Quả đất của con người

 

 

Xin Chúa cho con ở trên quả đất,

ở đó với tất cả con người của con,

với những gì con biết và những gì con mơ.

 

Xin Chúa cho con ở trên quả đất

với tất cả lòng âu yếm của con,

với sự can đảm và niềm hi vọng khuây khỏa lòng con.

 

Xin Chúa cho con ở trên quả đất

với lòng mở rộng cho tất cả,

cho những ai không sống như con,

cho những ai không giống con,

cho những ai đôi khi làm con hơi sợ.

 

Xin Chúa cho con ở trên quả đất

với giới hạn và lòng hăng hái của con,

với sự nghèo nàn và đôi khi sự phong phú của con.

 

Xin Chúa cho con ở trên quả đất,

Tương tự như Chúa biết ở đó.

 

 

 

 

Hiền Hòa chuyển dịch

01-12-2003

 


Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà