CN 15 TN – A

Sống Lời Chúa

 

Lời Chúa được Thiên Chúa gieo vào tâm hồn người nghe, sẽ làm phát sinh những hoa trái. Đó là ý chính của Phụng vụ Lời Chúa hôm nay.

Như mưa và tuyết rơi xuống đất làm đất phì nhiêu, cây cối đâm chồi nảy lộc, cho hạt giống nảy mầm, cho con người có cơm bánh, Lời Chúa cũng thực hiện thánh ý Thiên Chúa và làm trọn sứ mạng Thiên Chúa giao phó (Bđ 1).

Người gieo giống là Đức Kitô: Ngôi Hai nhập thể là chính Lời Chúa Cha được gieo vào tâm hồn mỗi người. Lời ấy rất mạnh, vì là Lời tạo hóa. Bài Đáp ca dùng hình ảnh một cánh đồng phì nhiêu để sánh ví hiệu năng của Lời Chúa. Nhưng Lời ấy có thể gặp chỗ đất khô cứng, chai lì, cỏ rác và cũng có thể rơi vào nơi đất tốt. Thế rồi ngay tại mảnh đất tốt, có hạt sinh 100, nhưng có hạt chỉ có 30. Vào thời điểm này, anh sinh hoa quả 100, vào lúc khác chỉ có 30, thậm chí ít hơn (TM)!

Muốn Lời Chúa sinh hoa kết quả dồi dào như vậy, Lời Chúa đòi hỏi người nghe phải sẵn sàng đón nhận, phải dọn dẹp tâm hồn khỏi mọi chướng ngại, phải tìm hiểu và ra công gắng sức thực hiện Lời Chúa. Việc này đòi hỏi ta phải nỗ lực cộng tác với ơn Chúa giúp trong tinh thần tự do và trách nhiệm.

Lời Chúa luôn mạnh mẽ như cuồng phong và thổi tới đâu thì làm đổi mới tới đó. Nhưng Lời Chúa trở nên vô hiệu quả nếu được gieo vào tâm hồn lười biếng, hoặc hời hợt nông nổi, dễ thối chí và chán nản trước những khó khăn thử thách, hoặc bồn chồn lo lắng việc đời thái quá, hay ham mê của cải trần gian.

Chúng ta đang giúp nhau thực hành Lectio divina. Chúng ta biết: chuẩn bị tâm hồn để sẵn sàng đón nhận Lời Chúa là một công việc khó khăn, đòi hỏi cố gắng vươn lên trong sự trợ giúp của ơn Chúa Thánh Thần. Cứ tưởng công việc này chỉ là một vài thao tác tâm lý, thật ra nó đòi hỏi nhiều hy sinh từ bỏ đau đớn, đến nỗi có thể mượn hình ảnh người phụ nữ sắp sinh con để so sánh (Rm 8,22).

Lời Chúa đưa chúng ta đi từ từ bỏ này đến từ bỏ khác, để dần dà sống tư cách con người mới, cho đến ngày chúng ta được trở nên con cái Chúa cách hoàn toàn và ngày Chúa mạc khải trọn vẹn chính Người ra cho chúng ta.

Lm. FX Vũ Phan Long, OFM