CÁC CỘNG ĐOÀN DÒNG TU, TU HỘI VÀ HIỆP HỘI TRONG GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT

(cập nhật 07.06.2014)

 

Dòng

 CĐ

Tên Dòng, Tu Hội

Địa Chỉ

Điện thoại

Email

1

       1 

BÁC ÁI BÌNH TRIỆU

Cđ. Đà Lạt, P.8, Tp. Đà Lạt

063.3830607

 

2

       2 

BIỂN ĐỨC (Nữ)

Cđ. Lộc Nam, X. Lộc Nam, H. Bảo Lâm

091.8011015

 

3

       3 

BIỂN ĐỨC THIÊN BÌNH

Cđ. Thiên Lộc, KP.1, P. Lộc Tiến, Tp. Bảo Lộc

092.2119996

sonliemd@yahoo.com

4

       4 

CÁT MINH TÊRÊSA

Đan viện Đà Lạt, Thôn Định An, X. Hiệp An, H. Đức Trọng

 063.3505679

 

5

       5 

CHÚA CỨU THẾ

Cđ. Lộc Tân, X. Lộc Tân, H. Bảo Lâm

090.3135455

joachoh_mung@yahoo.com

 

       6 

 

Cđ. Phú Sơn, X. Phú Sơn, H. Lâm Hà

063.3855024

joshungloips@gmail.com

 

       7 

 

Cđ. Tùng Lâm, P.7, Tp. Đà Lạt

063.3824798

trandung_dcct@yahoo.com

6

       8 

CHÚA QUAN PHÒNG

Cđ. Đà Lạt, 25 Quang Trung, P.9, Tp. Đà Lạt

063.3821658

cqpdalat@yahoo.com.vn

 

       9 

 

182, Khu 6 Thiện Phương, P. Blao, Tp. Bảo Lộc

063.3866321

cdnamphuong_78@vnn.vn

7

    10 

CON ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Cđ. Bùi Thị Xuân, P.2, Tp. Đà Lạt

063.3823384

dalatfmsr@gmail.com

 

    11 

 

Cđ. Diom, X. Lạc Xuân, H. Đơn Dương

063.3634202

 

 

    12 

 

Cđ. Hùng Vương, P.9, Tp. Đà Lạt

063.3813479

 

 

    13 

 

Cđ. Tân Bùi, X. Lộc Châu, Tp. Bảo Lộc

063.3862422

 

 

    14 

 

Cđ. Thánh Tâm , P. Lộc Phát, Tp. Bảo Lộc

063.3863633

mancoilocphat@yahoo.com

8

    15 

CON ĐỨC MẸ PHÙ HỘ

Cđ. Tân Hà, P. Lộc Tiến, Tp. Bảo Lộc

063.3861961

fmabloc@gmail.com

 

    16 

 

Cđ. Lộc Tân, X. Lộc Tân, H. Bảo Lâm

063.3214124

 

9

    17 

CON ĐM. VÔ NHIỄM 

Cđ. Đà Lạt, 21/8 Trần Phú, P.3, Tp. Đà Lạt

063.3827438

 

 

    18 

 

Cđ. Phú Hiệp, X. Gia Hiệp, H. Di Linh

063.3872043

pxphuhiep@gmail.com

10

    19 

DON BOSCO

Học Viện, 4G Bùi Thị Xuân, P.2, Tp. Đà Lạt

063.3821527

donrua_dl@yahoo.com

 

    20 

 

Ct. K'Long, X. Hiệp An, H. Đức Trọng

063.3840075

giusephamvnam@yahoo.com.vn

 

    21 

 

Ct. Tân Hà, P. Lộc Tiến, Tp. Bảo Lộc

063.3862277

 

11

    22 

DÒNG TÊN

Cđ. Đà Lạt, 38/3 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Đà Lạt

063.3831844

yusehvt47@yahoo.com

12

    23 

ĐA MINH BÀ RỊA

Cđ. Liên Khương, Tt. Liên Nghĩa, H. Đức Trọng

063.3229803

kimlai71@yahoo.com.vn

 

    24 

 

Cđ. Lộc Đức, X. Lộc Đức, H. Bảo Lâm

 

 

13

    25 

ĐA MINH PHÚ CƯỜNG

Cđ. Đại Lào, X. Lộc Châu, Tp. Bảo Lộc

063.3860565

thanhhue1163@yahoo.com

14

    26 

ĐA MINH ROSA LIMA

Cđ. Đà Lạt, 6 Thông Thiên Học, P.2, Tp. Đà Lạt

063.3830566

daminhdalat83@gmail.com

 

    27 

 

Cđ. Lạc Lâm, X. Lạc Lâm, H. Đơn Dương

063.3847182

domrosalaclam@yahoo.com

 

    28 

 

Cđ. Suối Thông, X. Đạ Roòn, H. Đơn Dương

063.3847976

daminhsuoithong@gmail.com

 

    29 

 

. Tutra, X. Tu Tra,  H. Đơn Dương

063.3641146

tutradaminh@yahoo.com.vn

15

    30 

ĐA MINH LẠNG SƠN

Cđ. K’ Nai, Gx. Tùng Nghĩa, H. Đức Trọng

090.9492460

 

 

    31 

 

Cđ. Tùng Nghĩa, Tt. Liên Nghĩa, H. Đức Trọng

063.3844750

 

16

    32 

ĐA MINH (Tam Hiệp)

Cđ. Thánh Tâm, P. Lộc Tiến, Tp. Bảo Lộc

063.3862137

txvinhson@gmail.com

 

    33 

 

Cđ. Kim Phát, Bình Thạnh, Đức Trọng

 

 

17

    34 

ĐA MINH (OP)

Tu xá Đà Lạt, 16 Hà Huy Tập, P.3, Tp. Đà Lạt

063.3832806

tmthong67@yahoo.ca

18

    35 

ĐẮC LỘ

Cđ. Tân Bùi, X. Lộc Châu, Tp. Bảo Lộc

063.3863247

 

19

    36 

ĐỒNG CÔNG

Cđ. Đà Lạt, 125b Trần Quang Khải, P.8, Tp. Đà Lạt

 

 

 

    37 

 

Cđ. Tân Phú, X. Đinh Lạc, H. Di Linh

063.3773448

 

20

    38 

ĐỨC BÀ

Cđ. Đà Lạt, 2 Huyền Trân, P.5, Tp. Đà Lạt

063.3825917

cnddalat@gmail.com

21

    39 

ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

Cđ. Đà Lạt, 65 Hoàng Diệu, P.6, Tp. Đà Lạt

063.3824327

dalatrndm@yahoo.com

 

    40 

 

Cđ. Nam Ban, Tt. Nam Ban, H. Lâm Hà

063.3852702

clararndm@yahoo.com

22

    41 

LASAN

1 Hà Huy Tập, P.3, Tp. Đà Lạt

098.8812081

 

23

    42 

MTG. CÁI NHUM

Cđ. Đa Lộc, X. Xuân Thọ, Tp. Đà Lạt

063.3814042

cddaloc@yahoo.com.vn

 

    43 

 

Cđ. Hà Lâm, X. Hà Lâm, H. Đa Huoai

063.3876645

 

 

    44 

 

Cđ. Phúc Lộc , P. Lộc Sơn, Tp. Bảo Lộc

063.3860529

 

24

    45 

MTG. CHỢ QUÁN

Cđ. Thiện Lộc, 22 Võ Thị Sáu, P.2, Tp. Bảo Lộc

063.3863925

anethuymtgcq@yahoo.com

 

    46 

 

Nhà Nghỉ, 27 Hoàng Hoa Thám, P.2, Tp. Bảo Lộc

063.3862278

 

25

    47 

MTG. ĐÀLẠT

Cđ. Ánh Sao, 403, Nguyễn Văn Cừ, Lộc Phát, Bảo Lộc

0633739269

thereseminhpl@gmail.com

 

    48 

 

Cđ. B’Sumrắc, X. Lộc Tân, H. Bảo Lâm

063.3930070

cdloctan10@yahoo.com

 

    49 

 

Cđ. Bắc Thanh, 115 Lê Lợi, Tp. Bảo Lộc

063.3863563

cdbacthanhbl@gmail.com

 

    50 

 

Cđ. Bảo Lộc, 80, đường 28/3, P. Blao, Tp. Bảo Lộc

063.3861183

mtgdalatbaoloc@yahoo.com

 

    51 

 

Cđ. B’Dơr, X. Lộc An, H. Bảo Lâm

098.4683815

cdbodor@gmail.com

 

    52 

 

Cđ. Đa Thiện, KP 2, P.8, Tp. Đà Lạt

063.3834310

mtgdtdl@gmail.com

 

    53 

 

Cđ. Đại Lộc, Thôn 12, X. Lộc Thành, H. Bảo Lâm

063.3992811

congdoandailoc@yahoo.com.vn

 

    54 

 

Cđ. Đơn Dương, Tt. Dran, H. Đơn Dương

063.3849012

tvdonduong@gmail.com

 

    55 

 

Cđ. Đức Giang, X. Lộc Đức, H. Bảo Lâm

063.3926968

cdducgiang@ymail.com

 

    56 

 

Cđ. Đức Thanh , X. Lộc Đức, H. Bảo Lâm

063.3926065

cdducthanh@gmail.com

 

    57 

 

Cđ. Gioan, 996, Nguyễn Văn Cừ, Lộc Phát, Bảo Lộc

063. 3741811

cdgioanmtgdl@gmail.com

 

    58 

 

Cđ. Hòa Nam, 5, Thôn 9, X. Hòa Nam, H. Di Linh

063.3873539

cdhoanam@gmail.com

 

    59 

 

Cđ. Hòa Ninh, 57, Thôn 9, X. Hòa Ninh, H. Di Linh

063.3873595

mtgdl_cdhoaninh@yahoo.com

 

    60 

 

Cđ. Lộc An, Thôn 1. X. Lộc An, H. Bảo Lâm

063.3879342

congdoanlocan@yahoo.com.vn

 

    61 

 

Cđ. Lộc Đức, X. Lộc Đức, H. Bảo Lâm

063.3926057

cdmtgld@gmail.com

 

    62 

 

Cđ. Madagui, KP.5, Tt. Madagouil, H. Đa Huoai

063.3874486

congdoanmadaguild@yahoo.com

 

    63 

 

Cđ. Mẹ TC., Ánh Mai 3, X. Lộc Châu, Tp. Bảo Lộc

063.3753363

cdmethienchuadl@gmail.com

 

    64 

 

Cđ. Tân Bình, X. Lộc Thanh, Tp. Bảo Lộc

063.3756296

tanbinh2863@yahoo.com

 

    65 

 

Cđ. Tân Hà, P. Lộc Tiến, Tp. Bảo Lộc

063.3863432

cd_tanha@yahoo.com.vn

 

    66 

 

Cđ. Tân Hóa, X. Lộc Nga, Tp. Bảo Lộc

063.3862954

tvtanhoa@yahoo.com.vn

 

    67 

 

Cđ. Thanh Bình, X. Bình Thạnh, H. Đức Trọng

063.3667221

tuvienthanhbinh@gmail.com

 

    68 

 

Cđ. Thanh Xá, X. Lộc Nga, Tp. Bảo Lộc

063.3861607

tvmtgtx@yahoo.com.vn

 

    69 

 

Cđ. Thanh Xuân, X. Lộc Thanh, Tp. Bảo Lộc

063.3862889

mtgthxuan@gmail.com

 

    70 

 

Cđ. Thượng Thanh, X. Lộc Thanh, Tp. Bảo Lộc

063.3756117

mtgdalattt@gmail.com

 

    71 

 

Cđ. Trinh Vương, 253 Phan Đình Phùng, Tp. Đà Lạt

063.3821561

cdtrinhvuongdl@gmail.com

 

    72 

 

Nhà Hưu, 115 Lê Lợi, X. Lộc Thanh, Tp. Bảo Lộc

063.3860908

hdmtgdalat@yahoo.com.vn

 

    73 

 

Nhà Mẹ, 115 Lê Lợi, X. Lộc Thanh, Tp. Bảo Lộc

063.3864730

menthanhgiadalat@gmail.com

 

    74 

 

Tập viện, 115 Lê Lợi, X. Lộc Thanh, Tp. Bảo Lộc

063.3864730

daomai53@hotmail.com

 

    75 

 

Tiền Tập Viện, 115 Lê Lợi, X. Lộc Thanh, Tp. Bảo Lộc

0633743977

catloan@gmail.com

 

    76 

 

Thanh Tuyển viện, 115 Lê Lợi, Tp. Bảo Lộc

063.3865854

thanhtuyenvien@gmail.com

26

    77 

MTG. GÒ VẤP

Cđ. An Hòa, 25 An Ninh, Liên Hiệp, H. Đức Trọng

063.3843075

tvmenah@gmail.com

 

    78 

 

Cđ. Lộc Phát, P. Lộc Phát, Tp. Bảo Lộc

063.3864599

tuvientmlp@yahoo.com

 

    79 

 

Cđ. Sao Mai, 42 Lý Tự Trọng, P. Blao, Tp. Bảo Lộc

063.3864873

tuviensaomai@gmail.com

 

    80 

 

Cđ. Tân Phú, X. Đinh Lạc, H. Di Linh

063.3872159

 

 

    81 

 

Cđ. Thiên Hương, 9 Bà Triệu, P.4, Tp. Đà Lạt

063.3821523

thienhuongdl@vnn.vn

27

    82 

MTG. KHIẾT TÂM

Cđ. Cam Ly, 1 Nguyễn Khuyến, P.6, Đà Lạt

063.3824662

cdcamly@gmail.com

 

    83 

 

Cđ. Du Sinh, 8 Huyền Trân, P.5, Tp. Đà Lạt

063.3824672

dusinh.mtgkt@gmail.com

 

    84 

 

Cđ. Kađô, Gx. Kađô, X. Kađô, H. Đơn Dương

063.3636581

maihoakado@yahoo.com.vn

 

    85 

 

Cđ. Lâm Viên, 2 Huyền Trân, P.5, Tp. Đà Lạt

063.3823052

lvdala@yahoo.com

 

    86 

 

Cđ. Langbiang, Gx. Langbiang, H. Lạc Dương

063.3839983

langbianght@gmail.com

 

    87 

 

Cđ. Thánh Mẫu, 89C Thánh Mẫu, P.7, Tp. Đà Lạt

063.3826622

mtgkttm@gmail.com

28

    88 

MTG. PHAN THIẾT

Cđ. Kađô, X. Kađô, H. Đơn Dương

063.3636592

 

29

    89 

MTG. QUY NHƠN

Cđ. Thiện Lâm, 419b/11 Nguyên Tử Lực, Tp. Đà Lạt

063.3829745

cdsaolinhdl@gmail.com

 

    90 

 

Cđ. Phú Hiệp, X. Gia Hiệp, H. Di Linh

 

 

30

    91 

MTG. THANH HÓA

Cđ. Dambri, Thôn 10, X. Dambri, Tp. Bảo Lộc

063.3751651

 

 

    92 

 

Cđ. Suối Cát, X. Lộc Quảng, H. Bảo lâm

063.3212897

 

31

    93 

MTG. THỦ ĐỨC

Cđ. Suối Mơ, X. Đại Lào, Tp. Bảo Lộc

063.3761489

 

 

    94 

 

Cđ. Dambri, X. Dambri, Tp. Bảo Lộc

063.3763351

 

 

    95 

 

Cđ. Đà Lạt, 39/3 Hồ Tùng Mậu, P.3, Tp. Đà Lạt

063.3826633

khiemthi-dl@gmail.com

32

    96 

MTG. THỦ THIÊM

Cđ. An Bình, 69B An Bình, P.3, Tp. Đà Lạt

063.3830903

 

 

    97 

 

Cđ. Bảo Lộc, 150 Bế Văn Đàn, P. Blao, Tp. Bảo Lộc

063.3864954

 

 

    98 

 

Cđ. Bêtania, 5 Thủ Khoa Huân, P.1, Tp. Đà Lạt

063.3821869

tvthuthiemdl@vnn.vn

 

    99 

 

Cđ. Cát Tiên, Tt. Đồng Nai, H. Cát Tiên

090.2681965

 

 

 100 

 

Cđ. Cầu Đất, 1/1 X. Xuân Trường, Tp. Đà Lạt

063.3838166

cdcaudat@yahoo.com.vn

 

 101 

 

Cđ. Châu Sơn, X. Lạc Xuân, H. Đơn Dương

063.3849565

mtgttchauson@yahoo.com

 

 102 

 

Cđ. Di Linh, 2C, Khu 7, Tt. Di Linh, H. Di Linh

063.3870690

 

 

 103 

 

Cđ. Đạ Tẻh, Tt. Đạ Tẻh, H. Đạ Tẻh

 

 

 

 104 

 

Cđ. Hòa Phát, P. Lộc Phát, Tp. Bảo Lộc

063.3739029

cd_hoaphat@yahoo.com

 

 105 

 

Cđ. Phú Hiệp, X. Gia Hiệp, H. Di Linh

063.3872105

 

33

 106 

MTG. XUÂN LỘC

Cđ. Tân Phú, X. Đinh Lạc, H. Di Linh

 

 

34

 107 

NÔ TỲ THIÊN CHÚA

Cđ. Tân Bùi, X. Lộc Châu, Tp. Bảo Lộc

063.3867096

 

35

 108 

NỮ TỬ BÁC ÁI

Cđ. Đạ Tông, X. Đạ Tông, H. Đam Rông

 

 

 

 109 

 

Cđ. Gia Lành, X. Gia Hiệp, H. Di Linh

063.3872103

 

 

 110 

 

Cđ. Kađơn, Gx. Kađơn, H. Đơn Dương

063.3640013

 

 

 111 

 

Cđ. Mai Anh, 1 Ngô Quyền, P.6, Tp. Đà Lạt

063.3822416

cdmaianhdl@gmail.com

 

 112 

 

Cđ. Minh Rồng, Tt. Lộc Thắng, H. Bảo Lâm

063.3960450

 

 

 113 

 

Cđ. Próh, Gx. Próh, H. Đơn Dương

063.3639001

 

 

 114 

 

Cđ. Trại Phong Di Linh, X. Bảo Thuận, H. Di Linh

063.3870382

traiphongdl@yahoo.com.vn

 

 115 

 

Tập viện, 1 Ngô Quyền, P.6, Tp. Đà Lạt

063.3830913

 

36

 116 

NỮ TỲ CHÚA GIÊSU LM

Cđ. Đà Lạt, 36 Mê Linh, P.9, Tp. Đà Lạt

063.3828634

ntcglmchilang2008@yahoo.com.vn

37

 117 

PHAN SINH THỪA SAI

Cđ. Hiển Linh, 6 Cô Giang, P.9, Tp. Đà Lạt

063.3821657

fmmhienlinh@gmail.com

 

 118 

 

Cđ. M’ Lon, Tt. Thạnh Mỹ, H. Đơn Dương

063.3847327

fmmthanhmy@gmail.com

 

 119 

 

Cđ. Suối Thông, X. Đạ Roòn, H. Đơn Dương

063.3847899

fmmsuoithong@yahoo.com

38

 120 

PHANXICÔ

Tv. Đà Lạt, 16 Huyền Trân, P.5, Tp. Đà Lạt

063.3823664

giacobenguyen@yahoo.com

39

 121 

PHAOLÔ

Cđ. Lâm Phát, X. Lộc Ngãi, H. Bảo Lâm

063.3926156

phaololp@yahoo.com.vn

 

 122 

 

Cđ. Nagiaret, 20 Trần Phú, P.3, Tp. Đà Lạt

063.3822671

phaolodalat@gmail.com

 

 123 

 

Cđ. Phú Sơn, X. Phú Sơn, H. Lâm Hà

063.3855023

spcphuson@yahoo.com.vn

 

 124 

 

Nhà Nuôi Trẻ Khuyết Tật, P. Lộc Phát, Tp. Bảo Lộc

063.3862660

baotrobaoloc@gmail.com

40

 125 

PHAOLÔ THIỆN BẢN

Cđ. Đà Lạt, 4/19A Đào Duy Từ, P. 3, Tp. Đà Lạt

063.3561678

buingat2@gmail.com

41

 126 

TẬN HIẾN (nam)

Cđ. Bảo Lộc, 919 Trần Phú, P. Blao, Tp. Bảo Lộc

063.3865887

 

 

 127 

 

Cđ. Minh Giáo, 121 Đồng Tâm, P.4, Tp. Đà Lạt

063.3829835

jmkhoa193@yahoo.com

 

 128 

 

Cđ. Thanh Xuân, X. Lộc Thanh, Tp. Bảo Lộc

063.3860395

hoangicm@gmail.com

42

 129 

TẬN HIẾN (nữ)

Cđ. Chủng Viện, 51 Vạn Kiếp, P.8, Tp. Đà Lạt

063.3823296

 

 

 130 

 

Cđ. Đà Loan, X. Đà Loan, H. Đức Trọng

063.3862599

 

 

 131 

 

Cđ. Đoàn Kết, Tt. Đinh Văn, H. Lâm Hà

063.3851177

 

 

 132 

 

Cđ. Lán Tranh, X. Hoài Đức, H. Lâm Hà

063.3854393

 

 

 133 

 

Cđ. Làng Hai, H. Lâm Hà

 

 

 

 134 

 

Cđ. Nhà Dưỡng Lão, X. Lộc Thanh, Tp. Bảo Lộc

063.3756473

ndlicmlp@gmail.com

 

 135 

 

Cđ. Nhà Nghỉ Dưỡng, 17 Nguyễn Trãi, Tp. Bảo Lộc

063.3864726

 

 

 136 

 

Cđ. Suối Mơ, X. Đại Lào, Tp. Bảo Lộc

063.3761739 

 

 

 137 

 

Cđ. Tân Hà, 403 Tân Hà, P. Lộc Tiến, Tp. Bảo Lộc

063.3862177

 

 

 138 

 

Cđ. Tân Lạc, X. Tân Lạc, H. Bảo Lâm

063.3931004

icm_xmai@yahoo.com

 

 139 

 

Cđ. Tân Văn, Xã Tân Văn, H. Lâm Hà

063.3688684

madalenamui@gmail.com

 

 140 

 

Cđ. Trung Tâm Mục Vụ

 

 

43

 141 

TIỂU MUỘI

Cđ. Đà Lạt, 15C Trần Phú, P.3, Tp. Đà Lạt

063.3823471

tieumuoidalat@gmail.com

44

 142 

TRINH VƯƠNG THỪA SAI

Cđ. Phú Hiệp, X. Gia Hiệp, H. Di Linh

063.3872013

tvphuhiep@gmail.com

 

 143 

 

Cđ. Gia Lành, X. Gia Hiệp, H. Di Linh

 

 

45

 144 

TRUYỀN GIÁO NGÔI LỜI

Cđ. Đà Lạt, 20, Yết Kiêu, P.6, Tp. Đà Lạt

063.3815391

docuongsvd@yahoo.com

46

 145 

TRUYỀN GIÁO VINH SƠN

Tv. Đà Lạt, 40 Trần Phú, P.3, Tp. Đà Lạt

063.3823089

regionvietnamcm@gmail.com

 

 146 

 

Cđ. Próh, X. Próh, H. Đơn Dương

063.3848644

 

 

 147 

 

Cđ. Vinh Sơn, 11, Yết Kiêu, P.6, Tp. Đà Lạt

063.3825227

regionvietnamcm@gmail.com

47

 148 

XITÔ CHÂU SƠN

X. Lạc Xuân, H. Đơn Dương

063.3849164

vanphongchauson@gmail.com

48

 149 

XITÔ CHÂU THỦY

Cđ. Châu Bảo, Thôn 7, X. Lộc Quảng, H. Bảo Lâm

016.88092661

phansinhdinhxt@yahoo.com.vn

49

 150 

CHỨNG NHÂN ĐỨC TIN

Gx. Tân Bùi, X. Lộc Châu, Tp. Bảo Lộc

 

 

50

 151 

CHỨNG NHÂN CHÚA KITÔ

Gx. Bảo Lộc, P. Blao, Tp. Bảo Lộc

 

 

51

 152 

NỮ TỲ CHÚA THÁNH THẦN

Gx. Vạn Thành, P. 5, Tp. Đà Lạt

 

 

 

Tổng cộng : 51 Dòng, Tu Hội, Hiệp Hội ; 152 cộng đoàn.

Nam : 14 Dòng, Tu Hội ; 24 cộng đoàn - Nữ : 34 Dòng, Tu Hội, Hiệp Hội ; 128 cộng đoàn.