Lạy Chúa, xin tha thứ

 

 

Lạy Chúa, xin tha thứ .

 

Xin tha thứ cho đôi tay chúng con

đã không tìm kiếm để hoà giải .

 

Xin tha thứ cho đôi mắt chúng con

đã nhìn để đố kỵ .

 

Xin tha thứ cho đôi chân chúng con

đã không đi loan báo sự bình an

khi rảo khắp các núi đồi và lũng sâu .

 

Xin tha thứ cho đôi môi chúng con

đã không bị thiêu đốt

bởi Lời và Thánh Thể của Ngài.

 

Xin tha thứ cho đôi tai của chúng con

đã không hiểu gì

ngay sau khi nghe lời Ngài nói.

 

Xin tha thứ cho chúng con , lạy Chúa .

 

Nabil MOUANNES

Linh mục xứ LibanTrở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà