CÁC CỘNG ĐOÀN DÒNG TU VÀ TU HỘI TRONG GIÁO PHẬN ĐÀLẠT

(cập nhật 09.06.2006)

 

Dòng

 CĐ

Tên Dòng, Tu Hội

Địa Chỉ

1

          1 

BIỂN ĐỨC (Nữ)

Cđ. Lộc Nam, X. Lộc Nam, H. Bảo Lâm

2

          2 

CHÂU SƠN

X. Lạc Xuân, H. Đơn Dương

3

          3 

CHÚA CỨU THẾ

Cđ. Lộc Tân, X. Lộc Tân, H. Bảo Lâm

 

          4 

 

Cđ. Phú Sơn, X. Ngọc Sơn, H. Lâm Hà

 

          5 

 

Cđ. Tùng Lâm, P.7, Tp. Đàlạt

4

          6 

CHÚA QUAN PHÒNG

Cđ. Đàlạt, 25 Quang Trung, P.9, Tp. Đàlạt

 

          7 

 

Cđ. Nam Phương, P. Blao, Tx. Bảo Lộc

5

          8 

CON ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Cđ. Bùi Thị Xuân, P.2, Tp. Đàlạt

 

          9 

 

Cđ. Hùng Vương, P.9, Tp. Đàlạt

 

      10 

 

Cđ. Tân Bùi, X. Lộc Châu, Tx. Bảo Lộc

 

      11 

 

Cđ. Thánh Tâm , P. Lộc Phát, Tx. Bảo Lộc

6

      12 

CON ĐỨC MẸ PHÙ HỘ

Cđ. Tân Hà, P. Lộc Tiến, Tx. Bảo Lộc

7

      13 

CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM 

Cđ. Đàlạt, 21/8 Trần Phú, P.3, Tp. Đàlạt

 

      14 

 

Cđ. Phú Hiệp, X. Gia Hiệp, H. Di Linh

8

      15 

DON BOSCO

Học Viện, 4G Bùi Thị Xuân, P.2, Tp. Đàlạt

 

      16 

 

Cđ. K'Long, X. Hiệp An, H. Đức Trọng

 

      17 

 

Cđ. Tân Hà, P. Lộc Tiến, Tx. Bảo Lộc

9

      18 

DÒNG TÊN

Cđ. Đàlạt, 38/3 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Đàlạt

10

      19 

ĐA MINH (Tam Hiệp)

Cđ. Thánh Tâm, P. Lộc Tiến, Tx. Bảo Lộc

11

      20 

ĐA MINH (Mông Triệu)

Cđ. Đàlạt, 6 Thông Thiên Học, P.2, Tp. Đàlạt

 

      21 

 

Cđ. Lạc Lâm, X. Lạc Lâm, H. Đơn Dương

 

      22 

 

Cđ. Suối Thông, X. Đạ Roòn, H. Đơn Dương

 

      23 

 

. Tutra, X. Tu Tra,  H. Đơn Dương

12

      24 

ĐA MINH (Lạng Sơn)

Cđ. K’Nai, Gx. Tùng Nghĩa, H. Đức Trọng

 

      25 

 

Cđ. Tùng Nghĩa, Tt. Liên Nghĩa, H. Đức Trọng

13

      26 

ĐA MINH (Mân Côi)

Cđ. Đại Lào, X. Lộc Châu, Tx. Bảo Lộc

14

      27 

ĐA MINH (OP)

Tu Xá Đàlạt, 16 Hà Huy Tập, P.3, Tp. Đàlạt

15

      28 

ĐẮC LỘ

Cđ. Tân Bùi, X. Lộc Châu, Tx. Bảo Lộc

16

      29 

ĐỨC BÀ

Cđ. Đàlạt, 2 Huyền Trân, P.5, Tp. Đàlạt

17

      30 

ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

Cđ. Đàlạt, 65 Hoàng Diệu, P.6, Tp. Đàlạt

 

      31 

 

Cđ. Nam Ban, Tt. Nam Ban, H. Lâm Hà

18

      32 

LASAN

Cđ. Đàlạt, 1 Hà Huy Tập, P.3, Tp. Đàlạt

19

      33 

MTG. CÁI NHUM

Cđ. Đa Lộc, X. Xuân Thọ, Tp. Đàlạt

 

      34 

 

Cđ. Madagui, Tt. Đa Huoai, H. Đa Huoai

 

      35 

 

Cđ. Phúc Lộc , P. Lộc Sơn, Tx. Bảo Lộc

20

      36 

MTG. CHỢ QUÁN

Cđ. Thiện Lộc, 22 Võ Thị Sáu, P.2, Tx. Bảo Lộc

 

      37 

 

Nhà Nghỉ, 27 Hoàng Hoa Thám, P.2, Tx. Bảo Lộc

21

      38 

MTG. ĐÀLẠT

Cđ. B’ Sumrắc, Lộc Tân, H. Bảo Lâm

 

      39 

 

Cđ. Bắc Thanh, 115 Lê Lợi, Tx. Bảo Lộc

 

      40 

 

Cđ. Bảo Lộc, P. Blao, Tx. Bảo Lộc

 

      41 

 

Cđ. Đạ Tẻh, Tt. Đạ Tẻh, H. Đạ Tẻh

 

      42 

 

Cđ. Đa Thiện, KP 2, P.8, Tp. Đàlạt

 

      43 

 

Cđ. Đơn Dương, Tt. Dran, H. Đơn Dương

 

      44 

 

Cđ. Đức Thanh , X. Lộc Đức, H. Bảo Lâm

 

      45 

 

Cđ. Hòa Nam, X. Hòa Nam, H. Di Linh

 

      46 

 

Cđ. Hòa Ninh, X. Hòa Ninh, H. Di Linh

 

      47 

 

Cđ. Lộc Đức, X. Lộc Đức, H. Bảo Lâm

 

      48 

 

Cđ. Madagui, Tt. Đa huoai, H. Đa Huoai

 

      49 

 

Cđ. Tân Bình, X. Lộc Thanh, Tx. Bảo Lộc

 

      50 

 

Cđ. Tân Hà, P. Lộc Tiến, Tx. Bảo Lộc

 

      51 

 

Cđ. Tân Hóa, X. Lộc Nga, Tx. Bảo Lộc

 

      52 

 

Cđ. Thanh Bình, X. Bình Thạnh, H. Đức Trọng

 

      53 

 

Cđ. Thanh Xá, X. Lộc Nga, Tx. Bảo Lộc

 

      54 

 

Cđ. Thanh Xuân, X. Lộc Thanh, Tx. Bảo Lộc

 

      55 

 

Cđ. Thiên Nga, X. Lộc An, H. Bảo Lâm

 

      56 

 

Cđ. Thượng Thanh, X. Lộc Thanh, Tx. Bảo Lộc

 

      57 

 

Cđ. Trinh Vương, 253 Phan Đình Phùng, Tp. Đàlạt

 

      58 

 

Nhà Hưu, 115 Lê Lợi, X. Lộc Thanh, Tx. Bảo Lộc

 

      59 

 

Nhà Mẹ, 115 Lê Lợi, X. Lộc Thanh, Tx. Bảo Lộc

 

      60 

 

Tập viện, 115 Lê Lợi, X. Lộc Thanh, Tx. Bảo Lộc

 

      61 

 

Thanh Tuyển viện, 115 Lê Lợi, Tx. Bảo Lộc

22

      62 

MTG. GÒ VẤP

Cđ. An Hòa, X. Liên Hiệp, H. Đức Trọng

 

      63 

 

Cđ. Lộc Phát, P. Lộc Phát, Tx. Bảo Lộc

 

      64 

 

Cđ. Sao Mai, 42 Lý Tự Trọng, P. Blao, Tx. Bảo Lộc

 

      65 

 

Cđ. Tân Phú, X. Đinh Lạc, H. Di Linh

 

      66 

 

Cđ. Thiên Hương, 9 Bà Triệu, P.4, Tp. Đàlạt

23

      67 

MTG. KHIẾT TÂM

Cđ. Cam Ly, 1 Nguyễn Khuyến, P.6, Đàlạt

 

      68 

 

Cđ. Du Sinh, 8 Huyền Trân, P.5, Tp. Đàlạt

 

      69 

 

Cđ. Kađô, Gx. Kađô, X. Kađô, H. Đơn Dương

 

      70 

 

Cđ. Lâm Viên, 2 Huyền Trân, P.5, Tp. Đàlạt

 

      71 

 

Cđ. Langbiang, Gx. Langbiang, H. Lạc Dương

 

      72 

 

Cđ. Thánh Mẫu, 89C Thánh Mẫu, P.7, Tp. Đàlạt

24

      73 

MTG. PHAN THIẾT

Cđ. Kađô, Gx. Kađô, X. Kađô, H. Đơn Dương

25

      74 

MTG. QUY NHƠN

Cđ. Thiện Lâm, 419b/11 Nguyên Tử Lực, Tp. Đàlạt

26

      75 

MTG. THANH HÓA

Cđ. Dambri, Thôn 10, X. Dambri, Tx. Bảo Lộc

 

      76 

 

Cđ. Suối Cát, X. Lộc Quảng, H. Bảo lâm

27

      77 

MTG. THỦ ĐỨC

Cđ. Bảo Lộc, Gx. Suối Mơ, X. Đại Lào, Tx. Bảo Lộc

 

      78 

 

Cđ. Đàlạt, 5 Hồ Tùng Mậu, P.3, Tp. Đàlạt

28

      79 

MTG. THỦ THIÊM

Cđ. An Bình, 69B An Bình, P.3, Tp. Đàlạt

 

      80 

 

Cđ. Bảo Lộc, 150 Bế Văn Đàn, P. Blao, Tx. Bảo Lộc

 

      81 

 

Cđ. Bêtania, 5 Thủ Khoa Huân, P.1, Tp. Đàlạt

 

      82 

 

Cđ. Cầu Đất, 1/1 X. Xuân Trường, Tp. Đàlạt

 

      83 

 

Cđ. Châu Sơn, X. Lạc Xuân, H. Đơn Dương

 

      84 

 

Cđ. Di Linh, 2C, Khu 7, Tt. Di Linh, H. Di Linh

 

      85 

 

Cđ. Hòa Phát, P. Lộc Phát, Tx. Bảo Lộc

 

      86 

 

Cđ. Phú Hiệp, X. Gia Hiệp, H. Di Linh

29

      87 

NÔ TỲ THIÊN CHÚA

Cđ. Tân Bùi, X. Lộc Châu, Tx. Bảo Lộc

30

      88 

NỮ TỬ BÁC ÁI

Cđ. Gia Lành, X. Gia Hiệp, H. Di Linh

 

      89 

 

Cđ. Kađơn, Gx. Kađơn, H. Đơn Dương

 

      90 

 

Cđ. Mai Anh, 1 Ngô Quyền, P.6, Tp. Đàlạt

 

      91 

 

Cđ. Minh Rồng, Tt. Lộc Thắng, H. Bảo Lâm

 

      92 

 

Cđ. Próh, Gx. Próh, H. Đơn Dương

 

      93 

 

Cđ. Trại Phong Di Linh, X. Bảo Thuận, H. Di Linh

 

      94 

 

Tập viện, 1 Ngô Quyền, P.6, Tp. Đàlạt

31

      95 

NỮ TỲ CHÚA GIÊSU LM

Cđ. Đàlạt, 36 Mê Linh, P.9, Tp. Đàlạt

32

      96 

PHAN SINH THỪA SAI

Cđ. Hiển Linh, 6 Cô Giang, P.9, Tp. Đàlạt

 

      97 

 

Cđ. M’ Lon, Tt. Thạnh Mỹ, H. Đơn Dương

 

      98 

 

Cđ. Suối Thông, X. Đạ Roòn, H. Đơn Dương

33

      99 

PHANXICÔ

Tv. Đàlạt, 16 Huyền Trân, P.5, Tp. Đàlạt

34

  100 

PHAOLÔ

Cđ. Lâm Phát, X. Lộc Ngãi, H. Bảo Lâm

 

  101 

 

Cđ. Nagiaret, 20 Trần Phú, P.3, Tp. Đàlạt

 

  102 

 

Cđ. Phú Sơn, X. Phú Sơn, H. Lâm Hà

 

  103 

 

Nhà Nuôi Trẻ Khuyết Tật, P. Lộc Phát, Tx. Bảo Lộc

35

  104 

TẬN HIẾN (nam)

Cđ. Bảo Lộc, 919 Trần Phú, P. Blao, Tx. Bảo Lộc

 

  105 

 

Cđ. Hòa Ninh, X. Hòa Ninh, H. Di Linh

 

  106 

 

Cđ. Minh Giáo, 121 Đồng Tâm, P.4, Tp. Đàlạt

 

  107 

 

Cđ. Thanh Xuân, X. Lộc Thanh, Tx. Bảo Lộc

36

  108 

TẬN HIẾN (nữ)

Cđ. Tân Hà, 403 Tân Hà, P. Lộc Tiến, Tx. Bảo Lộc

 

  109 

 

Cđ. Chủng Viện, 51 Vạn Kiếp, P.8, Tp. Đàlạt

 

  110 

 

Cđ. Đoàn Kết, Tt. Đinh Văn, H. Lâm Hà

 

  111 

 

Cđ. Lán Tranh, X. Hoài Đức, H. Lâm Hà

 

  112 

 

Cđ. Nhà Nghỉ Dưỡng, 17 Nguyễn Trãi, Tx. Bảo Lộc

 

  113 

 

Cđ. Suối Mơ, X. Đại Lào, Tx. Bảo Lộc

 

  114 

 

Cđ. Emm. Lê Văn Phụng, X. Tân Lạc, H. Bảo Lâm

 

  115 

 

Cđ. Nhà Dưỡng Lão, X. Lộc Thanh, Tx. Bảo Lộc

37

  116 

TRINH VƯƠNG THỪA SAI

Cđ. Phú Hiệp, X. Gia Hiệp, H. Di Linh

38

  117 

TIỂU MUỘI

Cđ. Đàlạt, 15C Trần Phú, P.3, Tp. Đàlạt

39

  118 

VINH SƠN

Tv. Đàlạt, 40 Trần Phú, P.3, Tp. Đàlạt

 

  119 

 

Cđ. Kađơn, X. Kađơn, H. Đơn Dương

 

Tổng cộng 39 Dòng, Tu Hội ; 119 cộng đoàn.

    Nam 10 Dòng, Tu Hội ; 18 cộng đoàn.

    Nữ 29 Dòng, Tu Hội ; 101 cộng đoàn.