Ðường chay tịnh

 

 

 

Lạy Chúa, từ ngày con nhận phép rửa,

con đi với Chúa .

Chúa là bạn trong những ngày nắng tốt

và đêm sa mù .

Con đã chọn Chúa,

xin cho con yêu mến Chúa và sống trung thành !

 

Chúa không bao giờ bỏ con .

Chúa là ánh sáng chiếu soi đời con,

ngay cả trong bóng tối .

Chúa là mạch nước cho con tươi mát,

là nguồn sống tuôn chảy trong con .

Chúa cho con tình yêu bao la,

chính cái chết cũng không chận được .

Chúa là đường, Chúa là sự sống mới !

 

Trên đường chay tịnh

xin cho con dám sống lời Chúa,

lời ban sự sống,

lời mở chân trời,

lời phá tan bóng tối,

lời cho con người chỗi dậy.

 

Trên đường chay tịnh

xin cho con dám chia sẻ lời Chúa,

với lòng khiêm tốn và trong chân lý.

 

 

 

 

Hiền Hòa chuyển dịch

22-02-2004

 

 


Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà