chúa t lúc này ri. Ba người thân tín nht cũng b Chúa mt mình, không thc ni vi Chúa. Ba ln cu nguyn, Chúa ch làm mt vic là np mình đ thi hành ý mun ca Cha. Chúa đã chiến thng ni “bun đến chết được” đ ra đón cái chết: “Đng dy, ta đi nào! Kìa k np Thy đã ti!”

Chúa Giêsu đã chiến thng trong cu, nguyn ri nên gi đây Chúa hoàn toàn làm ch tình hình: Chúa ra đón k phn np và nhng k đến bt Chúa. Chúa vch cho Giuđa thy ông ta đang làm gì, Chúa ra lnh cho môn đ không dùng bo lc, hãy đ cho kế hoch ca Thiên Chúa th hin.

Chúa vch trn s ám mui ca nhng k đến bt Chúa và cho thy mi toan tình ca h không qua khi kế hoch ca Thiên Chúa mà các ngôn s đã loan báo.

4.  Phi pháp.

Lut Rôma cũng như lut Môsê đu không chp nhn bt người ban đêm tr khi là bt qu tang trôm cướp. Vì thế Chúa Giêsu bo bn th lãnh và sai nha đến bt Chúa: “Tôi là mt tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gy gc đến bt tôi…” Ri Chúa cho biết đó là “đ ng nghim li chép trong sách các ngôn s.” Bài ca “người tôi t đau kh” đã nói “Người b lit vào hàng ti nhân” (Is 53,12).

Không có lut pháp nào cho phép xét x ban đêm, thế nhưng kinh sư và kỳ mc đã t hp sn ti nhà thương tế Cai-pha ch sai nha gii Chúa Giêsu ti. H hp nhau không phi đ xét x, nhưng là “tìm li chng gian buc ti Đc Giêsu đ lên án t hình”. Hôm trước h đã hp nhau “bàn tính dùng mưu bt Đc Giêsu” (26,4), bây gi bt được ri thì phi tính bước tiếp theo:  “tìm li chng gian”. H tht bi thê thm: “Nhưng h không tìm ra, mc du có nhiu k đã đng ra làm chng gian”. Chúa Giêsu là Đng Công Chính, trong sáng đến ni tìm chng gian cũng không ni!

Đến lúc Thượng Tế Cai-pha chng t bn lãnh ca ông: tìm chng gian không được thì ông phi da vào s tht đ kết án t hình: “nhân danh Thiên Chúa hng sng, tôi truyn cho ông phi nói cho chúng tôi biết: ông có phi là Đng Kitô, Con Thiên Chúa không?” Chúa Giêsu vn thinh lng khi người ta tìm chng gian. Bây gi Thượng Tế đòi biết s tht nhân danh Thiên Chúa hng sng. S tht y chính ông ta phát biu, trùng vi li tuyên xưng ca thánh Phêrô lúc Galilê. Chúa Giêsu xác nhn li ông nói và còn gii thích thêm bng li trong sách Da-ni-en 7,13. Thượng Tế hùng hn minh ha li phán xét bng c ch xé áo: “Hn nói phm thượng! Chúng ta cn gì nhân chng na? Đy, quý v va nghe hn nói phm thượng, quý v nghĩ sao?”

H lin đáp: nó đáng chết!” Thượng tế thành công mt trăm phn trăm! H h hê đc thng. Chúa Giêsu tiếp tc im lng, mc cho h đm đánh, khc nh vào mt và chế diu. Người tôi t b ngược đãi ca bài ca th ba Is 50,4-9 đang trước mt chúng ta: “Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, đưa má cho người ta git râu. Tôi đã không che mt khi b mng nhiếc ph nh”.

5. Phêrô khóc lóc thm thiết.

Phêrô đã th tht quyết lit: “Du có phi chết vi Thy, con cũng không chi Thy. Tt c các môn đ cũng đu nói như vy” (26,35). Nhưng khi Chúa Giêsu đã t np mình thì “by gi tt c các môn đ b Người mà chy trn hết” (26,56).

Có mt người t ra lì hơn: “Ông Phêrô theo Người xa xa, đến tn dinh thượng tế. Ông vào bên trong ngi vi đám thuc h, xem kết cuc ra sao?”

Kết cuc là thế này đây: đang khi trong đi snh, thượng tế dùng đến th đon cui cùng đ yêu cu Chúa Giêsu xác nhn điu ông Phêrô đã tuyên xưng khi còn Galilê: “Lúc y ông Phêrô ngi ngoài sân. Mt người t gái đến bên ông và nói: “C bác na, bác cũng đã vi ông Giêsu, người Galilê!” Ông lin chi trước mt mi người: “Tôi không biết cô mun nói gì!”

Chuyn lp li nguyên văn vi mt người t gái khác. Ln th ba thì không phi mt t gái mà là c bn đng đó nhao nhao lên: “Đúng là bác cũng thuc nhóm h. C nghe ging nói ca bác là biết ngay”.  B bt thóp, hết đường chi, ông Phêrô cũng dùng bin pháp cui cùng, đi xng vi thượng tế trong kia: “By gi ông lin tht lên nhng li đc đa và th rng: “Tôi không biết người y”.

Nhưng có mt li mnh hơn li th đc đa ca ông: “Lúc đó gà lin gáy. Ông sc nh li

Đc Giêsu đã nói: “Gà chưa kp gáy thì anh đã chi Thy đến ba ln”.

Tim ông tan chy khi nh li li y: “Ông ra ngòai khóc lóc thm thiết”.

6. Giuđa không biết khóc.

Cuc hp ban đêm kết thúc vi li hô hoán: “Nó đáng chết!”. Nhưng chuyn không đơn gin, vì mun giết được Chúa Giêsu phi qua tay tng trn Rôma là Philatô. “Tri va sáng, tt c các thượng tế và kỳ mc trong dân bàn kế hi Đc Giêsu đ giết được Người. Ri h trói Người li và điu đi np cho tng trân Philatô”.

Phêrô theo vào trong sân đ xem kết cuc ra sao. Kết cuc là ông chi Chúa ba ln trước khi gà gáy, ri nh tiếng gà gáy ông nh li li Chúa Giêsu và “ra ngoài khóc lóc thm thiết”.

Mt không cho biết Giuđa đâu trong đêm y.

Đến khi “h trói Chúa Giêsu li và điu đi np cho cho tng trn Philatô” thì Mt cho chúng ta gp li Giuđa: “By gi Giuđa, k đã np Người, thy Người b kết án thì hi hn”.

Làm sao bây gi?

Giuđa không nh li li nào ca Chúa, nhưng nh li li nhng k đã ng giá vi ông và quay li gp h: “Hn đem ba mươi đng bc tr li cho các thượng tế và kỳ mc mà nói: “Tôi đã phm ti np máu người vô ti”.

Tht phũ phàng. H đâu phi là bn hu ca Giuđa. Tin trao cháo múc. Chúa Giêsu đà vào tay h, tin đã trao tay Giuđa: “Can gì đến chúng tôi. Mc k anh.”

Đt sp dưới chân Giuđa. Không còn ai, không còn gì trên mt đt niú ông li.

Giuđa bng thy mình lơ lng gia tri và đt. Ông chn li trong tư thế này.

Si dây vĩnh vin không bao gi cho tiếng khóc bt lên t c hng ông được na.

7. Philatô và máu người vô ti.

Các tng trn Rôma cai tr x Giuđa t khi A-khê-la-ô con ca Hêrôđê C b phát lưu (năm 6 sau CGS), chng có v nào yêu thương cái dân b tr này. H ch đua nhau tàn ác và bóc lt. Philatô sau này cũng s b phát lưu vì quá tàn bo.

Hôm nay lãnh đo dân Giuđa li t ra phc quyn, dn mt người đến xin ông Philatô x. Philatô ch hi Chúa mt câu: “Ông có phi là vua dân Do Thái không?” Chúa cũng ch tr li mt ln. Câu tr li ca Chúa nghe bí n : “Chính ngài nói đó”.

Nhng k t cáo thì um sùm. Chúa Giêsu ch im lng. “Tng trn Philatô rt đi kinh ngc”. “Tht vy, ông tha biết vì ghen t mà h np Người.”

Bà v làm cho ông thêm lúng túng vi li nhn: “Ông đng nhúng tay vào v x người công chính này, vì hôm nay, tôi chiêm bao thy mình phi kh nhiu vì ông y”.

Philatô phi đi din vi nhng k đòi giết. Làm sao né v này đây. Philatô đ ngh tráo con bài:

Tráo mng Giêsu, người vô ti bng mng “mt người tù khét tiếng tên là Ba-ra-ba”. Philatô tính sai nước c. Ba-ra-ba là người ca h! H xúi dân (đám đông có mt đó) hô “Ba-ra-ba!”. Philatô ra mt bênh người vô ti: “Thế ông y đã làm điu gì gian ác?” Nhưng h ch mun giết, không cn lý do gì c: “Đóng đinh nó vào thp giá”.

Ông Philatô thy đã chng đươc ích gì mà còn thêm náo đng, nên ly nước ra tay trước mt đám đông mà nói:”Ta vô can trong v đ máu người này. Mc các ngươi liu ly”.

Các thượng tế và kinh sư cùng đám đông hùa theo h hiu rt rõ c ch ca Philatô, và h chp nhn: “Máu hn c đ trên đu chúng tôi và con cháu chúng tôi.” Philatô nhượng b hoàn toàn: “By gi ông th Ba-ra-ba cho h, còn Đc Giêsu thì ông truyn đánh đòn, ri trao np Người đ Người chu đóng đinh vào thp giá.”

Có nhng điu nghch lý cn nghin ngm đây.

Các thượng tế và kinh sư phi tay vi Giuđa: “Can gì đến chúng tôi. Mc k anh

Philatô ra tay trước mt h: “Ta vô can trong v đ máu người này. Mc các ngươi liu ly

Câu hi ca ông chng t ông biết và nhìn nhn Chúa Giêsu vô ti và đám đông hiu ông mun nói gì. Khi đnh đot v s tin Giuđa quăng tr li, các thượng tế và kinh sư biết đó là “giá máu”. Nhưng trong phút quyết lit này h nhn trách nhim: “Máu hn c đ trên đu chúng tôi và con cháu chúng tôi”.

H không biết là máu Chúa Giêsu là “máu Giao ước đ ra cho muôn người được tha ti”.

Cái vô lý là tt c: Giuđa, Philatô, các thượng tế và kinh sư, đu nhìn nhn Chúa Giêsu vô ti nhưng vn bt Chúa phi chết.

Giuđa nhìn nhn: “Tôi đã phm ti np máu người vô ti

Philatô vi “bàn tay sch” trao Chúa Giêsu đ chu đánh đòn. [Đánh đòn là đ cho mau chết trên thp giá]. “Ri ông trao np Chúa Giêsu đ Người chu đóng đinh vào thp giá”.

Mt k vn tt như th lính đánh đòn ri điu đi đóng đinh không qua trước mt Philatô na, nhưng câu tóm tt va nêu li cho thy là hai hi khác nhau và đu có s ch đo ca Philatô: “Ông truyn đánh đòn ri trao np đ Người chu đóng đinh vào thp giá.

Lính ca tng trn thc hin vic đ máu.

Đng vô ti thì im lng như con chiên b đem đi làm tht, “Người chng h m ming

Lính đem Chúa Giêsu đi đánh đòn, chế diu da trên câu hi đu tiên h đã nghe t ming Philatô: “Ông có phi là vua dân Do Thái không?”

Chế diu chán… chúng điu Người đi đóng đinh vào thp giá”.

Thế là Giuđa np máu người vô ti, Philatô cũng np máu người vô ti.

Các thượng tế và đám đông hng máu người vô ti cho mình và cho con cháu.

Mt 27,25 viết: “toàn dân đáp li: Máu hn c đ trên đu chúng tôi và con cháu chúng tôi”.  Trong lch s, người Kitô hu thường hiu rng dân Do Thái b tan tác vì đã đ máu Chúa Giêsu. Nhưng Sách Thánh không cho phép gii thích như vy, bi vì Máu Chúa Giêsu là máu ban ơn tha ti như chính Chúa tuyên b khi lp bí tích Thánh Th. Thư gi tín hu Hip-ri cũng nói: “Anh em đã ti cùng v trung gian Giao Ước Mi là Đc Giêsu và được Máu ca Người ry xung, máu đó kêu lên còn mnh hơn c máu A-ben” (Hr 12,24). Máu A-ben kêu lên xin Thiên Chúa xét x, còn máu Chúa Giêsu “mnh hơn” vì đem li ơn tha ti và đưa vào Giao Ước mi.

Ông Philatô thy đã chng được ích gì mà còn thêm náo đng” (27,25)

Cái “ích” mà Philatô tìm là cái gì? Ông mun tha Chúa Giêsu hay mun dân đ cho ông yên? Nếu ông mun tha “người công chính” vì “ông tha biết vì ghen t mà h np Người” thì đ ngh ca ông là sai lm ln. Nếu ông mun bênh vc công lý thì ông ch có mt đường là thi hành trách nhim và chp nhn hu qu. Ông c vic tuyên b tha Chúa Giêsu vì không có lý do gì đ buc ti. Nhưng cái “ích” mà ông tìm là được yên thân! Khi quyết đnh “trao np Người đ chu đóng đinh vào thp giá” thì ông cũng đi vào cái vòng di chuyn ca h: “vì ghen t mà h np Người” cho ông và gào xin “đóng đinh nó vào thp giá”, đến lượt ông thì vì mun yên thân “ông trao np Người đ chu đóng đinh vào thp giá” như h xin.

Tt c nhng điu nghch lý, nhng cái biết và không biết Mt gi cho người đc trình thut cuc Thương Khó này ti đây đã cho thy là nhng gì ngôn s Isaia mô t trong bài ca “người tôi t đau kh” (52,13 – 53,12) được thc hin rt sát. Bài ca này làm rõ nghĩa cái chết có v vô nghĩa ca Chúa Giêsu. Đến đây có th tm ngng đ nghin ngm bài ca caIsaia mt ln trước khi đc tiếp bài Thương Khó.

8. Chúa Giêsu trên thp giá.

Lính điu Chúa Giêsu đi đóng đinh vào thp giá.Đang đi ra, chúng gp mt người Ky-rê-nê, tên là Si-môn, chúng bt ông vác thp giá ca Người”.

Mt không nói ti sao li như vy và chúng ta cũng đng “chia trí” đi hi ti sao. Hãy nhìn hình nh Si-môn vác thp giá và đ cho nhng li khác trong sách Tin Mng vang vng trong tâm trí đ hiu Mtmun truyn đt điu gì.

Chúa Giêsu đã tuyên b điu kin đ theo Chúa là vác thp giá. Nhng người đã theo Chúa by lâu nay đu đã b chy. Si-môn Phêrô, người th tht hùng hn quyết lit nht thì đã chi Chúa nhanh hơn gà gáy và bây gi đang ngi đâu đó khóc lóc thm thiết. Lính gp mt người trùng tên Simôn, ch có điu ông là người Kyrênê, bên kia Đa Trung Hi… tình c đi ngang b lính gp và bt vác thp giá ca Chúa.

Thp giá ca Chúa?! Tht ra thì c trình thut đã cho thy rõ là Chúa vô ti, mi người trong cuc đu nhn ra là Chúa vô ti. Vy thì thp giá này là ca ai? Ca mi người chúng ta là k có ti đy. Chúa vác là đ cho chúng ta có th vác mà đi đàng sau Chúa. Vác thp giá mt mình và đi mt mình thì chng có nghĩa gì c. Simôn vác thp giá là hình tượng người môn đ đúng nghĩa Mt khc ha cho chúng ta đy.

Chúng cho Người ung rượu pha mt đng (Tv 69,22) đến đây Mt k nhng chi tiết gi nh các thánh vnh v người công chính b bách hi: 69; 38; 22 và 18. Các thánh vnh là li kinh quen thuc ca các tín hu, nên ch cn nêu lên nhng t ng quen thuc trong đó là người nghe liên kết được lin và thy rõ Chúa Giêsu đang chu s phn ca người công chính b bách hai. Li sách Thánh ng nghim đến tng chi tiêt.

Đóng đinh Người vào thp giá xong… Mt không nói đến hình dng cây thp giá cũng không nói đến nhng chi tiết khác, chúng ta cũng đng “chia trí”, cư theo sát nhng gì được k cho chúng ta. Chúng đem áo Người ra bt thăm. Ri chúng ngi đó mà canh gi Người” (Tv 22,18-19).

“Người này là Giêsu, vua dân Do Thái”. Đó là bn án viết treo trên thp giá phía trên đu Người. Thế là Philatô chiếu tướng ngược! Philatô đã hi Chúa Giêsu “Ông có phi là vua dân Do Thái không”; dĩ nhiên là ông nghe qua nhng k np Chúa Giêsu cho ông.  Phe lãnh đo và đám đông nht đnh đòi đóng đinh người vô ti, mc dù Philatô nun tha. B áp lc phi đ máu người vô ti thì Philatô biến thành công trng ca mình, bng cách viết bn án như thế. Ông có th báo cáo thành tích là đã đóng đinh được vua dân Do Thái, mi người đu có th làm chng cho ông! Chuyn s đến tai Hoàng đế Rôma và Philatô s được ghi công.

Mt bt ng na trước mt chúng ta: “Cùng b đóng đinh vi Người, có hai tên cướp, mt tên bên phi, mt tên bên trái”. Điu Chúa Giêsu cht vn nhng k đến bt Chúa thì bây gi h tr li: h đt Chúa gia hai tên cướp, coi như Chúa là tướng cướp. Hp như li Kinh Thánh: “Người b lit vào hàng ti nhân” (Is 53,12).

K qua người li đu nhc m người”. Du đ bìm leo. Nhng cám d ca Xatan trong hoang đa bây gi tr thành khúc khi hoàn vi mt giàn hp xướng nhiu bè: k qua người li, thượng tế và kinh sư, hai tên cùng b đóng đinh. Đip khúc là mt biến tu ca câu “Nếu hn là Con Thiên Chúa”. Ni đau xé lng ngc Chúa Giêsu trên thp giá vì không ch Người, mà chính Chúa Cha b nhc m, thách đ.

Âu cũng vì Ngài mà con b người đi thóa m,

chu nhuc nhơ ph lp mt mày…

Li thóa m làm tim này tan v, con héo ht rã ri,

Ni su riêng mong người chia st, lung công ch không được mt ai,

đi người an i đôi li, trông mãi trông hoài mà chng thy đâu

Thay vì đ ăn chúng trao mt đng, con khát nước li cho ung gim chua”

(Tv 69,8.21-22) .

9.  Thiên Chúa tr li 

“T gi th sáu, bóng ti bao ph c mt đt, mãi đến gi th chín”

Li mô t này gi cho chúng ta hình nh cuc hin linh ca Thiên Chúa đ phán xét:  “Ta s truyn cho mt tri ln gia trưa, và khiến cho mt đt ti sm gia lúc ngày đang sáng” (Amt 8,9)  và cũng là đ cu đ. Khi đưa dân Chúa ra khi Ai Cp, “Chúa giăng mây làm màn che ph h” (Tv 105,39; x.Xh 14,19).

Khi Thiên Chúa xung trên núi Xinai đ ban truyn Lut Giao Ước thì “Núi bc la cao đến tn tri, trong bóng tói mây đen mù mt. Đc Chúa phán vi anh em t trong đám la, anh em nghe thy tiếng nói nhưng không thy hình bóng nào, ch có tiếng thôi” (Đnl 4,11-12).

C ba khung cnh này đu có th giúp chúng ta hiu v bóng ti gia trưa. Thiên Chúa đến phán xét và cu Con ca Người đng thi xác lp Giao Uc bng Máu ca Chúa Giêsu. Thiên Chúa tr li nhng k thách đ: “Hn cy vào Thiên Chúa thì bây gi Thiên Chúa đến cu hn đi, nếu qu tht Người thương hn! Vì hn đã nói: Ta là con Thiên Chúa”. Chính Thiên Chúa đã nói vi Chúa Giêsu b sông Giođan và vi các môn đ trên núi.  Thiên Chúa hin linh, ly bóng ti che cho Con trong cuc Vượt Qua này. Thánh vnh 18 (17) din t cnh người công chính tin tưởng vào Chúa và kêu cu khi “sóng t thn dn dp chung quanh…” thì:

Chúa nghiêng tri ng xung, chân đp lp mây mù, ng trên thn h giá, trên cánh gió lượn bay: Chúa dùng bóng ti làm màn bao ph, ly mây đen nght làm trướng che thân…”(câu10-12)

Trong quang cnh hin linh y, Mt cho chúng ta nghe li cu nguyn ca Chúa Giêsu quathánh vnh 22(21), là thánh vnh din t rt sát hình nh Chúa Giêsu b treo trên thp giá. Li cu nguyn cũng b xuyên tc đ chế diu. Có k đưa gim lên cho Chúa ung: ng nghimthánh vnh 69,22. Thánh vnh 18 va k trên : “Lúc ngt nghèo tôi kêu cu chúa… T Thánh Đin Người đã nghe tiếng tôi cu cu” (câu 7).

Đc Giêsu li kêu lên mt tiếng ln ri trút hơi” (dch sát bn Hy Lp). Tiếng thét này gi lên tiếng ca Thiên Chúa phán xét và tiếng ca Con Thiên Chúa đã nát tan kit sc. Cha Con gp nhau trong mt tiếng thét chung, làm nên nét bi hùng nht:

Khi Thiên Chúa hin linh đ bênh vc Đng Ngài đã xc du: “Ni trn lôi đình Ngài quát nt”( Tv 2,5); “Chúa ni sm vang tri, Đng Ti Cao ln tiếng”( Tv 18,14).

Tv 38,9: “B suy nhược, nát tan kit sc, Tim thét gào thì ming phi rng lên”.

10.  Khai m mt k nguyên mi

“Bng bc màn trướng trong Đn Th xé ra làm hai t trên xung dưới.”. Bc màn trướng trong Đn Th tc là bc màn ngăn nơi Cc Thánh, mi năm thượng tế qua bc màn này vào phía trong nơi Cc Thánh mt ln ngày l xá ti (Xh 26,31-34; 36,35-36 à Levi,16). Thư Hip-ri, chương 9 din t ý nghĩa ca cái chết hiến tế ca Chúa Giêsu: Nơi Cc Thánh trong Đn Th ch là hình bóng: “Thánh Thn t cho biết là li vào thánh đin chưa được m bao lâu lu th nht vn còn đó” (Hr 9,8). “Đc Kitô đi qua mt cái lu ln hơn và hoàn ho hơn… Máu ca Đc Kitô còn thanh ty lương tâm chúng ta… đ chúng tra phng th Thiên Chúa hng sng. Đó là máu ca Đng đã t hiến tế, làm l vt vô tì tích cho Thiên Chúa, nh Thn Khí hng hu thúc đy. Bi vy Người là trung gian ca mt Giao Ước Mi”(Hr 9,11-15).

“Đt rung đá v, m m bt tung, và xác ca nhiu v thánh đã an ngh được tri dy”. Khi Thiên Chúa ng xung trên núi Xinai thì “c núi rung chuyn mnh” (Xh 19,18).  Khi Thiên Chúa xut hin đ bênh vc người công chính: “Trái đt bng m m rung chuyn, chân núi đi chn đng lung lay và Chúa ni lôi đình” (Tv 18,8).

Bóng ti và đng đt là du hiu hin linh ca Thiên Chúa. Vi cái chết ca Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã hin linh đ khai m mt nguyên mi, trong đó Thiên Chúa tht s vi chúng ta”, không còn bc màn ngăn cách.

Cuc hin linh này là cuc chiến thng c trong cõi chết: Chúa Giêsu đi vào cõi chết, tiêu dit c quyn lc ca cái chết vn ng tr t khi ti li vào được thế gii loài người.

Mt s dng mt ngôn ng hình nh và âm thanh rt hin đi đ gi cho chúng ta cnh Chúa Giêsu đi vào cõi chết và chiến thng.

Chúng ta hãy mường tượng mt cun phim, trong đó v anh hùng phi tiêu dit cho được mt k thù hung d vn n núp rt k. Cui cùng trên màn hình chúng ta thy v anh hùng mt mình mt súng thn trng tng bước tiến v mt ngôi nhà trong rng sâu mà ta ch đoán được vì có mt đm la phía trước… ri ta bng nghe tiếng súng n, la chp qua khung ca s va bt tung… ri im lng … v anh hùng vi hng súng còn bc khói đng gia my cái xác chết, trong mt góc, my ngượi b bt làm con tin đang ngóc đu lên, va mng va s.

“Thy đng đt và các s vic xy ra, viên đi đi trưởng và nhng người cùng ông canh gi Đc Giêsu đu rt s hãi và nói: “Qu tht ông này là Con Thiên Chúa”. Nhng người ngoi đo nhn ra ý nghĩa ca các du hiu. Mt 8, 5-13 đã k chuyn mt viên đi đi trưởng đến xin Chúa cha mt tên đy t ca ông và được Chúa khen: “Tôi không thy mt người nào trong dân It-ra-en có lòng tin như thế” và Chúa tuyên b: “T phương Đông phương Tây, nhiu người s đến d tic cùng Ap-ra-ham, I-xa-ac và Gia-cop trong Nước Tri”. Li y đã thành s tht ngay lúc này. H đã nhn ra s hin linh ca Thiên Chúa. H là nhng người đu tiên nhn ra v anh hùng đến gii cu.

đó, có nhiu ph n đng nhìn t đàng xa. Các bà này đã đi theo Đc Giêsu t Galilê đ phc v Người…” Nhìn hình nh này, chúng ta li cht hi, các bà đng đây, tuy đng nhìn t đàng xa, còn nhng người môn đ thân tín thì đâu hết ri! Mt cho chúng ta thy nt quang cnh người “ti nhân lâm cơn cùng khn” mô t trong thánh vnh 38,12: “Con b tai ương, người thân k nghĩa chng ti gn, bà con rut tht cũng đng xa”. Chúa Giêsu vô ti nhưng đã b lit vào hàng ti nhân và chu tt c thân phn ca mt ti nhân, “nhưng thc ra Người đã mang ly ti muôn người” (Is 53,12).

Chiu đến, có mt ngui giàu sang đến…”. Mt tiếp tc gi cho chúng ta hình nh người tôi t đau kh, b lit vào hàng ti nhân, chết gia các ti nhân nhưng li có phn m vi người giàu có (Is 53,9). Ông Giô-xép người Arimathê, là người giàu sang mà cũng là môn đ Đc Giêsu, ln đu tiên xut hin trong sách Tin Mng. Ông xin được xác Đc Giêsu, “ly tm vi gai sch mà lim và đt vào ngôi m mi ông đã đc sn trong núi đá, dành cho ông.”

Thế là thp giá ca Chúa thì ông Simôn vác nhưng Chúa chu đóng đinh trên đó,

còn m ca ông Giô-xép thì chính ông lai đt xác Chúa Giêsu vào đó, “lăn tng đá lp ca m, ri ra v. Thế là trn vn: người đã chết và chu mai táng vì đã mang ly ti li ca chúng ta.

Mt ln na Mt kéo chúng ta chú ý ti hai người ph n cùng mang tên Maria, hai bà ngi li đó, quay mt vào m. Hình nh chuyn tiếp sang cnh tiếp theo.

Ta hãy tm ghi nhn tên các nhân vt: Giô-xép và Maria. M đu sách tin Mng, Mt đã k trong gia ph:  “ông Gia-cóp sinh ông Giuse, chng ca bà Maria, do bà mà Đc Giêsu sinh ra, gi là Kitô”. Trong phân đu gia ph có tên ông Giacop.  Ông Giacop cũng có mt người con tên là Giuse, người đã b bán sang Ai Cp, nhưng li cu được c gia đình khi chết đói bng cách đưa c gia đình sang ai Cp. Ông Giuse mi cũng có nhim v cu “hài nhi và m người” khi tay Herođê bng cách trn sang Ai Cp.

Khi Chúa Giêsu chết thì la có mt ông Giuse cu xác Chúa khi b quăng vào h tp th, mai táng đàng hoàng trong ngôi m ca ông, có hai bà cùng tên Maria ngi quay vào m.

Trong truyn Môsê thì Môsê được đt trong thúng, th gia đám sy trên sông Nin, có “ngườich (tên là Maria) đng đàng xa đ xem cho biết cái gì s xy ra…” (Xh 2,1-5).

Cùng vi hai bà ta hãy ch xem cái gì s xy ra!

11.  Chuyn bp bm cui cùng, hi mt.

Giết được Chúa Giêsu ri mà phe thượng tế và kinh sư vn chưa chu ngi yên. H đến xin Philatô cho niêm phong và đt lính canh m. H gi Chúa Giêsu là “tên bp bm” và h cũng biết li Chúa báo trước là “sau ba ngày Ta s tri dy”, h s môn đđến ly trm xác ri phao trong dân là hn đã t cõi chết tri dy. Và như thế chuyn bp bm cui cùng này s còn t hi hơn chuyn trước”.

Li châm biếm ca Mt tht là thú v. Chúa b bt thì môn đ chy trn hết, còn ai mà đến ly trm xác! Có mt ông môn đ “chui” bng dưng xut hin thì li đ đi xin xác mà chôn. Niêm phong và đt lính canh đ làm gì?  Đ làm chng là Chúa đã sng li tht à?!

Hãy ch xem ai là k bp bm, đâu là chuyn bp bm truc và đâu là chuyn bp bm cui cùng?

12.  Tin Mng chiến thng

Khi ngày th nhât trong tun sp bt đu”, ta li thy hai bà trùng tên Maria hôm trước ngi quay vào m bây gi đi ra m.

“Bng đt rung chuyn d di; thiên s ca Chúa t tri xung, đến lăn tng đá ra, ri ngi lên trên, din mo Người như ánh chp, và y phc trng như tuyết”.

Đt li rung chuyn d di như khi Chúa Giêsu trút hơi. Ln này thì không thy đá v, nhưng có s thn ca Chúa t tri xung lăn tng đá lp ca m ra, ri ngi lên trên. Mt cho biết ngay nhân vt nay là s thn ca Chúa t tri xung, din mo như ánh chp, áo trng như tuyết, so vi lúc Chúa Giêsu hin dung: “dung nhan Người chói li như mt tri vày phc Người tr nên trng tinh như ánh sáng” thì thua xa. Vy thì đúng là thiên s ch không phi là chính Chúa Giêsu phc sinh. Sau khi Chúa Giêsu chiến thng Xa-tan trong hoang đa thì “có các thiên s đến hu h Người”, hôm nay Chúa Giêsu đã chiến thng t thn, vào trong vinh quang, thi thiên s đến vi din mo như ánh chp đ long trng m ca m và ngi lên trên. Hình nh rõ ràng din t s chiến thng, như trong đô vt, người chiến thng ngi lên trên k thua. Hình nh gi lên thánh vnh 110,1: “Bên hu Cha đây Con lên ng tr, đ ri bao đch thù, Cha s đt làm b dưới chân con.”

Tình thế đo ngược: “Thy Người, lính canh s hãi run ry và ra như chết” (dch sát).

Còn các bà thì được thiên s cho biết là “phe ta” và cho biết cái gì đã xy ra trong ngôi m mà hôm trước các bà đã ngi nhìn: “Phn các bà, các bà đng s! Tôi biết các bà tìm Đc Giêsu, Đng chu đóng đinh. Người không có đây, vì Người đã tri dy như Người đã nói. Các bà đến mà xem ch Người đã nm, ri mau v nói vi môn đ Người như thế này: Người đã tri dy t cõi chết, và Người đi đến Galilê trước các ông. đó, các ông s được thy Người. Đy, tôi xin nói cho các bà hay. 

Thế là chuyn mà my ông thượng tế và Pharisêu lo s thì đã xy ra, nhưng không phi như h tung tung: Người không còn trong m. Đt s rung chuyn mnh, lính s run ly by, ra như chết; Thiên s t tri xung phc v: m ca, tiếp khách, tr li, mi các bà vô nơi Người đã nm mà kim chng, truyn đt mnh lnh. Mi s đúng như li Chúa đã báo trước. Ngay trên đường ra núi ô-liu, khi Chúa Giêsu báo trước vic các môn đ tan tác thì Chúa đã bo “sau khi tri dy Thy s đến Galilê trước anh em.

Các bà vi vã ri khi m, va s hãi, va rt đi vui mng, chy v báo tin cho các môn đ Đc Giêsu”. Đi báo Tin mng thì lòng đy vui mng, phi vi vã ch làm sao mà đi chm được!

Nhưng Chúa Giêsu cũng nóng rut không ch được. Chúa đón gp các bà, cho các bà nim vui được thy, được ôm ly chân Chúa và được nghe chính Chúa truyn li điu thiên s nói.

13.  Chuyn bp bm cui cùng, hi cui.

Trong khi các bà rt đi vui mng chy đi báo tin, được Chúa đón gp, cho nim vui trn vn và xác nhn s mng ca các bà là đi báo tin cho các môn đ, thì bn lính canh cũng hoàn hn, lo lng chy v báo cáo cho nhng người đã trao nhim v cho hbiết mi vic đã xy ra”. Li mt phen lúng túng hơn na. H hp, bàn và có gii pháp: tin! li tin! Công qu thiếu gì tin! Người Vit nam thế k 21 cũng nói: “Tin nhà nước tiêu như nước”. Hôm trước h cho Giuđa ba chc đng bc đ np Chúa cho h, hôm nay “h cho lính mt s bc ln, và bo: “Các anh hãy nói như thế này: “Ban đêm đang lúc chúng tôi ng, các môn đ ca hn đã đến ly trm xác”. Nếu s vic này đến tai tng trn, chính chúng tôi s dàn xếp vi ông y và lo cho các anh được vô s”.

Thế là va có tin va được nhà cm quyn che ch!

Thc tế hai ngàn năm trước li phn ánh đúng bài vè trào phúng ca người Vit Nam thế k hai muơi mt, khai trin câu châm ngôn “có tin mua tiên cũng được”:

Ôi đng tin, là tiên là pht, là sc bt ca con người, là tiếng cười ca tui tr, là sc khe ca người già, là cái đà ca danh vng, là cái lng đ che thân, là cán cân ca công lý. Ôi đng tin: hết ý”.

Lính đã nhn s bc và làm theo li h dy. Câu chuyn này được ph biến gia người Do Thái cho đến ngày nay”.

Ch cn có mt git trí khôn cũng đ đ biết thc mc: “Sao bn lính có nhim v canh gác mà li ng? Ng thì làm sao biết là môn đ đến ly trm xác? Sao lính không hoàn thành nhim v mà không b pht? Sau này trong sách Công V (ch.12,1-19), mt toán lính 16 người canh ngc gi ông Phêrô. Ban đêm thiên thn vào ngc gii cu ông Phêrô. Đến sáng ca ngc vn đóng, lính vn gác nghiêm chnh ch không ng, nhưng không thy ông Phêrô đâu! C 16 người đã b vua Agrippa truyn x t.

Nhưng chuyn cho tin bn lính đ ra quán rượu tung tin, cũng làm trn thêm li thánh vnh:

Bn ngi lê đôi mách c gièm pha,

 Quân rượu chè cũng đt vè châm chc” (Tv 69,13)

Thế là bng mt li châm biếm thâm thúy, Mt vch cho thy ai là k bp bm, đâu là s bp bm cui cùng. thượng tế và kỳ mc là gii lãnh đo, có nhim v dy d dân, đã thành thy dy s di trá.

14.  Gia ph tiếp tc vi nhng người rao ging s tht.

Mt tiếp tc k chuyn mười mt môn đ sau khi nhn được tin nhn ca Chúa Giêsu: “V Galilê gp li”. Tin nhn vn gn được tiết l cho chúng ta không nói rõ đim hn. Nhưng các môn đ biết đim hn:  “các ông đến ngn núi Đc Giêsu đã truyn”.

Trong truyn t ph Ap-ra-ham, Thiên Chúa truyn cho ông: “Hãy đem con mt yêu du ca ngươi là I-xa-ac, hãy đi  đến x Mô-ri-gia mà dâng nó làm l toàn thiêu đy, trên mt ngn núi Ta s ch cho” (St 22,3). Trong cuc tế l này Thiên Chúa đã liu mt con cu đ thế cho I-xa-ac, ri Thiên Chúa phán vi ông Ap-ra-ham: “Ta ly chính Danh Ta mà th: bi vì ngươi đã làm điu đó, đã không tiếc con ca ngươi, con mt ca ngươi, nênTa s thi ân giáng phúc cho ngươi, s làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiu như sao trên bu tri, như cát ngoài bãi bin…” (22,16-17).

Hôm nay Con thiên Chúa, sau khi dâng mình làm hy l, ch th cho các môn đ v x Galilê, đến ngn núi Chúa đã truyn. Hai ngn núi này liên h gì vi nhau? C hai đu không có tên, nhưng trước là ngn núi Thiên Chúa truyn cho Ap-ra-ham, sau là ngn núi Chúa Giêsu đã truyn cho các môn đ.

Ti nơi các ông gp thy Chúa đang ch, “các ông bái ly, nhưng có my ông li hoài nghi”. Chúa cũng chng cn sa dy thêm, nhưng:  “Chúa đến gn, nói vi các ông”. Hôm Chúa lên núi đ ging (núi y cũng không có tên!) thì “Chúa ngi xung, các môn đ ti gn, Chúa m ming dy”, hôm nay thì “các ông bái ly, Chúa đến gn, nói vi các ông”.

Hôm nay Chúa không dy các ông na mà truyn cho các ông đi dy. Hi sai các ông đi thc tp, Chúa bo “không được đến vi dân ngoi”, nhưng hôm nay vì Chúa đã được (Chúa Cha) trao mi quyn trên tri dưới đt, nên Chúa sai các ông đi “làm cho muôn dân tr thành môn đ, làm phép ra cho h… và dy bo h tuân gi mi điu Thy đã truyn cho anh em”.

Còn Chúa làm gì? “Này đây, Thy vi anh em mi ngày cho đến tn thế.

Chúa Giêsu là Thiên Chúa cùng chúng ta, Chúa đã nhn mi quyn trên tri dui đt và vi chúng ta mi ngày cho đến tn thế. Bn lính được sai đi tung tin di trá thì có tin và có nhà cm quyn bo tr. “Lính đã nhn s bc và làm theo li h dy”. Các môn đ đuc sai đi làm cho muôn dân tr thành môn đ và dy h tuân gi mi điu Chúa đã truyn thì không có tin, không được nhà cm quyn bo tr, nhưng có “Thiên Chúa cùng chúng ta”, Đng đã nhn mi quyn trên tri dưới đt trc tiếp vi h mi ngày cho đến tn thế.

Hai ngn núi.

Trên ngn núi Thiên Chúa truyn cho Ap-ra-ham đem con lên tế l, Thiên Chúa ha ban cho ông dòng dõi đông đúc và nh dòng dõi ông muôn dân s được chúc phúc (22,16-18)

Trên ngn núi Chúa Giêsu truyn cho các môn đ li Thiên Chúa ha cho Ap-ra-ham được thc hin. Chúa Giêsu va là dòng dõi Ap-ra-ham va là Con Thiên Chúa, đã đu thai bi quyn năng Thánh Thn và là Thiên Chúa cùng chúng ta, đng trên núi này đ sai nhóm Mười Mt đi làm cho muôn dân thành môn đ, bng cách làm phép ra cho h nhân danh Cha và Con và Thánh Thn và dy bo h tuân gi mi điu Người đã truyn cho các ông.

Thế là gia ph t Ap-ra-ham ti Chúa Giêsu không ngng li nhưng tiếp tc và m rng đến mi dân tc nh quyn năng Thánh Thn, mi dân tc thành dòng dõi Ap-ra-ham nh phép ra và giáo hun ca Chúa Giêsu.

Hai người ph n cùng mang tên Maria.

T chương th hai, Mt đã gi cho chúng ta đi chiếu vi chuyn Môsê và dân It-ra-en bên Ai-cp trong sách Xut Hành. 

Pharaô ra lnh cho hai bà đ phi trông chng khi đ cho các bà m Hip-ri, thy con trai thì giết, thy con gái thì cho sng. Hai bà kính s Chúa nên không làm theo lnh vua. Vua hi thì cac bà nói là các bà m Hip-ri khe lm, bà đ chưa ti kp thì h đã sanh ri. Hai bà trùng tên Maria, đi ra m, ti nơi thì m đã m toang ri và thiên s đón ca báo tin: Người không còn đây vì Người đã tri dy ri. Ca m đã m, s sng mi đã ra khi m ri.

 Khi Môsê b b trong đám sy sông Nin, thì người ch tên là Maria đng xa xa trông chng xem chuyn gì s xy ra. Hai bà cùng tên Maria đã đng xa xa nhìn xem khi Chúa Giêsu b th trong dòng nước ca đau kh và cái chết, ri hai bà ngi nhìn vào m. Khi thy công chúa đã vt em lên thì Maria chy li hi: bà có mun con tìm cho bà mt người m đ nuôi em bé này không. Công chúa đng ý. Maria chy v gi m ra… Hai bà Maria đi ra m đ xem li (Mt không nói là hai bà đem thuc thơm đ ưóp xác), được tin Chúa đã tri dy, vi vã chy v báo tin cho môn đ.

Ngh thut k chuyn ca Mt  phn này đt ti đnh cao: không lý gii, nhưng gi nhng hình nh đ cho chúng ta chiêm ngm và nghin ngm mà cm nếm ý nghĩa ca nhng điu xy ra, t lúc Chúa đi vào cuc Thương Khó cho đến lúc Chúa gp li các môn đ trên núi, vì ngôn ng loài ngui không th din t hết được.

 

Giêrusalem, Mùa Chay 2014

Linh Mục Giuse Nguyễn Công Đoan, S.J.


Trang Mục Lục Kinh Thánh