Nội Dung Kinh Cầu Thánh Giuse Mới Cập Nhật


Xin Chúa thương xót chúng con.

- Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

- Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

- Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

đ/ Thương xót chúng con. (Câu nào cũng thưa như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Rất Thánh Đức Bà Maria.

đ/ Cầu cho chúng con. (Câu nào cũng thưa như vậy)

Thánh Giuse.

Thánh Giuse là Đấng sang trọng bởi dòng Đavít.

Thánh Giuse là sự sáng láng các Thánh Tổ Tông.

Thánh Giuse là bạn Đức Mẹ Chúa Trời.

Thánh Giuse là Đấng Gìn Giữ Đấng Cứu Thế.

Thánh Giuse là Đấng thanh sạch giữ gìn Đức Nữ Đồng Trinh.

Thánh Giuse là Đấng dưỡng nuôi Con Đức Chúa Trời.

Thánh Giuse là Đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô.

Thánh Giuse là Đấng Phụng Sự Chúa Kitô.

Thánh Giuse là Thừa Tác Viên Ơn Cứu Độ.

Thánh Giuse là Đấng cai quản Thánh Gia Thất xưa.

Thánh Giuse gồm no mọi nhân đức.

Thánh Giuse cực thanh cực tịnh.

Thánh Giuse cực khôn cực ngoan.

Thánh Giuse là Đấng vững vàng mạnh mẽ.

Thánh Giuse chịu lụy mọi đàng.

Thánh Giuse rất ngay chính thật thà.

Thánh Giuse là gương nhân đức nhịn nhục.

Thánh Giuse yêu chuộng sự khó khăn.

Thánh Giuse là kiểu thức thợ thuyền noi theo.

Thánh Giuse là Đấng làm cho sáng danh gia đạo.

Thánh Giuse che chở kẻ giữ mình đồng trinh.

Thánh Giuse là Đấng nâng đỡ gia thất chúng con.

Thánh Giuse là Đấng Hướng Dẫn Trong Thời Gian Truân.

Thánh Giuse là Đấng an ủi kẻ mắc gian nan.

Thánh Giuse là nơi cậy cho kẻ liệt lào.

Thánh Giuse là Đấng Bảo Trợ Kẻ Lưu Đày.

Thánh Giuse là Đấng Bảo Trợ Người Đau Khổ

Thánh Giuse là Đấng Bảo Trợ Kẻ Nghèo Khó

Thánh Giuse là bổn mạng kẻ mong sinh thì.

Thánh Giuse làm cho quỷ thần kinh khiếp.

Thánh Giuse là quan thầy bàu chữa Hội Thánh.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Chúa Giêsu tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Chúa Giêsu thương xót chúng con.

Chúa đã đặt Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa.

đ/ Cùng quản cai gia nghiệp Chúa.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã đoái thương an bài cách kỳ diệu mà chọn Thánh Giuse làm bạn với Mẹ rất thánh Con Chúa; chúng con nài xin Chúa cho chúng con khi ở thế này tôn kính Người là Đấng bảo vệ, thì đáng được Người làm Đấng cầu bầu trên trời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 


Năm Thánh Giuse