Xin dẫn bước chúng con

 

 

Xin dẫn bước chúng con trên đường đời

Chính Chúa kêu gọi chúng con.

Xin đi với chúng con đến xế chiều của cuộc đời

để chúng con trở nên tin mừng.

 

Lòng họ khao khát tình âu yếm

những ai không còn tin tưởng

vào mùa xuân đầy hứa hẹn

Chúa dành cho con cái trong vinh quang.

 

Nếu chúng con che giấu ánh sáng rực rỡ

Ai cho họ biết sự hiện diện của Chúa ?

Nếu niềm tin chúng con không thấm nhuần trái đất

Ai giúp họ sống trong tín nhiệm ?

 

Họ cần cử-chỉ và lời nói,

Phát xuất từ mạch nước hằng sống

những ai lệ thuộc thần tượng

và mong ước hạnh phúc hão huyền.

 

Ai nói với họ: “ Hãy tránh ngôn sứ giả :

Vì các anh không được tự-do. “

Ai nói với họ : “ Hãy ngồi vào bàn. “

Nếu chúng con không làm chứng ?

 

Xin dẫn bước chúng con trên đường đời

Chính Chúa kêu gọi chúng con.

Xin đi với chúng con đến xế chiều của cuộc đời

để chúng con trở nên tin mừng.

 

 

 

Hiền Hoà chuyển dịch

29-12-2003


Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà