Đức Mẹ Maria và Đức Chúa Thánh Thần

Hằng năm Giáo Hội Công giáo mừng mầu nhiệm Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ngày lễ này thường vào tháng Năm, tháng hoa kính Đức Mẹ Maria. Lòng sùng kính Đức Mẹ Maria vào tháng Năm hằng năm là nếp sống đạo đức đã ăn sâu đậm trong đời sống đức tin người Công giáo từ hàng thế kỷ nay.

Cung cách sống đạo này không chỉ bình dân cùng đượm mầu sắc tình cảm, nhưng còn thắm thiết biểu lộ đức tin vào Thiên Chúa, Đấng đã quan phòng tuyển chọn Đức Mẹ giữa lòai người làm mẹ Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Như trong kinh cầu có lời ca tụng Đức mẹ: Mater divinae gratiae - Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.

Lối sống lòng đạo đức kính mến Đức Mẹ Maria không là đường một chiều chỉ đến với Đức Mẹ, hay bỏ quên con đường chính là đến với Thiên Chúa. Nhưng trái lại là con đường sống tâm tình lòng đạo đức qua nhờ mẹ Maria đến với Thiên Chúa. Như trong kinh cầu Đức bà có lời cầu nguyện ca ngợi: Auxilium Christianorum - Đức Bà phù hộ các giáo hữu.

Nếp sống đạo đức này không phải là hình thức sống đạo chỉ biết ích kỷ cầu nguyện cho riêng mình, kéo Đức mẹ về phía mình thôi. Nhưng như lời cầu khấn trong kinh cầu Đức Mẹ, chúng ta luôn nhớ nghĩ đến: Salus infirmorum - Đức bà cứu kẻ liệt kẻ khốn. Regina familiae - Nữ vương các gia đình.

Nhưng đâu là vai trò của Đức Chúa Thánh Thần trong cuộc đời Đức Mẹ Maria?

Mẹ Maria được chọn làm mẹ Thiên Chúa ngay từ lúc khởi đầu đời sống làm người ở trần gian dưới ảnh hưởng rất mạnh của Đức Chúa Thánh Thần. Có thể nói, đức mẹ Maria đã trở nên “nhà tạm của Đức Chúa Thánh Thần”.

Theo thiên nhiên do Thiên Chúa đã sáng tạo, khi yếu tố âm dương hợp lại sẽ nẩy sinh sự sống mới. Đây không là công thức hóa học, nhưng là sự sáng tạo của Thiên Chúa trong lãnh vực qúa trình thụ thai sinh sản nơi con người. Vẫn biết hai yêu tố người nam và người nữ là nền tảng cần thiết để sự thụ thai thành hình. Nhưng mầm sự sống cùng qúa trình phát triển thai nhi không do con người ấn định làm ra, mà từ nơi Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa.

Thiên Thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến truyền tin cho Maria biết Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa xuống làm người trong cung lòng của Maria không do yếu tố của người đàn ông hợp tác vào, nhưng “đức Chúa Thánh Thần sẽ xuống và quyền năng Đấng Tối cao rợp bóng trên Maria, khiến Chúa Giêsu thụ thai thành người trong cung lòng Maria”. (Lc 1,35).

Và từ biến cố này, Maria trở thành mẹ Thiên Chúa, ngôi nhà tạm, đền thờ của đức Chúa Thánh Thần.

Rồi Maria khi đến thăm Elisabeth, người chị em họ hàng, Maria đã được đầy ơn đức Chúa Thánh Thần nói lên lời ca tựng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Và thần trí tôi mừng vui trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Điều này trong đời sống, chúng ta cũng thường hay có nhận xét, như thấy ai có những tâm tình, những tư tưởng mới lạ cao sâu…ta cũng nói họ có ơn đức Chúa Thánh Thần soi sáng! Khi đem hài nhi Giêsu vào đền thờ, Kinh thánh thuật lại, Ông Simeon được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, đã vào đền thờ đón tiếp ca ngợi con trẻ Giêsu là ánh sáng soi chiếu cho muôn dân, và ông đã nói tiên tri về cuộc đời mẹ Maria: “một lưỡi gươm đâm thâu qua tâm hồn bà”.

Người mẹ trần gian nào cũng luôn hằng theo dõi sát đời sống con mình trong suốt dọc đời sống. Sự vui mừng thành công của người con cũng là sự vui mừng của người mẹ. Khi người con gặp bước đường đau khổ thất bại, người mẹ cũng thông phần chia sẻ với con mình.

Đức mẹ Maria đã cùng đồng hành theo sát đời sống Chúa Giêsu, nhất là trong giai đoạn Chúa Giêsu bị đau khổ hành hạ, bị đóng đinh trên thập gía cho tới chết. Trước khi tắt thở Chúa Giêsu đã trối Đức mẹ cho Thánh Gioan và Thánh Gioan cho Đức Mẹ, lúc các ngài đứng dưới chân thập gia Chúa Giêsu.

Các Thánh Giáo phụ đã có suy tư về lời trối trăn của Chúa Giêsu như sau: đức mẹ Maria không chỉ được trối lại là mẹ của Thánh Gioan, nhưng còn được trối lại là mẹ của toàn thể Hội thánh. Vì thế không phải ngẫu nhiên mà đức mẹ Maria đã cùng với các Tông đồ có mặt trong nhà Tiệc Ly cầu nguyện chờ đón Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Qua đời sống đức mẹ Maria biết, sức mạnh ân đức Đức Chúa Thánh Thần biến đổi con người.

Ngày lễ Ngũ tuần năm xưa ở Giêrusalem là ngày lễ đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày khai sinh của Hội Thánh Chúa ở trần gian. Đức Chúa Thánh Thần đã biến đổi các Thánh Tông đồ nhút nhát thành những người mạnh bạo dám sống chết làm chứng cho Chúa Giêsu.

Đức Mẹ Maria cùng với các Tông đồ cầu nguyện chờ đợi Đức Chúa Thánh Thần xuống. Nhưng đức mẹ không đi rao ngoài rao giảng kêu gọi người ta trở lại tin vào Thiên Chúa như các Thánh Tông đồ làm. Đức Mẹ giữ nguyên vị trí là người cầu nguyện ở hậu trường đàng sau, như khi xưa mẹ đã theo dõi cuộc đời Chúa Giêsu từ đàng xa và cùng đồng hành với con mình bằng lời cầu nguyện.

Như người mẹ trần gian trong đời sống xưa nay, tuy âm thầm theo dõi cầu nguyện, nói lời an ủi phấn chấn con mình đi làm sinh sống nơi xa. Nhưng công việc của người mẹ mang lại niềm vui sự phấn khởi nâng đỡ tinh thần cho người con rất nhiều. Và điều này rất cần thiết cho cuộc sống con người.

Cũng vậy, đức mẹ Maria không đi ra ngoài tụ tập dân chúng lại, nói lời rao giảng Nhưng lời cầu nguyện của đức mẹ giúp Hội Thánh rất nhiều trong việc rao gỉang làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô. Các Thánh Tông đồ, Hội Thánh nhận biết gía trị cao cả của lời cầu nguyện, nhất là của Đức mẹ rất sâu đậm: Nơi nào không có cầu nguyện, cùng sự hy sinh, nơi đó không rao giảng được, nơi đó không xảy ra sự ăn năn trở lại.

Đức mẹ Maria đã sống mở rộng cánh cửa tâm hồn mình cho ơn đức của Đức Chúa Thánh Thần tràn vào cùng hướng dẫn.

Và qua đó, đức mẹ đã đón nhận hoa trái ân đức của Chúa Thánh Thần cho đời mình, như lời kinh ca tụng: Kính mừng Maria đầy ơn phúc, đuúc chúa trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ! 

Lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống 27.05. 2012

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long (www.songductin.de)