Hành trình học hỏi Tin Mừng Mác-cô

Hành trình 3

 

Quyết định

dành cho người khám phá hôm nay

 

 

Bạn có muốn biết Ðức Giê-su đã nói gì, hoặc bạn có muốn biết Ðức Giê-su qua những điều Ngài nói không?  Phần thứ nhất của câu hỏi trên liệu có nặng phần lý thuyết và bình luận không?  Còn phần thứ nhì của câu hỏi liệu có quá thô sơ và nông cạn không?

 

          Tuy nhiên, làm sao học hỏi “mọi sự” về một người mà chẳng bao giờ “biết” người ấy?  Do đó, Mác-cô đã ghi lại lời chính Ðức Giê-su nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng” (Mc 10:14).

 

          Ðiều Mác-cô đề nghị trong đoạn này là chúng ta đừng nghĩ rằng mình “biết rồi!”, nhưng hãy cởi mở, tin tưởng và hồn nhiên như trẻ em, khi chân thật biểu lộ những gì chúng ta cảm nghĩ, nghi ngờ hoặc vui sướng.  Lối học sâu xa này sẽ giúp chúng ta phát triển những quan niệm mới và tránh được thái độ tưởng mình “ngon lành,” “cái gì cũng biết.”

 

          Samuel Taylor Coleridge, một thi sĩ và thần học gia thế kỷ 19, gọi thái độ trên là “liều mình đi tới tình trạng không còn tin nữa.”  Thí dụ, chỉ sau khi một vở kịch hoặc một cuốn phim đã kết thúc, bạn mới có thể phân tích và thẩm định những gì là chân thiện mỹ, hay thực tế hơn, những gì chính bạn đã cảm nghiệm.

 

          Những Hành trình đầu học hỏi Tin Mừng Mác-cô cũng giống như vậy.  Hãy để cho những cảm nghiệm Tin Mừng đánh động bạn trước đã, rồi bạn mới phân tích và thẩm định những hình thức lịch sử và văn chương của sách Tin Mừng. Sau cùng bạn hãy rút ra những kết luận riêng của bạn.

 

          Bài tập sau đây được chuẩn bị để giúp bạn biết Ðức Giê-su và biết chính bạn.  Qua những suy nghĩ về Tin Mừng Mác-cô, chúng tôi hy vọng bạn có thể khám phá ra ý nghĩa đích thực của Hành trình này và có cơ hội đàm đạo với Chúa Giê-su trong tinh thần cởi mở và tín thác, biểu lộ những nghi ngờ, sợ hãi lẫn vui mừng của bạn.

 

 

Khám phá

 

Bài tập này giúp bạn một kỹ thuật để suy nghĩ về Ðức Giê-su theo Tin Mừng Mác-cô. Bạn hãy đọc những hướng dẫn sau đây trước đã, rồi trả lời theo từng bước một ở phần sau đó.

 

          1) Bạn hãy tìm một chỗ bạn có thể ở một mình để đọc và suy nghĩ khoảng 45 phút.

          2) Hãy để cho thân thể bạn trong tư thế thoải mái, từ gót chân tới đỉnh đầu.  Bạn hãy nói với mình: “Tôi để cho bình an của Chúa Ki-tô dừng lại nơi phần thân thể này” khi bạn muốn cho phần thân thể ấy được thoải mái.

          3) Bạn hãy đặt sách Kinh Thánh trên lòng bạn, nhắm mắt lại và tưởng tượng bạn là một người sống ở Ga-li-lê thế kỷ 1.  Ðể giúp bạn có hình ảnh này, bạn hãy vẽ ra khung cảnh miền quê ở Ga-li-lê, những đặc nét của người dân nơi ấy, cách trang phục của họ, những gì vẽ nên hình ảnh Chúa Giê-su, âm thanh, mùi vị chung quanh bạn trong cảnh vực này.

          Rồi bạn tưởng tượng bạn đã nghe nói về vị ngôn sứ mới, Ðức Giê-su người Na-da-rét, và bạn muốn xem Ngài có sự khôn ngoan nào để chia sẻ cho bạn không.  Bạn hãy mời Ngài tới một nơi nào đó thật thoải mái, như bãi biển, cánh đồng, đỉnh núi, rừng sâu hoặc bữa ăn tối thân mật, để hai người chuyện trò với nhau.

          4) Bạn hãy hỏi Ðức Giê-su: “Làm sao để con có thể là một người hạnh phúc hơn?”  Bạn hãy mở sách Kinh Thánh và đọc chậm chậm Mc 12:28-31.  Suy nghĩ về câu trả lời được trình bày trong đoạn Kinh Thánh và để cho những lời đó thấm vào bạn.

          5) Bạn hãy hỏi Ðức Giê-su: “Tại sao Chúa muốn con yêu mến kẻ thù của con?” Ðọc và suy nghĩ Mc 11:25.

          6) Bạn hãy hỏi Ðức Giê-su:  Tại sao rất nhiều lần con thấy khó cầu nguyện quá?” Ðọc và suy nghĩ Mc 11:22-24.

          7) Bạn hãy hỏi Ðức Giê-su:  “Làm sao con có thể trung thực với những giá trị của riêng con và vui với tất cả những gì là con người của con mà không đạo đức giả?”  Ðọc và suy nghĩ Mc 12:41-44.

          8) Bạn hãy hỏi Ðức Giê-su:  “Chỉ có Chúa với con ở đây thôi.  Con xin hỏi thực sự Chúa là ai?”  Ðọc và suy nghĩ Mc 1:7-8.

          9) Bạn hãy hỏi Ðức Giê-su:  “Nếu con muốn trở nên môn đệ Chúa, con phải làm gì?”  Ðọc và suy nghĩ Mc 8:34-35.

 

 

 

Trong những khoảng dưới đây, bạn hãy ghi lại những gì Chúa Giê-su trả lời bạn:

 

1.  Làm sao để con có thể là người hạnh phúc hơn?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

2.  Tại sao Chúa lại muốn con yêu mến kẻ thù của con?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

3.  Tại sao nhiều lần con thấy khó cầu nguyện thế?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

4.  Làm sao con có thể trung thực với những giá trị của riêng con và vui với tất cả những gì là con người của con?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

5.  Chỉ có Chúa với con nơi đây thôi. Con xin hỏi thực sự Chúa là ai?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

6.  Con phải làm gì để trở thành môn đệ Chúa?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Ôn lại

 

Trong Hành trình 3 này, bạn đã khám phá:

 

·         Bài tập suy nghĩ có thể giúp bạn thực sự biết sách Tin Mừng.

·         Những kỹ thuật trong bài tập suy nghĩ có thể dùng để tưởng tượng ra những khung cảnh trong Tin Mừng.

·         Viết lại những gì bạn suy nghĩ có thể giúp bạn trở thành một người khám phá hôm nay.

 

 


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà