Ðức Giêsu cần con

 

Ðức Kitô không đủ tay.

Ngài chỉ có tay chúng ta

để thực hiện công việc hôm nay.

 

Ðức Kitô không đủ chân.

Ngài chỉ có chân chúng ta

để hướng dẫn mọi người trên đường Ngài.

 

Ðức Kitô không có môi.

Ngài chỉ có môi chúng ta

để nói về ngài với mọi người.

 

Ðức Kitô không được trợ giúp.

Ngài chỉ có sự trợ giúp của chúng ta.

 

Chúng ta là cuốn Thánh Kinh duy nhất

mà công chúng còn đọc.

 

Chúng ta là Tin Mừng cuối cùng của Chúa

viết bằng việc làm và lời nói.

 

Hiền Hòa chuyển dịch

05- 07-2004


Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà