NĂM TÂN PHÚC ÂM HÓA GIÁO XỨ
& CỘNG ĐOÀN SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN