CN 5 MC - A (2017)

Thiên Chúa Không Bao Giờ Bỏ Cuộc Về Chúng Ta

Đức Giêsu đã đến gần chỗ kết thúc sứ mạng trần thế của Người. Các môn đệ của Người đã đồng hành với Người trong khoảng ba năm. Và đây một lần nữa, các ông thấy Người tỏ ra sự hiểu biết thần linh: Người biết cơn bệnh của Ladarô kết thúc như thế nào, mà không cần một sứ giả nào đến báo tin, khi Ladarô đã chết.

Thế mà khi đã đến điểm cuối của sứ vụ của Người sau ba năm liên tục, chứng kiến các phép lạ của Người, trải nghiệm sự khôn ngoan thần linh của Người, các môn đệ Người vẫn không hiểu Người; họ vẫn không biết Người là Đức Chúa của họ. Họ vẫn hiểu lầm các lời nói của Người - họ tưởng Người nói về giấc ngủ thông thường trong khi Người thực sự nói đến cái chết.

Họ vẫn còn nghi ngờ sự khôn ngoan và quyền lực của Người - họ cố gắng bảo Người đừng trở lại  Giêrusalem, nơi các kẻ thù đang chờ đợi.

Sau tất cả thời gian và kinh nghiệm ấy, họ vẫn không học được gì. Hẳn là bất cứ vị Thầy nào khác đã bỏ cuộc với những môn đệ chậm chạp và ngốc nghếch này, nhưng Đức Giêsu thì không. Người là một vị Chúa phục vụ các bầy tôi của mình, dạy dỗ họ và hướng dẫn họ đi tới sự sống viên mãn với một sự kiên nhẫn không mệt mỏi. Họ càng cần được giúp đỡ, Người càng tỏ ra quan tâm đến họ, Người càng tha thiết cung cấp cho họ những gì họ cần để giúp họ tin vào Người, tín thác nơi Người, và tiếp tục bước theo Người.

Phải chăng chúng ta cũng giống như các Tông Đồ?

Chúng ta đã là những Kitô hữu từ lâu, đã nghe biết bao bài giảng, đã thường xuyên nhận MMT Chúa.

Thế nhưng giữa những thăng trầm của cuộc sống, chúng ta vẫn thấy khó mà hình dung ra điều mà Thiên Chúa yêu cầu chúng ta.

Giữa những cám dỗ của cuộc đời, chúng ta vẫn thấy khó mà tin tưởng Người đủ để bước theo Người thay vì theo những ý ngông của chúng ta.

Nhưng Người vẫn không bao giờ bỏ cuộc về chúng ta, và không bao giờ. Đức Chúa của chúng ta thật sự là Đức Chúa, nhưng Người là một Đức Chúa cai trị bằng tình yêu.

 

Lm. Fx. Vũ Phan Long, OFM


GỢI Ý GIẢNG LỄ A