VÀI NÉT VỀ GIÁO SƯ TRẦN VĂN ÐOÀN

Giáo sư Trần Văn Ðoàn sinh ngày 04 tháng 10 năm 1948 tại Quy Hậu. Ông tốt nghiệp Tiểu Chủng Viện Simon Hoa Dalat năm 1969 ( lớp đầu tiên, Giuse 1) và được gửi sang học tại Roma, Ý. Năm 1971, Ông đậu cử nhân Triết học tại đại học Urbano, Roma hạng Tối Ưu. Năm 1973 Thạc sĩ Triết học đại học Latran, Roma Tối ưu hạng. Năm 1974 đậu cử nhân Thần học Ưu hạng tại đại học Innsbruck, Áo. Năm 1975, Ông là người Á châu đầu tiên lấy bằng Tiến Sĩ Triết học tại đại học này với luận án Ưu hạng nhan đề Friedrich Nietzsche's Nililismus. Cũng năm này Ông vào ban Thạc sĩ Thần Học, đại học Tubingen, Ðức Quốc và bắt đầu giảng dạy tại Ðại học Innsbuck. Năm 1979, Ông qua Ðài Loan với dự định đi vào quỹ đạo Triết Học Trung Hoa. Ông bắt đầu học Hoa ngữ, nghiên cứu Triết Ðông tại Ðại hoc Fujen (Phụ Nhân). Năm 1980 Ông là người Việt Nam đầu tiên được mời dạy học tại một Ðại học Trung Hoa, Ðại học Fujen. Năm 1988, Ông được mời làm Chính giáo (Giáo sư cơ hữu) tại Ðại Học Quốc Gia Ðài Loan. Ngoài ra Ông còn là Thỉnh giảng (Visiting professor) của các Ðại Học thời danh khác trên thế giới: Nagasaki (Nhật Bản 1985), Kennyatta (Kenia 1987), Frankfurt (Ðức 1988), Duquesne (Hoa Kỳ 1989), Vienna (Áo 1991), Ðại học Ateneo (Phi Luật Tân 1992), Ðại học Kualalumpur (Mã Lai Á 1992), Louvain-la-Neuve (Bỉ 1994), Ðại học Lisbon (Bồ Ðào Nha 1994), Ðại học Bắc Kinh (Trung Quốc 1994), Ðại học Oxford (Anh Quốc 1995) và Ðại học Mạc Tư Khoa (Nga 1998). Ông đã đoạt nhiều giải thưởng Văn học giá trị của Roma, Trung Quốc , Ðài Loan và của các Hội Văn Học Âu Châu và Quốc Tế.

Ông giỏi cả Triết Ðông lẫn Triết Tây lại thông thạo nhiều ngôn ngữ nên đã tham gia nhiều sinh hoạt quan trọng trong các hội nghị Văn học Quốc tế và đóng góp cho đời nhiều tác phẩm triết học giá trị, nhiều bài báo và khảo cứu các vấn đề Triết học, Thần Học, Khoa Học, Giáo dục bằng Ðức Ngữ, Anh văn, Pháp văn, Ý ngữ, Hoa văn và Việt văn đăng trên 30 tạp chí khắp thế giới.

"Một giáo sư, một học giả, một danh sĩ trẻ tuổi như Giáo sư Trần Văn Ðoàn, thực sự đã gây kinh ngạc và thán phục cho mọi giới hàn lâm cũng như thức giả và bình dân trên thế giới" (Petrus Vũ Ðình Trác, CGVN trong truyền Thống VHDT, Orange 1996, p486). Năm 1987, trong Hội Nghị Khổng Học tại Ðài Bắc, Ðức TGM LoKuang, Viện Trưởng Ðại Học Fujen đã nói về Giáo Sư Ðoàn như sau: "Câu nói 'Hàn Lâm Mặc Hải' có thể áp dụng cho giáo sư họ Trần, ông là một bộ óc vượt thời không. Không biết con đường thăng hoa của ông còn đi tới đâu". (Sđd. p486)

Với tư cách là lớp đàn anh, anh Trần văn Ðoàn luôn ân cần, cố vấn và đặc biệt đã dành nhiều sự ưu đãi cho Hội Ái Hữu Simon Hoà trong việc sử dụng các tác phẩm của anh để đem nhiều lợi ích cho độc giả trên Trang Nhà Simon Hoà Ðàlạt.


Trở về Mục Lục Trang Triết Học
Trở Về Trang Nhà