LỜI NGUYỆN CỦA TUỔI THỨ BA

 

Xin Chúa đừng để con trở nên một cụ già hay càu nhàu ,

Luôn than thở, gây gổ, gièm pha,

Buồn phiền cho chính mình và khó chịu cho người khác.

 

Xin cho con giữ được nụ cười và tiếng cười,,

Dù miệng không còn răng.

 

Xin cho con giữ mãi tính khôi hài,

Ðể con đặt mọi việc mọi người và chính con vào đúng chỗ.

 

Xin Chúa cho con trở nên một cụ già quảng đại,

Biết chia sẻ của cải, thời giờ và hoa vườn

Với những người không có đất.

 

Xin dừng để con trở nên người của quá khứ,

Chỉ biết nói đến thời xưa khi mọi việc đều tốt đẹp,

Và khinh thường thời của giới trẻ, cho mọi việc đều hư hỏng.

 

Xin Chúa đừng để con quên thời thanh xuân,

Nhưng xin cho con được giữ lòng trẻ trung,

Nhờ sự trẻ trung của người khác.

 

Chúa đã quy định các mùa trong năm,

Và những mùa của cuộc đời,

Xin cho con nên người của mọi mùa.

 

Con không xin được hạnh phúc,

Nhưng chỉ xin cuộc đời cuối mùa được đẹp,

Ðể làm chứng cho vẻ đẹp của Chúa.

 

 

 

 

 


Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà