THU TỚI

 

Mùa Thu đang vội tới

Mùa thu của những năm tháng dài Chúa đã ban cho con

Một ngày nào đó

Sẽ tới lúc con nghỉ ngơi .

 

Lạy Chúa ,

Như dòng suối nhỏ

Xin cho con biết làm việc đến giây phút cuối cùng .

Ðược hát ca lòng nhân hậu và tình mến của Ngài .
Cho lòng con được luôn mãi vui tươi

Và một mai khi nhắm mắt

Con thoả lòng chẳng còn mộng ước chi !

 

Xin cho trần gian ngập tràn vinh quang Chúa

Và ánh quang, hương thơm nhân đức diệu huyền

Của Ðức Trinh Nữ Maria thánh thiện, hiển vinh .

 

Xin đừng nhớ đến những tối tăm trong cuộc đời con

Có nhiều lầm lỗi

Ước chi khi Ngài đến

Những bóng tối trong con đã được tan xóa cả rồi .

 

Ôi lạy Thiên Chúa ,

Chúa đã thu hút lòng con hướng về Ngài

Thì xin cho con được chan hoà trong Chúa ,

Xin cho con lưu lại trong tình Ngài

Và chúc phúc cho con .

 


Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà