Xin dạy chúng con biết dùng thì giờ

   

 

Lạy Chúa, xin dạy con biết dùng thì giờ Chúa cho

và biết xử dụng không phí phạm.

 

Xin cho con biết dự phòng nhưng không lo lắng.

 

Xin cho con biết tránh lỗi lầm xưa nhưng không e ngại.

 

Xin cho con nghĩ đến tương lai

nhưng biết rằng không phải như con tưởng tượng.

 

Xin cho con biết sám hối nhưng không áy náy.

 

Xin cho con biết hành động nhưng không vội vàng

và làm nhanh chóng nhưng không hấp tấp.

 

Xin cho con biết kết hợp sự thanh tịnh và nhiệt tâm,

nhiệt thành và bình an.

 

Xin giúp con trong bước đầu

vì lúc đó con cảm thấy yếu.

 

Xin cho con chú ý trong việc làm.

 

Và nhất là xin lấp những hư ảo của công trình con.

 

 

 

 

Hiền Hòa chuyển dịch

02 - 08 - 2004


Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà