Thay đổi

 

một đàn đông đảo sống trong một con suối nhỏ. Người ta phá rừng tìm quặng mỏ, dòng suối bị ô nhiễm,  họ phải chuyển đổi dòng nước sang một hướng khác, đàn đi theo. Một thời gian sau người ta lại đắp dập đầu nguồn để giữ nuớc tưới ruộng, đàn lại lần cùng nhau bơi sang một con sông khác gần đấy . Sông rộng hơn suối, đàn nhiều thức ăn, dần dần sinh sôi phát triển đông hơn.

 

Đôi lúc, trong những thăng trầm của đổi thay, chúng ta tìm thấy hướng đi thực sự của mình.

 

 

Bọt Biển  

 

 


Truyện Ngắn - Tập I