Trình báo ngăn trở hôn phối

 

GIÁO LUẬTTNH BÁO NGĂN TRỞ

“Khi rao hôn phối, cha sở của con thường kết thúc bằng câu: ‘Ai biết đôi này có điều gì ngăn trở không thể chịu phép hôn phối được thì buộc phải trình báo cho cha sở’. Giáo luật quy định như thế nào về việc phải trình báo ngăn trở của đôi hôn phối.

Trả lời:

Giáo luật, điều 1069, quy định rằng: “Tất cả mọi tín hữu buộc phải trình báo cho cha sở hoặc cho Đấng Bản Quyền địa phương những ngăn trở mà họ biết được, trước khi hôn nhân được cử hành”. Đây là một nghĩa vụ luân lý thuộc đức công bằng và bác ái, nhằm không những để tránh cho hôn nhân khỏi trở thành vô hiệu hay bất hợp pháp, mà còn để tránh cho hôn nhân khỏi nguy cơ tan vỡ làm thiệt hại cho vợ chồng, con cái. Bổn phận này buộc tất cả mọi tín hữu, nhất là những thân nhân họ hàng, bạn bè quen biết.

Luật nói rõ là “những ngăn trở mà họ biết được” chứ không phải là những ngăn trở hồ nghi. Nói chung, nếu ai biết được về bất cứ ngăn trở hôn nhân nào hay bất cứ điều gì có thể làm vô hiệu sự ưng thuận hôn nhân (giả vờ, sợ hãi) thì buộc họ phải trình báo cho cha sở hoặc cho Đấng Bản Quyền địa phương, trước khi hôn nhân được cử hành. Các tín hữu có bổn phận phải trình báo ngăn trở, nhưng không bao giờ được tiết lộ bí mật tòa giải tội. Và trong một số trường hợp, sự tín cẩn và bí mật nghề nghiệp (bác sĩ-bệnh nhân, luật sư-thân chủ) cũng không cho phép nói những gì người ta thổ lộ riêng tư cho mình. Người nào biết đôi hôn phối có ngăn trở nhưng không thể trình báo được cho các vị hữu trách trong những trường hợp vừa nói trên, thì họ phải khuyên nhủ người sắp kết hôn là đương sự sẽ không thể kết hôn hữu hiệu được khi vẫn còn ngăn trở.

Tác giả bài viết: Lm. LG Huỳnh Phước Lâm 

Nguồn tin: gplongxuyen.org

 


Trang Mục Vụ