Chỉ có Chúa

( Lời nguyện của nhóm Campinas - Ba Tây )

 

 

 

Chỉ có Chúa mới ban đức Tin,

nhưng anh có thể làm chứng.

Chỉ có Chúa mới ban đức Cậy,

nhưng anh có thể giúp anh em tín nhiệm.

 

Chỉ có Chúa mới cho tình thương,

nhưng anh có thể dạy người khác thương.

Chỉ có Chúa mới cho bình an,

nhưng anh có thể gieo sự hoà thuận.

 

Chỉ có Chúa mới cho sức mạnh,

nhưng anh có thể nâng đỡ người ngã lòng.

Chỉ có Chúa là đường,

nhưng anh có thể chỉ đường cho người khác.

 

Chỉ có Chúa là ánh sáng,

nhưng anh có thể cho ánh sáng lóng lánh trước mắt mọi người.

Chỉ có Chúa là sự sống,

nhưng anh có thể giúp người khác yêu đời.

 

Chỉ có Chúa mới thực hiện điều không thể được,

nhưng anh có thể cố gắng hết mình.

Chúa không cần ai,

nhưng Ngài muốn cậy vào anh !

 

 

 

 

Hiền Hòa chuyển dịch

17-05-2004

 

 


Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà