Chúa không công bình !

 

Chúa không công bình !

Ngài cho mặt trời chiếu soi

người không tin như người tin.

 

Chúa không công bình !

Ngài mở tiệc cho người con hoang đàng

và không làm gì hơn cho người "trung tín".

 

Chúa không công bình !

Thợ giờ chót lãnh đồng lương

như thợ khởi công từ sáng sớm.

 

Chúa không công bình !

Ngài chê bai những người không biết cho sinh lợi

những gì đã nhận được.

 

Chúa không công bình !

Ngài bỏ rơi chín mươi chín người trung tín

để chạy tìm người đi lạc.

 

Chúa không công bình !

Ngài mở nước trời cho người mại dâm,

và cho kẻ trộm vào trước.

 

Chúa không công bình !

Ngài không nhìn người giữ luật

để đón nhận người không giữ luật.

 

Chúa không công bình !

đối với con...

Ngài quên sự bất trung

mà chỉ nhớ tình thương của con...

 

Chúa không công bình...

theo kiểu chúng ta...

may phước !

 

 

 

Hiền Hòa chuyển dịch

05 - 09 - 2004


Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà