Bản dịch Kinh Thánh tiếng Anh dùng trong Hội Thánh Công Giáo


Có thể kể đến ba bản dịch:

1- Bản dịch Revised Standard Version - Second Catholic Edition, 2006 (RSV-SCE). Online: http://jmom.honlam.org/rsvce/
Bản dịch này có thể dùng để học hỏi Kinh Thánh.


2- Bản dịch New American Bible, Revised Edition, 1991 – Present (NAB-RE). Online: http://usccb.org/bible/books-of-the-bible/
 

Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ dùng trong Phụng vụ.


3- Bản dịch New Jerusalem Bible (NJB). 

Online http://www.catholic.org/bible/ 

Có thể tìm hiểu thêm về các bản bản dịch này trên Web.
Xem các bản gốc Kinh Thánh và các dịch khác tại mục:
Bản văn KINH THÁNH.

Ngày 12 tháng 10 năm 2013.
Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com

 


Mục Lục Kinh Thánh