Người công chính, cô gái điếm,

và Ðức Giêsu

 

 

 

 

Anh mời Ðức Giêsu

nhưng không thương Ngài.

 

Cô tự mời

vì rất mến Ngài.

 

Cử chỉ của anh đều đúng lễ độ.

 

Cô muốn tỏ tình thương với Ðức Giêsu :

Mái tóc, nước hoa, cái hôn.

 

Anh muốn dò xem Ðức Giêsu,

cô tìm cử chỉ điên cuồng của tình thương thuần túy.

 

Anh xét đoán người công chính và người khắc nghiệt,

người khắc nghiệt tưởng mình công chính .

 

Cô khóc, người tình được tha,

phúc cho ai khóc than...

 

Giêsu, Con Thiên Chúa cứu thế,

hãy dủ lòng thương con là kẻ tội lỗi !

 

 

 

 

 

Hiền Hòa chuyển dịch

22-03-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         


Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà