CN 16 TN – A (Cỏ Lùng Và Lúa Tốt)

 

Câu chuyện về Cỏ lùng và Lúa tốt trong bài Tin Mừng hôm nay thật đơn sơ dễ hiểu nhờ chính lời giải thích của Đức Giêsu : thế nào là thửa ruộng có cỏ xấu mọc chen với lúa tốt, có kẻ dữ sống lẫn với người lành, người tội lỗi với bậc thánh thiện. Hiện tượng này vào thời nào cũng có, ai cũng nhận thấy và nhiều khi làm khổ chúng ta. Hẳn là nhiều lần chúng ta cũng có tâm tình như những người tôi tớ trong bài Tin Mừng muốn xin lửa trời xuống đốt sạch phường gian ác hay xin chủ ruộng cho mình diệt tuyệt nòi cỏ xấu bị kẻ thù đang đêm gieo vào ruộng, để thế giới này được bình an hạnh phúc hơn ; để trên mặt đất này chỉ còn lại những tâm hồn tốt lành, những con cái biết kính sợ Thiên Chúa. Nhưng đường lối của Thiên Chúa không phải là đường lối của chúng ta : Người muốn người lành kẻ dữ, người thánh thiện cùng kẻ tội lỗi cùng sống chung, cùng phát triển cho tới ngày Người trở lại trần gian để thu hoạch mùa màng : lúa tốt do giống Người đã gieo thì được thu vào kho lẫm Nước Trời, còn giống cỏ lùng do Satan gieo thì bị bó lại và quăng vào lửa hỏa ngục đời đời. Người muốn như thế, vì Người yêu thương mọi người, Người khoan dung, kiên nhẫn chờ đợi những kẻ tội lỗi biết ăn năn sám hối và quay lại đường ngay nẻo chính, tin vào Người để được sống. Với lại thời gian chờ đợi Người trở lại cũng là thời gian Người thử thách đức tin, đức cậy và lòng mến của chính con cái Người.

Đang khi sống giữa nhiều thử thách về lòng trung tín, về đức cậy và về lòng mến của chúng ta, thử thách đối với hạt giống đức tin đã được Đức Giêsu gieo vào lòng chúng ta, chúng ta ý thức thân phận nghèo nàn, mỏng dòn, yếu đuối của chúng ta và chúng ta chỉ biết ngước trông lên Người để xin Người nâng đỡ chúng ta : nhờ Thần Khí của Người ngự trong ta soi dẫn, chúng ta mới biết cách sống đẹp lòng Chúa Cha và dâng những lời khẩn nguyện đẹp lòng Người bằng những tiếng than khôn tả, vì như thánh Phaolô viết : « Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn » (Rm 8,26).

Như thế, một đàng chúng ta cứ ra sức cộng tác với Thánh Thần để trau dồi đời sống tâm linh của mình, một đàng cũng tìm cách làm cho bớt « cỏ lùng », có khi do làm cho thành « lúa tốt », vì về phương diện thực vật, cỏ lùng không thể thành lúa, nhưng về phương diện thiêng liêng, cỏ lùng-người xấu có thể thành lúa-người tốt. Thomas Jefferson (Tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ, 1743-1826): The best way to destroy your enemy is to make him your friend.

Lm. Fx Vũ Phan Long, OFM

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ A