Ðường Chúa qua con người

 

 

 

Người ta nói Chúa ngỏ lời cùng chúng con,

Nhưng tai con chưa hề nghe tiếng Chúa.

Những tiếng con nghe

là những tiếng đượm nhuần tình anh em

nói cho con những lời cốt yếu.

 

Người ta nói Chúa tự tỏ mình,

Nhưng mắt con chưa hề thấy mặt Chúa.

Những khuôn mặt con thấy

là những khuôn mặt đượm nhuần tình anh em

khi khóc, khi cười, và khi hát.

 

Người ta nói Chúa đi với chúng con,

Nhưng con chưa hề cảm thấy tay Chúa trên vai con.

Nhũng bàn tay con nhận thấy

là những bàn tay đượm nhuần tình anh em

khi ôm chặt, ủi an, hộ vệ.

 

Người ta nói Chúa cứu chúng con,

Nhưng con chưa hề thấy Chúa can thiệp trong hoạn nạn.

Những người cứu nguy con được gặp

là những tấm lòng đượm nhuần tình anh em

khi lắng nghe, an ủi và khích lệ.

 

Nhưng nếu Chúa tặng con

những tiếng, những khuôn mặt, những bạn đó,

những tay và tấm lòng đượm nhuần tình anh em,

thì giữa sự im lặng và khiếm diện,

qua các anh em đó,

Chúa trở thành Lời và Hiện diện.

 

 

 

 

Hiền Hòa chuyển dịch

28- 06-2004

 


Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà