Con sẽ đến cùng Chúa

 

 

Con tin rằng ngày nào, ngày của Chúa,

con sẽ lảo đảo tiến đến Chúa,

với giọt lệ trong tay,

và tấm lòng tuyệt diệu Chúa cho chúng con,

tấm lòng quá quảng đại cho chúng con

vì đã được tạo cho Chúa...

 

Ngày nào con sẽ đến, và Chúa sẽ thấy trên nét mặt con

tất cả sự khốn cùng, tất cả cuộc đấu tranh,

tất cả sự thất bại trên đường tự do.

Và Chúa sẽ thấy tất cả tội con.

 

Nhưng con biết, lạy Chúa,

rằng tội, không sao trước mặt Chúa.

Con chỉ nhục nhã trước mặt người ta.

Nhưng trước mặt Chúa, nghèo nàn là tuyệt,

Vì được thương đến thế !

 

Ngày nào, ngày của Chúa, con sẽ đến cùng Chúa.

Và trong động lực phục sinh,

con sẽ biết rằng sự âu yếm, là Chúa,

Và tự do của con cũng là Chúa.

Con sẽ đến cùng Chúa, và con sẽ reo mừng

tất cả sự thật trên đời.

Con sẽ kêu gào, tiếng kêu gào từ ngàn xưa :

" Lạy Cha ! con muốn nên người,

  và con là con của Cha " .

 

 

 

 

Hiền Hòa chuyển dịch

15-03-2004 


Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà